profil

Kolorowe reakcje, czyli chemiczna zmora w barwach tęczy

drukuj
satysfakcja 91 % 362 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Znamienitym dla udręczonego maturzysty jest fakt, iż nie potrafi on spamiętać wszelkich możliwych barw osadów, roztworow i mniej lub bardziej toksycznych dymów. Nie jest to nic dziwnego, ani tym bardziej wstydliwego. Ta krótką notatką spróbuję zebrać na jedną gromadkę wiele informacji dotyczących tzw. kolorowych reakcji.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Zacznę od tego, co najprzyjemniejsze i tym samym całkiem łatwe do opanowania- barwy płomienia. Jak wiesz (a być może dopiero się dowiadujesz ;)), niektóre pierwiastki emitują promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, pod wpływem dostarczonej im energii cieplnej. Mówiąc bardziej przystępnie, barwią płomień na określony kolor.
Nauczenie się ich nie nastręcza trudności. I tak:

- B A R (Ba) : płomień koloru zielonego;
- S Ó D (Na) : barwi płomień na kolor żółty;
- W A P Ń (Ca) : kolor ceglasto-czerwony;
- S T R O N T (Sr) : barwa karmazynowa (intensywna czerwień);
- P O T A S (K) : kolor fioletowy.


-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ważną, a równie łatwą sprawą są barwy wskaźników pH.

- lakmus: ma barwę niebieską, w środowisku kwaśnym przechodzi w kolor czerwony;
- uniwersalny papierek lakmusowy: żołty w środowisku obojętnym, od zielonego po ciemno-granatowy w zasadach, ciemno-czerwony w kwasach;
- fenoloftaleina: bezbarna, w środowisku zasadowym barwi się na malinowo;
- oranż metylowy: pomarańczowy, przechodzi w czerwień pod wpływem kwasu;
- czerwień metylowa: żółta, pod wpływem środowiska kwaśnego czerwienieje.


-.-.-.-.-.-.-.-.-
Nieco bardziej kłopotliwe w zapamiętaniu wydają się barwy określonych związków chemicznych. Ale i tu nie ma strachu, wszystko da się pojąć.

- nadmanganian potasu: jest związkiem o barwie intensywnie fioletowej. Istotne są jego reakcje.
* W środowisku KWAŚNYM redukuje się do bezbarwnych (lub lekko różowych) soli, gdzie mangan występuje w postaci dwuwartościowej.
* W środowisku ZASADOWYM przechodzi w manganiany (VI) o kolorze zielonym.
* W roztworach obojętnych wytrąci się brunatny osad tlenku manganu (IV).

- chrom i jego związki:
* trójwartościowy- w tlenkach: szarozielony, wodorotlenki: zielonkawe, sole: ogółem w odcieniach zieleni.


* tlenek CrO3- czerwony.
* kwas chromowy- żółty
* kwas dwuchromowy i dalsze polikwasy- żołte i pomarańczowe (im kwaśniejsze środowisko, tym barwa ciemniejsza)

- miedź (ogólnie): czerwona, z powodu wytwarzającego się na jej powierzchni tlenku miedzi (I)
* miedziana blaszka wystawiona na działanie wilgoci i dwutlenku węgla pokrywa się
patyną (kolor zielony). Jest to zasadowy węglan miedzi.
* tlenek miedzi (II) oraz siarczek miedzi (II)- czarne.

- uwodniony wodorotlenek miedzi: kolor jasnoniebieski. W roztworach amoniakalnych powstaje jon kompleksowy o intensywnie niebieskiej barwie. Jest on doskonałym odczynnikiem do wykrywania:
* dioli wicynalnych- dając zabarwienie jasnoniebieskie
* wiązań peptydowych (słynna reakcja biuretowa)- zmiana na barwę fioletową
* z aldehydami i cukrami redukującymi (np glukozą)- wytrącenie czerwonego osadu.

- sole srebrowe:
* chlorek-serowaty, biały osad
* jodek i bromek srebra- osad żółtawy
* jony srebra z jonami dichromianowymi dają czerwony osad
!! pod wpływem światła osady soli srebra fioletowieją a następnie ciemnieją (tzw. światłoczułość) !!

- tlenki azotu: NO- bezbarwny, NO2- brunatny

- tlenek rtęci: czerwony, czasem żółtawy (uzależnia się to od stopnia rozdrobnienia)

- związki nitrowe: aromatyczne- barwa żółta, alifatyczne- bezbarwne

- sole kwasu siarkowodorowego- brunatne lub czarne

- chlor: żółtozielony (gaz)
* woda chlorowa- roztwór chloru w wodzie, lekko żółtawy

- brom: brunatny (ciecz)
* woda bromowa- jasnobrunatna

- jod: czarny (ciało stałe)
* łatwo sublimuje, dając fioletowe pary
* mocno niebieskie zabarwienie w reakcjach ze skrobią

- kobalt: sole tegoż pierwiastka mają barwę od niebieskiej, po ciemnoróżową (wraz ze wzrostem uwodnienia)

- żelazo: dwuwartościowe- kolor zielony
* wodorotlenek żelaza (II)- zielonkawy osad
* wodorotlenek żelaza (III)- osad brunatny
* rodanek- czerwony
* jon żelaza trójdodatni daje z salicylanami oraz fenolem piękny kompleks, zabarwiony na fioletowo.

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dotarłeś aż tutaj? Brawo ;-) Teraz tylko lekka pamięciówka i ze wszystkich kartkówek 5.
Powodzenia.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału