profil

Czynność bioelektryczna komórki

drukuj
satysfakcja 46 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jedną z podstawowych cech czynnościowych komórki jest jej zdolność do wytwarzania różnic potencjału elektrycznego. (zjawiska bioelektryczne). Tę zdolność w różnym stopniu posiadają komórki, a największą aktywność wykazują tzw. komórki pobudliwe (nerwowe i mięśniowe).
Genezą zjawisk bioelektrycznych w komórce jest zróżnicowana zarówno funkcja jak i struktura błony komórkowej. Nieodzownym warunkiem działalności bioelektrycznej jest istnienie spoczynkowej różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem komórki i środowiskiem zewnętrznym. Tę różnicę potencjału nazywamy " potencjałem spoczynkowym komórki " (potencjał błony lub potencjał membranowy).
W cytoplaźmie komórki znajdują się znaczne ilości niedysocjujących anionów pochodzenia organicznego. Sa to aminokwasy i fosforany organiczne. Spośró jonów nieorganicznych mamy jony chlorkowe, sodowe, potasowe. W przestrzeni zewnątrzkomórkowej w przeważającej większości występują jony sodowe i chlorkowe.


Wew. Zew.

Na+ 12 42
K+ 160 4
Cl- 4 120
HCO3- 8 27
Aniony org. 155 Inne aniony 7
Inne kationy 5

Są to dane liczbowe obrazujące ilości jonów wyrażonych w milimolach na litr znajdujące się w komórce mięśniowej.
Ta asymetria w dystrybucji jonów po obydwu stronach błony komórkowej powstaje i jest utrzymana na skutek działania dwóch mechanizmów transportu biernego i transportu czynnego ( aktywnego ).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy