profil

Wyżyna Lubelska

drukuj
satysfakcja 63 % 332 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Położenie geograficzne 51 E 23 N
Wyżyna położona we wschodniej Polsce, pomiędzy doliną Wisły na zachodzie
i Bugu na południu. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię 7,2 tyś. km , wys. do 314 m. n. p. m.. należy do województwa lubelskiego.

2. Geologia
Zbudowana głównie ze skał kredowych i trzeciorzędowych (margle, kreda, iły), częściowo przykrytych lessem.

3. i 4. Formy terenu i rzeźba
Ukształtowanie terenu – wyżyna
Występują współczesne formy rzeźby:
a.) pagórkowate na wyżynach
b.) góry niskie
c.) zespoły wąwozów
d.) formy krasowe
e.) liczne wąwozy erozyjne

5. Klimat
W miesiącach zimnych temp. wynosi ok. 4 C
W miesiącach ciepłych temp. wynosi od 18 C do 19 C
Opady atmosferyczne:
- półrocze chłodne (listopad, kwiecień) ok. 220 mm
- półrocze ciepłe (maj, październik) od 350 do 400 mm
Okres wegetacyjny od 210 do 200 dni
Liczba dni z pokrywą śnieżną ok. 80 dni

6. Gleby
Urodzajne gleby brunatne, czarnoziemy i rędziny

7. Roślinność
Potencjalna roślinność naturalna
a.) lasy liściaste typu „grądu”
b.) lasy „łęgowe”
c.) dąbrowy
d.) torfowiska i bagienne lasy olszowe
e.) dolnoreglowe i wyżynne lasy jodłowo-bukowe
f.) bory sosnowe i mieszane

8. Stan środowiska
Ogólnie jest to teren o małym zanieczyszczeniu. Rzeka Wieprz przepływająca przez tę wyżynę jest mało zanieczyszczona. Jedynie okolice Lublina są obszarem o dużym zanieczyszczeniu atmosfery gazami i pyłami oraz gleba tam jest zniszczona przez eksploatację przemysłową oraz zabudowę. Na Wyżynie lubelskiej znajdują się rezerwaty przyrody „leśne” oraz „pozostałe roślinne”.

9. Wody
Główne rzeki przepływające przez wyżynę to:
a.) Wieprz
b.) Bystrzyca
c.) Tanew
d.) Huczwa
Występują także małe, nieliczne jeziora.

10. Najważniejsze ośrodki miejskie:
a.) Lublin
b.) Świdnik
c.) Zamość
d.) Kraśnik
e.) Hrubieszów

11. Szanse i zagrożenia tego obszaru
Głównym zagrożeniem jest stale wzrastające zanieczyszczanie głównej rzeki – Wieprz.

Okolice największego miasta w tej okolicy (Lublina) są obszarami o dużym zanieczyszczeniu atmosfery pyłami i gazami, gleby zniszczone są przez eksploatację przemysłową oraz zabudowę. Głównym trucicielem jest elektrownia znajdująca się w Lublinie, oprócz niej istnieje tam zagrożenie od dobrze rozwiniętego przemysłu elektromaszynowego.

12. Jest to obszar średnio uprzemysłowiony. Przemysł skupiony wokół głównych ośrodków miejskich. Wyróżniamy tam:
a.) przemysł wydobywczy: Komarów- gaz ziemny, ok. Chełma – surowce skalne
b.) przemysł przetwórczy: elektromaszynowy - Lublin, Świdnik, Poniatowa, Kraśnik, spożywczy – Zamość, Lublin, Werbkowice, mineralny – Chełm, Rejowiec Fabr.,
Jeżeli chodzi o ciekawostki turystyczne to jest ich niestety niewiele, najważniejszym z nich jest na pewno były obóz koncentracyjny oraz miejscowość Dubienka, gdzie odbyła się 18 VII 1792 r. bitwa wojsk polskich pod dowództwem T. Kościuszki z siłami wojsk rosyjskich, gdzie Polacy odnieśli zwycięstwo.
LUBLIN,
Miasto wojewódzkie, nad Bystrzycą; 355,4 tys. mieszkańców (1996); największy ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny we wschodniej części Polski; ośrodek przemysłu spożywczego, samochodowego, ponadto odlewnia żeliwa, zakłady maszyn rolniczych, wag, odzieżowe, skórzane, farmaceutyczne, materiałów budowlanych, wytwórnie odczynników chemicznych, światłowodów (pierwsza w Polsce); węzeł kolejowy i drogowy; 5 wyższych uczelni (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), instytuty naukowe; teatry, filharmonia, stacja telewizyjna i rozgłośnia radiowa; ogród botaniczny; liczne obiekty sportowe i rekreacyjne (gł. nad utworzonym na Bystrzycy Jeziorem Zemborzyckim); ośrodek turystyczno-krajoznawczy. Historia. W XII w. gród obronny; prawa miejskie 1317; 1569 unia lubelska; 1918 Tymczasowy Rząd Ludowy; w czasie okupacji niemieckiej 1939-44 egzekucje, m.in. w pobliskim lesie Krępiec ok. 30 tys. osób; obóz koncentracyjny Majdanek (obecnie muzeum); 1940-42 getto (ok. 30 tys. osób); 1939-44 niemieckie więzienie na zamku (ok. 70-80 tys. więźniów), następnie ciężkie więzienie polityczne pod nadzorem NKWD; centrum konspiracji; 1944 siedziba PKWN i komunistycznego Rządu Tymczasowego. Zabytki. Zamek królewski (XIV, XVII, XIX w.) Z kaplicą (XIV w.); Stary Ratusz (XVI, XVII w.); katedra (XVI-XVII, XIX w.), kościół Dominikanów (XVII w.), fragmenty murów miejskich (XIV w.), kamienice (XV-XVI w.); muzea.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
16.3.2011 (19:17)

niestety nie

27.7.2006 (14:19)

Super, brakuje tylko procentu lesistości, co jest dość ważne (jak ktoś do lo6 we Wrocu chodzi to wie dlaczego)

27.7.2006 (14:19)

nieźle...przydało mi się...brak tu jeszcze rolnictwa, lesistości, roślinności, zwierząt, komunikacji, usług i współpracy narodowej...ale tak to nawet nawet...;)