profil

Najlepsza powtórka! Matura pisemna

drukuj
satysfakcja 59 % 275 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

NOTATKA/WIADOMOŚĆ

1. A quick note to tel. you that I’m going out….
2. … you have a massage from Peter. He called today at 7 p.m. and he wanted to tell you that has to meet you tomorrow at 9 a.m.
3. He wanted you to call him back as soon as possible
4. This is just to let you know that I won’t be here when you get back this evening
5. room change…- ”zmiana pokoju”
• I will pop in tonight- wpadnę wieczorem
• My friend from school called just after you left
• I wonder If you could do me a favor
• You’re a star- jesteś super
• Sorty to bother you- przepraszam za kłopot
• See you later- do zobaczenia później
• Please answer/ call back asap/ let me know- proszę odezwij się/dzwon jak najszybciej/ daj mi znać
• I can’t make it- nie uda mi się
• Will ring tonight- zadzwonię dziś wieczorem
• Hope you can come tonight- mam nadzieje ze możesz przyjść wieczorem
• Back in five minutes- wracam za 5 minut
• Remember to do doping- pamiętaj zrobić zakupy
• Asap- tak szybko jak to możliwe
6. Thanks a lot/ see you later/ soon
7. all the best/ Love, lots of love

ANKIETA
-- QUESTIONAIRE
• We would like to answer some questions
• Please give reasons
• Please tick the correct box- yes/no
• Did you find...
• Very/quite/not very/
• What is your overall opinion of the course?


ZAPROSZENIE
• Come to a Polish party!
• Please come to birthday party/ dinner on …
• We’re having a Polish day party on Saturday 12 August in room 17, first floor
• Don’t miss the chence to try- nie przegap okazji spróbowania
• If interested, contact Ania on 00000454546
• RSVP- proszę o odpowiedź
• Don’t miss it!- nie przegap tego
• Hope it will be fantastic adventure/ party
• I hope that you will come!!!
• You are invated to attend- zapraszam do uczestnictwa
• I would be really grateful if you will come
• I would be delighted to attend/to take part –bede zaszczycony wziąć udział/ uczestniczyć
• I am afreaid I am unable to atten- obawiam się ze nie będę mógł wziąć udziału
POCZTÓWKA
• I’m

on a sightseeing trim in France and I having a wonderful time
• My exams are over and I’m already in Brela, a lovely village in Dalmatia
• The weather is fantastic (so different from the weather at home), is sunny, no rain is really beautiful!!
• The whether is great- lots of sunshine and no rein
• I’m coming back home tomorrow, because I have booking on this day in British Airways
• I will ring you when I get back
• Hope you are not studying too hard and have some time for yourself too!!!, All the best, XYZ
• Great wives/ Take care,

OGŁOSZENIE
• Found/ Occasion/ For sale/ Lost/
• SONY camera in yellow cover with inscription my name -Anna
• I lasted this on park car yesterday, about 12:00
• I would be really grateful if smb helps me to find
• I offer English lessons for sole 10 zloty- za jedyne
• On Tuesday, 2 July
• Excellent/ good condition- w doskonałym/ dobrym stanie
• Ł(10) reward- 10Ł nagrody
• If fund, please contact Jolka on (0000000888)

LIST PRYWATNY
• How are you, I hope you are well…
• Thanks for your latter
• I’m writing to tell you
• I’m writing to you because we want to invited you to Poland
• I’m writing to let you know
• Could you do me a favor
• I’d love to come but that weekend I’ll be in Warsaw, I’m looking forward to it, but now I’m really sorry that I will miss your party- chciałabym przyjechać ale bede wtedy w Wawie, czekałam na to, ale teraz żałuję, że przegapie twoje urodziny.
• It was grate to get the invitation
• It was great to hear from you.- fajnie że napisałaś
• I’m sorry that I haven’t written for so long
• I heve been very busy lately- byłam bardzo zajęta
• Please believe that I’m really sorry that I can’t come to you on holiday
• I hope you wan’t be angry at me- mam nadzieje ze nie będziesz na mnie zła
• It was nice surprise to hear from you again after so many months- miłą niespodzianką było otrzymanie wiadomości od Ciebie po tylu miesiącach
• Write soon- napisz wkrótce
• I’m looking forward to hearing from you soon
• Anyway, I have to finish now- no cóż muszę już kończyć
• Keep in otuch- bądź w kontakcie
• Give my regards/ love to your parents/Jim- pozdrów pozdrowienia/ uściski rodzicom/ Jimowi
• When you arrive to Poland we will be waiting for you on the airport in Cracow, so you don’t hale to be afraid of transport, besides we will accompany you on your departure
• Regards,- pozdrowienia
• Well, that’s all for now- wiec, na razie to wszystko
• All the best- wszystkiego dobrego
• Take care- trzymaj się
• Lot sof love- uściski
OPIS MIEJSCA
The room/place in my house/city witch I like best is…- miejscem/ pokojem, które/któy najbardziej lubie w moim domu/ mieście jest…
The place is famous for- miejsce jest z nane z
This place is special for a number of reasons. One of them is…- to miejsce jest wyjątkowe z wielu powodów, jednym z nich jest
Behind it there is-z tyłu jest
To the left/ right of the park is- z lewej / prawej strony parku jest
The house is set among- umiejscowiony pośród
It is situated on the coast/ in the city center- usytuowany na plaży/ w centrum miasta

ROZPRAWKA

1. Wstęp:
• Everybody has different view on advantages and disadvantages of (learning)…, but true is that (the country is not perfect place for everyone)-Wszyscy mają różne zdanie o zaletach i wadach…, ale prawda jest taka…
• For many people around the world- dla wielu ludzi na świecie,
• For and against/ advantages and disadvantages- za i przeciw/ wady i zalety
• Personally I think, that it is a perfect way of…- osobiście myślę, że jest to doskonała droga…
• Never has this been more obvious that- nigdy ni ebyło bardziej oczywiste, że

2. Rozwinięcie:
• (Life in the country) has a number of disadvantages
• First of all, you can…


1Argumenty
2Rezultat tezy
3Przyklad
4Dodatkowe informacje
5Przeciwne opinie

1
Firstly – po pierwsze
Secondly- po drugie
Another drawback- następna zła strona
First of all- po pierwsze
In the first place - na pierwszym miejscu
From the social standpoint- ze społecznego punktu widzenia
From an economic viewpoint- z ekonomicznej perspektywy
Majority of people- większość ludzi
2
us a result- w rezultacie
therefore- dlatego
so- więc
consequently- w konsekwencji
3
such us- tak jak
For example - na przykład
4
Alternatively- ewentualnie
Additionally- w dodatku
Next- następne
Moreover- ponadto
Besides- po za tym
What is more- co więcej
Yet- jeszcze
Furthermore – co więcej
5
Another problem- innym problemem
However – jednakże
Although- chociaż, jakkolwiek
At the same time- w tym samym czasie
While it is clear that… it also means that…- oczywiste wydaje sie ze… oznacza to również3. Wniosek
• In conclusion – wnioskując
• So, in fact, it can be- więc, faktem może być
• Finally- kończac
• As a result- w rezultacie
• On balance it sees that…- równoważąc wygląda na to, że
• …has a many positive ascpects as disadvantages- ma wiecej pozytywów niż wad
• the decision….remains a matter personal choince- ostateczne opinia zleży od opinie gustu, własnego wyboru

OPOWIADANIE

When we go to home…-kiedy dotarliśmy do domu…
Chile the driver was changing… kiedy kierowca zmienił
First… and then…- najpierw…, a potem
First of all, the coach was….- przedewszystkiem autokar był…
As soon as they ser off…-jak tylko wyruszyli….
Within seconds/ Immediately I realized I was trapped- w ciągu paru sekund/ natychmiast zdałem sobie sprawę, że jestem w pułapce.
Then the policmen asked me…wtedy policjanci zapytali mni
Hardy had the driver set off when the passenger asked him (to stop)- kierowca ledwo zdążył ruszyć, kiedy pasażer poprosił żeby się zatrzymał.
We waited until the man dissapeared- czekaliśm, aż mężczyzna zniknął
„I love you” he said.- kocham cię- powiedział
The moment the door opened- w chwili gdy drzwi się otworzyły
Last summer, week, Thursday…- w ostatnie wakacje…
I will always remember day, when we were visiting…- bede zawsze pamietał dzień, kiedy zwiedzaliśmy
Everything was as in a dream there- wszystko było tam jak we śniedidn’t have to think of- nie musiał zasatanawiać się, myśleć
He tyld his parents that he hatesschool…- powiedział rodzicom że nie nawiedzi szkoły
Czasy przeszłe:
I started work yesterday- nie ma nic wspólnego z teraźniejszością!
It was getting colder- robiło się zimno-znamy czas- ważne jest, co robiliśmy, co się działo/ w opisie, ze słówkiem allways, gdy pisze ze ja coś robiłam, ale ptaki śpiewały, słońce świeciło
When I come back, they had just had lunch/ he had Bern married for two years/ when we had finished breakfast, we started talking- mowimy o czyms co miało miejsce przed lub w tym momencie

LIST FORMALNY- yours feithfully (oficjalny)/ sincerely (jeśli znasz nazwisko)

1. REKLAMACJA:
• I am writing to complain about (a camera, that I bought on your company’s website- pisze z reklamacją dotyczącą( aparatu, który kupiłam na stronie internetowej waszej firmy)
• I want to express my strong dissatisfaction with treatment and organize at the Hotel – chciałabym wyrazić moje niezadowolenie z usług I organizacja w hotelu
• I ordered this product last week (12th Feb’06)- zamówiłam ten product w tamtym tygodniu
• When I got home and took it out of the box, I was not pleased to find that your product is damaged- kiedy wzięlam i otworzyłam to w domu, nie byłam zadowolona, bo wasz product jest zepsuty
• As if this were not enough I did not find the instruction and warranty in the box- jakby tego było mało nie znalazłam gwarancji w pudełku
• In addition I am most unhappy about the treatment I received from your company- w dodatku nie jestem zadowolona z obsługi jaką otrzymałam
• I called, but nobody answer the fone- dzwoniłam ale nikt nie odbierał
• I would therefore be grateful if you could consider a full refund of the price (giving me a part refund of the price) of stayed in this hotel- bede wdzieczna jeśli oddacie mi część ceny za pobyt w tym hotelu.
• And cost of the shipment- I za koszt przesyłki
• I hope you will replace the faulty camera- mam nadzieje ze wymienicie wadliwy aparat
• I enclose the copy of document and my telephone number- załańczam kopie dokumentów I mój telefon
• I have a quarantine which is valid for one year- mam gwarancję ważna przez rok

2. PODANIE O PRACĘ
• I am writing in response to your advertisement which appeared I yesterday’s Tygodnik Podhalanski- piszę w odpowiedzi na ogłoszenie zawarte w wczorajszym Tygodiku…
• I would like to apply for the solarship that you offer, because I would like to go to England this Sumer- chciałbym ubiegać się o stypendium na wyjazd do Anglii
• I would like to apply for the position of waitress – chciałabym ubiega sie o stanowisko kelnerki
• I enclose a CV with details of my work- załączam cv z moim doświadczeniem
• As you can see, I have nearly two years experience of working in…- jak Pan widzi mam blisko 2 lata doświadczenia w
• As far as my English is concerted, I have been studying it for nine years- jak widać mój angielski jest poprawny, ucze sie już od 9 lat
• I wuld like to face new challenges, which is why I am interested in this job- chcę stawić czoło nowym wyzwaniom dlatego interesuje się tą paracą
• I am looking forward to hearing from you soon- czekam z niecierpliwością na odpowiedz

3. ZAPYTANIE
• I am writing to enquire about- piszę z zapytaniem o
• Could you please send me further details about…- czy moglibyście przesłać mi dalsze szczególy na temat
• Is it possible to get some document about history yours school? - Czy istnieje możliwość otrzymania dokumentów o historii waszej szkoły?
• How can I get some information abort your school/ abort course which you offer? - jak mogę dostać…
• I am looking forward to hearing from you soon- czekam z niecierpliwością na odpowiedź

4. ZAPROSZENIE
• You are invited to attend (a conference)- jest pani zaproszona do uczestnictwa
• I would be delighted to attend- byłoby mi niezmiernie miło uczestniczyć
• I would be honoured to take part in- to byłby dla mnie zaszczyt uczestniczyć w..
• I am afraid I am unable to attend- obawiam się ze nie będę mógł uczestniczyć
• Please come to my birthday party- proszę przyjdź na moje przyjęcie
• Please come to diner on 12th July 2006- proszę przyjdź na obiad w dniu
• How about going to a Zakopane in the next week? - co myślisz o wycieczce do zakopanego?

5. PRZEPROSINY
• I am writing to you about/ with reference to/with regard to- piszę do ciebie/pana/pani w sprawie/
w odniesieniu do/ w związku z…
• I would like to apologise for- chciałabym przeprosić za
• Please akcept my sincere apology- proszę przyjąć moje szczere przeprosiny


OPIS
Opis osoby
• She is in her early/late twenties – ma około 20 lat
• She has a great sense of humor- ma poczucie humoru
• What I will always remember about her is that she was …-co zawsze będę o niej pamiętał, jest to że była
• Her hair is long and curly/ wavy/ straight- ma długie, kręcone/ pofalowane/ proste włosy
• She is slim/well build and of medium height- jest szczupły /dobrze zbudowany I średniego wzrostu
• She has a fair/ dark complexion- ma jasną/ cimną karnację
• When you meet her, the firdt thing you notice is her-w pierwszej cwili zauważasz jej
• She likes smartly clothes- lubi eleganckie ubrania
• She is extremely modest and.. jest niesamowicie skromna i
• Unfortunately she is not very tolerant- niestety nie jest zbyt tolerancyjna
• She is so responsible that you can always count on her when you have a problem- jest tak odpowiedzialana, że zawsze możesz na nią liczyć
• He is the kind of person you can always trust- jest miła osobą, możesz jej zawsze zaufać
• Brown eyes/ oval face/
• Patient /understanding/ aggressive/ ambitious/ brave/ intelligent/ easy- going//clever(sprytny)/boring/ funny/out going /friendly/ generous(wspanialomyślny) /impatient/ impolite(nieuprzejmy)/independent/helpful/honest(uczciwy)/talkative/rude(niegrzeczny)/ unreasonable(nierozsądny)/ nice/sweet/immature(niedojrzały)/
• Dislike(nielubiec), can’t stand(nie znosić)/ look up to her(podziwiac ją)/


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
13.2.2012 (23:46)

And I having? Sporo błędów : (

15.2.2009 (18:28)

niestety jest sporo błędów w literówkach

12.12.2007 (18:08)

Moim zdaniem super....