profil

Geneza i profilaktyka chorób nowotworowych

drukuj
satysfakcja 86 % 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Istota i rozwój nowotworu.
Czas i obecne w naszym środowisku czynniki(karcionogeny) działają na naszą niekorzyść. Stąd też nowotwory występują przede wszystkim u osób dojrzałych w których mutacje dokonuje się w materiale genetycznym przez lata. Objawy występujące u chorych na nowotwory są zwykle ostatnim stadium wieloletniej i etapowej transformacji.
Powstanie nowotworu wiąże się najczęściej z uaktywnieniem się tzw. onkogenów-genów powstających w wyniku mutacji zupełnie nieszkodliwych protoonkogenów. Ich rola jest naturalna koordynacja namnażania i różnicowania się komórek. One to kodują białka których powstanie staje siędla komórek sygnałem do dzielenia się. Jeżeli w wyniku mutacji z protoonkogenu powstanie onkogen to będzie on działał bezustannie dając sygnały do podziału komórki i komórki dzielą sięjak szalone.
Na szczęście w organizmie sąsystemy zatrzymujące podziały komórek, a tym samym powstanie nowotwór. Za ich sprawne działanie odpowiadają antyonkogeny, ale one mogą podlegać niekorzystnym mutacjom. W tym wypadku zmiany powodują uszkodzenia hamulca podziałów komórkowych.
NOWOTWÓR- to nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki i ustroju, nieskoordynowany z pozostałymi tkankami, tworząc mimo ustąpienia czynnika, który go wywołał nie ragujący na naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu.
2. Czynniiki zwięszające ryzyko mutacji prowadzących do transformacji nowotworowych :
-substancje znajdujące sie w dymie papierosowym, które sprzyjają nowotworowi płuc, gardła, przełyku i krtani
-promieniowanie rentgenowskie i ultrafioletowe oraz takie substancje ja azbest
-infekcja wirusowa(zapalenie wątroby typu B)
3. POdział nowotworów:
-łagodne, które rosną wolniej, nie naciekają okolicznych tkanek (naczyń krwionośnych i limfatycznych) i nie przerzutują drogą krwi lub chłonki do węzłów limfatycznych i narządów odległych a po usunięciu chirurgicznym z reguły nie odrastają. Mogą byćjednak niebezpieczne, tzw. miejscowo złośliwe, gdy rosną w okolicach trudno dostępnych chirurgicznie lub osiągają znaczne rozmiary np. nabłoniak podstawnokomórkowy.
-złośliwe, które dzialą sięna raki i mięsaki.
RAKI- to nowotwory wywodzą sięz tkanki nabłonkowej natomiast mięsaki wywodzą sięz tkanek nienabłonkowych np.

włókniaki(tkanka łączna włóknista), kostniaki( tkanka kostna), chrzęstniaki(tkanka chrzęstna), mięsaki(tkanka mięśniowa) i tłuszczaki ( tkanka tłuszczowa).
Bardzo częstą chorobą nowotworową u dzieci jest :białaczka i nowotwór ośrodkowego układu nerwowego.
4.Profilaktyka chorób nowotworowych:
-nie palić paierosów
-dietetyczne odżywianie
-nawyki higieniczne
-prowadzenie zdrowego stylu życie
-nie przebywać w towarzystwie osób palących
-nie spożywać mięs mocno wędzonych
-nie jeść potraw z oleju wielokrotnie podgrzewanego
-nie nadużywaćalkoholu
-nie doprowadzać do otyłośći
-nie przepiekać sóry na słońcu
-badania profilaktyczne
Kobiety najczęsciej chorują na raka:piersi, szyjki macicy czy jajnika, a mężczyźni:płuc, żołądka, krtani i gruczołu krokowego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.10.2007 (16:18)

Przydało się p;))

Typ pracy