profil

Wartości, jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy.

drukuj
satysfakcja 58 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Każdy z nas obywateli tego wcale nie dużego świata mamy inne wartości, jakimi się kierujemy żyjąc, na co dzień. Dla Polaka ważne będzie na przykład pójść w niedzielny poranek do Kościoła, natomiast dla Francuza wybrać się na zakupy. Według mnie trudno jest określić wartości, jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy. Ponieważ każde państwo a nawet każdy człowiek wyznaje inne wartości, jakimi się kieruje, na co dzień/w życiu. Są one uzależnione od sposobu naszego życia, wychowania, sytuacjik życiowych, a nawet położenia geograficznego. W kilku zdaniach spróbuję dowieść swojej racji orazk podsumować treść i określić wartości, jakimi kierować się powinni obywatele zmieniającej się Europyk.
Obecnie do Unii Europejskiej należąk 22 państwa, można powiedzieć, że Europa podzieliła się na dwie części Unię i Europę Wschodnią. Mikałam okazję być w obu częściach tego kontynentu na wschód od Polski, na zachód i na południe (brkkakuje mi jeszcze północy). Widziałam wiele i zdobyłam nowe doświadczenia oraz zmieniłam poglądy na temat ludzi mieszkających na wschodzie, a w szczególności na Białorusi oraz ludzi zachodu. Zawksze wydawało mi się, że ludzie mieszkający w tych dwoch odległych od siebie miejscach są takcy sami, kierują się takimi samymi wartościami w życiu. Myliłam się! Tak nie jest! szkoda. „Ludzie kZachodu” – pozwolę tak sobie nazwać obywateli: krajów Benelux-u, Hiszpanii, Włoch, Monaka, czy tekż Andory itp. Ludzie, którzy nie znają (może nie wszyscy, ale znacząca ich część) tego, co mky Polacy-wspólnych posiłków z rodziną, czasu spędzonego na np. na spacerach z najbliższymi. Ludkzie Zachodu nie mają czasu, zabiera im go ciągła pogoń za dobrami materialnymi-pieniędzmi, nokwymi samochodami, telefonami itp. Interesują ich tylko sprawy biznesu i wykształcenia. Uczęszczają kna różne kursy na „lepszego negocjatorem”, inwestora. Uczą się jak zarządzać swym czasem, kktóry jest na wagę złota. Stają się w ten sposób dobrze wyuczonymi przedsiębiorcami w pełnikk pochłonięci swoimi wysokimi aspiracjami, ale jednocześnie są niewolnikami życia konsumpcyjnego kna wysokim poziomie. W tym wszystkim zatracili potrzebę spędzania czasu wolnego w gronie rodziny.
Sądzę, że znaczną czkęść swojego życia tracą na byciu kimś lepszym od swojego sąsiada.

Czy to jest dobre? Sądzę, że niek! Jak nie jest to dobre to, dlaczego zaczyna się tak powoli dziać w Polsce i innych krajach wschodu? kk
Nie poznaję swoich sąsiadów, rówkieśników, którzy kiedyś wolny czas spędzali na popijaniu kawy, pogawędkach.... Ciągła pogoń za pieniędzmi stała się ich teraz pasją, zabrała im ten cenny czas, który kiedyś mieli dla przyjaciół, pochłkonięci sprawami materialnymi zatracają się. Ludzie Zachodu + Polacy stali się społeczeństwem konskkumpcyjnym. Za wschodnią granicą Polski odnalazłam inny świat i ludzi. Odnalazłam ludzi, którzy są życzliwi, mili, komunikatywni, pracowici. Jest mi smutno, że nie mogę tego powiedzieć o ludziach zachodku. Oczywiście jest to tylko mój pogląd i nie narzucam go nikomu. Śmię sądzić, że ludzie Europy Zackh. Powinni troszkę zwolnić tępo swojego zabieganego życia. Gdybym mogła chciałabym dać im jkedną radę:, aby któregoś wieczora przed pójściem spać zastanowili się, co mają z tego życia, czy poksiadają przyjaciół, czy mają, dla kogo żyć, czy przez pracę i pogoń za lepszym bytem nie zapokmnieli o rodzinie i najbliższych, a przecież to jest najcenniejsze w naszym życiu doczesnym. Myślkę, że taka chwila refleksji mogłaby dać wiele do zrozumienia intensywnie zapracowanym ludziom ( czy wiedzą, dla kogo pracują?).
Jakimi wartościakmi powinni kierować się obywatele zmieniającej się Europy? Według mnie powinni kierować sięk sercem. Zachowywać się w stosunku do innych, tak jak chcieliby być sami traktowani. Wartości, jakimi powinni kierować się obywatele zmieniającej się Europy to: być uczciwi jak Japończycy ( wk Japonii można zostawić na ulicy otwarty samochód, zostawić z kurtce, którą zanosi się do szatni porkktfel i nikt nie ukradnie tych rzeczy! W Polsce bym nie radziła tego praktykować...), Pracowici jak Polacy (dowiodły tego ostatnie badania, z których wynika, ze Polacy pracują najdłużej z pośród innychkk obywateli UE), religijni i rodzinni jak Białorusini (każdy posiłek dnia jedzą w rodzinnym gronie zasiadając przy wspólnym stole, bardzo często się wspólnie modlą), solidni jak Niemcy, (co tu dużo pisać Nkiemcy są po prostu solidni i tyle), powinni odznaczać się dużym realizmem i odwagą. Takich wartkości i państw mogę jeszcze długo wymieniać, ale, po co? Wydaje mi się, że na nic to się nie zda. Ponikkeważ każdy obywatel Europy będzie kierował się takimi wartościami, jakie będą dla niego ważne. k
Reasumując wartości, jakimi powinni kierować sikę obywatele Europy jest wiele. Taką mieszanką wszystkich ważnych wartości jest Unia Europejskka, która moim zdaniem wymieszała wiele kultur, narodowości i stworzyła jedna całość(jeszcze nkie całkowicie jednolitą), która z czasem będzie się jeszcze powiększać o inne państwa oraz wartości. Sądzę, że udało udowodnić mi się mój wywód, że każdy ma inne wartości, jakimi się kieruje.
Tak na marginesie uważam, że Europa się nie zmienia, (jeśli cofniemy się w czasie o kilkanaście milionów lat to Europa nie była podzielona na kilkanaście państw tak jak jest teraz tylko była skupioną jednością, choć od dobrych stu lat znowu łączy się w jedną całość za pomocą Unii Europejskiej) zmieniają się tylko ludzki poglądy i zasady wspólnego życia. I to jest bardzo dobre, że zmieniamy swoje poglądy i pragniemy żyć w pokoju. Wyciągamy wnioski z przeszłości, że wojny i ciągła walka o to, które z państw powinno być górą na innym to już przeszłość. Ta obecna zjednoczona Europa bardziej mi się podoba.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy