profil

Pozew/wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

drukuj
satysfakcja 83 % 701 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Poznań, dnia 03 sierpnia 2004 r.


Sąd Rejonowy
dla Poznania
w Poznaniu

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 30-450 Poznań
ul. Dmowskiego 6/3

Wnioskodawca:
Anna Misztal
zam. 30-450 Kraków
ul. Krótka 3
z zawodu lekarz pediatra

Uczestnicy postępowania:
Ojciec: Dariusz Pomykało
zam. 43-400 Poznań
ul. Damrota 12 / 9
z zawodu doradca finansowy

Małoletnia: Łucja Misztal
zam. 30-450 Kraków
ul. Krótka 3

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o:
1. Orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej Dariusza Pomykało nad jego małoletnią Łucją Misztal ur. dnia 7 lipca 1989 r. w Krakowie, córką wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.
Równocześnie wnoszę o:
1.Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
- Janiny Misztal, zam. 56-180 Poznań, ul. Korfantego 14 / 3;
- Małgorzata Kropko, zam. 32-500 Leipzig, Niemcy, Dorfstrasse 34.

2. Udzielenie zabezpieczenia poprzez zakazanie uczestnikowi postępowania Dariuszowi Pomykało osobistej styczności z małoletnią Łucją Misztal


UZASADNIENIE

Małoletnia Łucja Misztal urodzona w dniu 7 lipca 1989 w Krakowie jest córką Anny Misztal i Dariusza Pomykało.

Rodzice dziecka nie są małżeństwem. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Annie Misztal, ograniczając władzę rodzicielską Dariuszowi Pomykało do prawa widywania dziecka w miejscu zamieszkania jego i widywania dwa razy w tygodniu, oraz spędzania z małoletnim miesiąca wakacji oraz nałożył na Jerzego Kowala obowiązek alimentacyjny w wysokości 350 zł płatnych do 10 każdego miesiąca.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
- odpis aktu małżeństwa;
- wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45.

Od momentu orzeczenia rozwodu ojciec dziecka, ojciec tylko do okresu dwóch interesował się losem swojej córki, do tego czasu płacił też alimenty. Od tamtego czasu nie płaci alimentów, nie odwiedza dziecka, , ani w inny sposób nie przejawia troski o jej wychowanie, łącznie z brakiem jakiegokolwiek kontaktu. Rodzina otrzymuje alimenty z funduszu alimentacyjnego , a wobec ojca wszczęte jest postępowanie o uporczywe uchylanie się od alimentacji .

Dowód: - przesłuchanie świadka;
- akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01.

Jak wynika z zeznań świadków od sierpnia 1992 roku ojciec małoletniej przebywa za granicą, gdzie założył nowa rodzinę. Dnia 05.05.2004 roku z niewiadomych przyczyn ojciec małoletniej porwał ją i uprowadził na teren państwa niemieckiego, gdzie przebywa do teraz, a ojciec odmawia wydania dziecka matce.

Dowód: - przesłuchanie świadka.

Poprzez swoje postępowanie Dariusz Pomykało jednoznacznie wykazuje, że nie zależy mu na dobru swego dziecka. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i zasługuje w całości na uwzględnienie. Rażące zaniedbanie przez niego obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie go władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka wymaga zakazania mu osobistej z nim styczności, wobec tego przyznanie mu „praw do władzy rodzicielskiej chociażby częściowej” lub uchylenie jest nie możliwe.

Z poważaniem Anna Misztal

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
2. Wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45.
3. Odpis aktu małżeństwa.
4. Akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01.
5. Odpisy wniosku wraz z załącznikami.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
22.3.2009 (15:59)

Dziwna akcja... Nasze sądy rzeczywiście funkcjonują fatalnie...Na podstawie jakiego paragrafu Jerzy Kowal płaci tej kobiecie alimenty na cudze dziecko..?ps. Kiepski z ciebie będzie adwokat zwłaszcza, że sam łamiesz prawo (chyba, ze plagiat nie dotyczy ściąg)

Nauki