profil

Konspekt z zajęć w przedszkolu integracyjnym.

drukuj
satysfakcja 59 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat: „Każdy zawód jest ciekawy”
Cele operacyjne
Dziecko:
- wie, co robi kierowca, pilot, astronauta
-potrafi nazwać zakłady usługowe
Środki dydaktyczne:
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, wiersz M. Buczkówny „O czym chłopcy rozmawiali”
Karteczki z wyrazami : farby, długopis, flet, igła, garnek…
J. Stec „zagadki dla najmłodszych”, klocki, „sześciolatek” cz.5 s. 16-18
Przebieg dnia:
I
1. Zabawa słowna Co tu jeszcze pasuje?
Każde dziecko otrzymuje karteczkę z napisanym wyrazem(dotyczącym dowolnego zawodu).Odczytują go głośno i dopowiadają słowa, które do niego pasują, np.
 farby- pędzel
 obraz-malarz
2. Ćwiczenia poranne
 Ćwiczenia porządkowe.
Marsz po obwodzie koła i pobranie z kosza po jednym klocku.
 Zabawa ożywiająca Jadą wywrotki.
Bieg po Sali w różnych kierunkach z jednoczesnym trzymaniem klocka w wyprostowanych i wyciągniętych przed siebie rękach.
 Ćwiczenia wieloznaczne Na budowie
Dzieci stoją w lekkim rozkroku, trzymając w rękach klocek. Nauczyciel liczy do czterech, a dzieci rytmicznie wykonują ćwiczenie. Na 1-schylają się i kładą klocek na podłodze, na2- prostują się, na3- ponownie się schylają i podnoszą klocek, na4- prostują się.
 Zabawa na czworakach Pracowici jak mrówki.
Każde dziecko ustawia się ze swoim klockiem w jednym końcu sali i kładzie klocek na podłodze przed sobą. Idąc na czworakach, dzieci popychają klocek raz jedną, a raz drugą ręką.
 Ćwiczenia oddechowe Zasłużony odpoczynek.
Dzieci w sadzie skrzyżnym wykonują wdechy i wydechy połączone z podnoszeniem i opuszczeniem rąk.
 Marsz po obwodzie koła, odłożenie klocka do kosza.
II
1. Wypowiedzi na temat kim chciałbym być, kiedy dorosnę.
2. Słuchanie wiersza.
3. Rozmowa na temat wiersza.
4. Zabawa rozwijająca percepcję słuchową i umiejętność koncentracji to mi jest potrzebne do pracy.
Dzieci dzielimy na dwie grupy:
 I grupa to przedstawiciele różnych zawodów.
 II grupa to przedmioty potrzebne do pracy.
Dzieci-przedmioty stają w różnych miejscach sali i półgłosem wymawiają swoją nazwę, dzieląc ja na sylaby.


Przedstawiciele zawodów poruszają się między przedmiotami i słuchają, które przedmioty będą im potrzebne do pracy.
5. Ćwiczenia z książki
 Wklejanie odpowiednich obrazków z wkładki
 Zabawa pantomimiczna
Naśladowanie czynności wykonywanych przez fotografa, kierowcę, modelkę.
III

1.Zgaduj-zgadula dotycząca nazwy zawodów.
2.Czytanie zdań i dopasowywanie ich do obrazków, naklejanie odpowiednich liczb z wkładki.
 Pisanie po śladach poznanych liter hasła wszyscy pracują dla wszystkich
 Wyjaśnienie, co oznacza to hasłoTemat: ”Nazywamy zawody”
Cele operacyjne
Dziecko: -potrafi dodawać i odejmować w zakresie 10
-potrafi przygotować kanapki
Środki dydaktyczne: K. Wlaźnik ”Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, kartoniki z cyframi od 1 do 10 oraz znakami: -, +, =, <, koperty, kilka bagietek, pomidory, sałata, żółty ser, masło, kilka noży do masła, talerzyki, patyczki.
Przebieg dnia
I
1.Nazywanie miejsc pracy przedstawionych na zdjęciach- „sześciolatek” cz.5
2.Zabawa słowna rozmowa liczb.
Rozdajemy dzieciom kartoniki z cyframi. Każde dziecko kolejno nazywa swoja liczbę i pokazuje tyle palców u ręki, ile ona wskazuje. Następnie dzieci dobierają się parami, tak aby miały różne cyfry, i prowadzą dialogi liczb.Np5 i 8
 Jestem zapisem liczby 5 jestem od Ciebie mniejsza o 3
 Jestem od Ciebie mniejsza od 3
3. Ćwiczenia poranne
 Ćwiczenia porządkowe.
Marsz po obwodzie koła i pobranie z kosza po jednym klocku.
 Zabawa ożywiająca Jadą wywrotki.
Bieg po Sali w różnych kierunkach z jednoczesnym trzymaniem klocka w wyprostowanych i wyciągniętych przed siebie rękach.
 Ćwiczenia wieloznaczne Na budowie
Dzieci stoją w lekkim rozkroku, trzymając w rękach klocek. Nauczyciel liczy do czterech, a dzieci rytmicznie wykonują ćwiczenie. Na 1-schylają się i kładą klocek na podłodze, na2- prostują się, na3- ponownie się schylają i podnoszą klocek, na4- prostują się.
 Zabawa na czworakach Pracowici jak mrówki.
Każde dziecko ustawia się ze swoim klockiem w jednym końcu Sali i kładzie klocek na podłodze przed sobą. Idąc na czworakach, dzieci popychają klocek raz jedną, a raz drugą ręką.
 Ćwiczenia oddechowe Zasłużony odpoczynek.
Dzieci w sadzie skrzyżnym wykonują wdechy i wydechy połączone z podnoszeniem i opuszczeniem rąk.
 Marsz po obwodzie koła, odłożenie klocka do kosza.
II
Zabawa dydaktyczna rozwiązujemy zadania.
1.Przypomnienie znaczenia „+” i „–„
2.Odczytywanie zapisów matematycznych
Pokazujemy dzieciom zapis na kartoniku i prosimy o odczytanie.
3.Układanie przez dzieci zapisów matematycznych do treści zadań podawanych przez nauczyciela.
4.Wspólne przygotowywanie wiosennych kanapek.
Na stoliku kładziemy jedną bagietkę, kawałek żółtego sera, pomidor, masło i kilka listków sałaty.
 Oglądanie zgromadzonych na stoliku artykułów
 Podawanie zawodów ludzi, dzięki którym te produkty powstały
 Przygotowanie się do robienia kanapek
 Samodzielne wykonanie kanapek i ich spożycie
5.Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.
III
1.Zabawa słowna pytania i odpowiedzi.
Nauczyciel przygotowuje listę pytań dotyczących określonych zawodów. Ten kto pierwszy odpowie prawidłowo, otrzymuje patyczek, czyli 1 punkt. Ten kto ma ich więcej wygrywa.
Temat: „Wiemy jak powstaje książka”.
Cele operacyjne
Dziecko:
-wie, w jaki sposób powstaje książka,
-potrafi wykonać zakładkę do ksiązki
Środki dydaktyczne: K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, W. Scisłowski ”Kim zostaniesz? Wybierz sam!”, kartki z narysowanym konturem zakładki, nożyczki, papier kolorowy, „sześciolatek” cz. 5
Przebieg dnia
I
1.Wypowiedzi dzieci pod hasłem moja ulubiona ksiązka
2.Ćwiczenia poranne
 Ćwiczenia porządkowe.
Marsz po obwodzie koła i pobranie z kosza po jednym klocku.
 Zabawa ożywiająca Jadą wywrotki.
Bieg po Sali w różnych kierunkach z jednoczesnym trzymaniem klocka w wyprostowanych i wyciągniętych przed siebie rękach.
 Ćwiczenia wieloznaczne Na budowie
Dzieci stoją w lekkim rozkroku, trzymając w rękach klocek. Nauczyciel liczy do czterech, a dzieci rytmicznie wykonują ćwiczenie. Na 1-schylają się i kładą klocek na podłodze, na2- prostują się, na3- ponownie się schylają i podnoszą klocek, na4- prostują się.
 Zabawa na czworakach Pracowici jak mrówki.
Każde dziecko ustawia się ze swoim klockiem w jednym końcu Sali i kładzie klocek na podłodze przed sobą. Idąc na czworakach, dzieci popychają klocek raz jedną, a raz drugą ręką.
 Ćwiczenia oddechowe Zasłużony odpoczynek.
Dzieci w sadzie skrzyżnym wykonują wdechy i wydechy połączone z podnoszeniem i opuszczeniem rąk.
 Marsz po obwodzie koła, odłożenie klocka do kosza.
II
1.Słuchanie wiersza W. Scisłowskiego „Drukarz”.
2.Rozmowa na temat wiersza.
3.Omówienie drogi książki od autora do czytelnika na podstawie zdjęć w książce „sześciolatek” cz. 5
4.Wykonanie papierowej zakładki do książki.
5.Wspólne ustalanie, czym jest zakładka do książki i z czego można ja zrobić.
6.Omówienie sposobu wykonania zakładki do ksiązki.
7.Wspólne oglądanie zakładek.
III
1.Zabawa teatralna wywiad reporterski.
Dzieci wybierają z grupy dwie osoby, reportera i operatora kamery. Rekwizyty wykonają z pustych opakowań. Operator i reporter chodzą po Sali i przeprowadzają z dziećmi wywiad na temat ich ulubionych książek.
2.Ćwiczenia słuchowe- podział na głoski nazw różnych zawodów.Temat: „Zawody naszych rodziców”.
Cele operacyjne
Dziecko:
-potrafi nazwać zawody, jakie wykonują jego rodzice
-potrafi zilustrować dany zawód
Środki dydaktyczne: K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, opowiadanie
H. Pietrusiewicz „Tatuś” „sześciolatek” cz. 5
Przebieg dnia
I
1.Ćwiczenia poranne:
 Ćwiczenia porządkowe.
Marsz po obwodzie koła i pobranie z kosza po jednym klocku.
 Zabawa ożywiająca Jadą wywrotki.
Bieg po Sali w różnych kierunkach z jednoczesnym trzymaniem klocka w wyprostowanych i wyciągniętych przed siebie rękach.
 Ćwiczenia wieloznaczne Na budowie
Dzieci stoją w lekkim rozkroku, trzymając w rękach klocek. Nauczyciel liczy do czterech, a dzieci rytmicznie wykonują ćwiczenie. Na 1-schylają się i kładą klocek na podłodze, na2- prostują się, na3- ponownie się schylają i podnoszą klocek, na4- prostują się.
 Zabawa na czworakach Pracowici jak mrówki.
Każde dziecko ustawia się ze swoim klockiem w jednym końcu Sali i kładzie klocek na podłodze przed sobą. Idąc na czworakach, dzieci popychają klocek raz jedną, a raz drugą ręką.
 Ćwiczenia oddechowe Zasłużony odpoczynek.
Dzieci w sadzie skrzyżnym wykonują wdechy i wydechy połączone z podnoszeniem i opuszczeniem rąk.
Marsz po obwodzie koła, odłożenie klocka do kosza
II
1.Opowiadanie H. Pietrusiewicz ”Tatuś”
2. Rozmowa na temat opowiadania
3.Zabawa słowna kto co robi?
4.Zabawa ruchowa z elementami pantomimy pracujemy tak jak rodzice
Każde dziecko staje w dowolnym miejscu sali i ruchem, gestem, słowem naśladuje prace swojej mamy lub taty.
5.Rozwiązywanie zadań związanych z prowadzeniem domu- „sześciolatek” cz. 5
6.Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.
III
1.Ćwiczenia w czytaniu tekstu i przeliczaniu w zakresie do 10-„sześciolatek” cz. 5
2.Zaproszenie do przedszkola rodziców reprezentujących różne zawody; przeprowadzenie z nimi wywiadu.
3.Ćwiczenia w czytaniu pod hasłem nazwij zawód- ”sześciolatek” cz. 5


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Materiały do matury