profil

Moje działania na rzecz ochrony i środowiska

drukuj
satysfakcja 55 % 164 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ja staram się dbać o przyrodę i środowisko w moim ogródku i mam dla was kilka rad jak i wy możecie o to zadbać:
1. Zrezygnuj lub znacznie ogranicz korzystanie ze środków chemicznych. Liczbę szkodników w twoim ogrodzie staraj się ograniczać przy pomocy naturalnych metod. Na przykład biedronki, których największym przysmakiem są mszyce, można przywabić zawczasu, spryskując rośliny narażone na atak tych szkodników, co kilka dni, wodą z cukrem (pół łyżki cukru na litr wody).
2. Nie kupuj produktów zawierających torf. Zrób swój własny kompost. Wydobywanie torfu niszczy wrażliwe ekosystemy torfowisk, a ich odbudowanie jest po prostu niemożliwe. Dlatego w swoim ogródku nie stosuj torfu do użyźniania gleby.
3. Jeśli możesz zbuduj staw. Staw to doskonały sposób stworzenia w ogrodzie lub na działce niewielkiej oazy dzikiej przyrody. Taki ogrodowy stawek nie musi być duży – wystarczy do tego stary zlew obłożony z jednej strony kamieniami, po których żaby bez problemu wydostaną się z wody. Płytkie miejsca w ogrodowym stawie służą ptakom za kąpielisko i wodopój, zwłaszcza w upalne dni.
4. Pamiętaj o ptakach. Zasadź takie krzewy i drzewa, by zaprosić do swego ogrodu jak najwięcej skrzydlatych stworzeń. Planując wiosną urządzenie ogródka lub działki można pomyśleć o ptakach odwiedzających je jesienią i zimą. Będą wtedy szukać krzewów, na których do zimy pozostają owoce, takich jak na przykład głóg i rokitnik. Nie wycinaj starych drzew z dziuplami, mogą one być doskonałym schronieniem dla ptaków.
5. W zacisznej części swojego ogrodu zostaw niewielką stertę drewnianych klocków. Takie "drewniane zacisze" może stać się domem dla wielu owadów i ssaków, np. jeży.
6. Ustaw w ogrodzie beczkę i zbieraj do niej deszczówkę. Podlewając rośliny deszczówką ograniczasz zużycie wody wodociągowej.
7. Ja przekonałem moich rodziców do założenia na dachu naszego domu baterii słonecznych które wspaniale ogrzewają mieszkanie (ekologicznie). A więc może i wam się uda.
Moje zachowanie w parku narodowym:

1. Nie śmiecę na terenie parku i poza parkiem oraz nie pozwalam robić tego innym.
2. Nie wyrywam i nie wynoszę poza teren parku roślin chronionych.
3. Nie hałasuję żeby nie straszyć zwierzyny.
4. Chodzę tylko wyznaczonymi szlakami.


5. Pamiętajmy, że w parkach narodowych przyroda rządzi się sama !

Naturalne źródła energii z których można korzystać i jednocześnie chronić środowisko.

1. Woda- Koła i turbiny wodne. Koło wodne, historia którego sięga wstecz do I w. n.e., służyło wpierw do napędzania żaren w młynach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczęli zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczyniło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego wykorzystania. Koło wodne napędzały miechy i ciężkie młoty w kuźniach, piły w tartakach i wiele innych urządzeń. Przemysły metalurgiczny, tekstylny i papierniczy we wczesnej fazie rozwoju były nierozerwalnie związane z wodą, aż do czasu wynalezienia maszyny parowej w końcu XVIII w. Dziś ich nowoczesne odpowiedniki w postaci turbin wodnych z powodzeniem napędzają potężne generatory wielkich elektrowni wodnych, produkujących znaczne ilości energii elektrycznej. W niektórych krajach, przykładem Norwegia, większość energii wytwarzana jest właśnie w ten sposób.
2. Wiatr- Elektrownie wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet gigawata tj. 1000 MW, to jej zastąpienie wymagałoby użycia nawet do 1000 takich generatorów wiatrowych. W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe, składające się z wielu ustawionych blisko siebie turbin. Jednak opinia publiczna bywa niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz. Dlatego też przyszłość elektrowni tego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny są doskonałym źródłem energii w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych, gdzie brak jest połączenia z krajową siecią energetyczną.
3. Słońce- Baterie słoneczne. Baterie słoneczne są to urządzenia elektroniczne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zmiany światła na prąd elektryczny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mocy. Ogniwa są zbudowane z cienkich warstw półprzewodników, zwykle z krzemu. Czasem wykorzystuje się arszenik galu, ponieważ pozwala na pracę ogniw w wysokich temperaturach. Jest to istotne w zastosowaniach w przestrzeni kosmicznej, gdzie promieniowanie słoneczne jest dużo silniejsze. Baterii używa się również w małych kalkulatorach i zegarkach. W 1981 r. słoneczny samolot Solar Challenger przeleciał nad kanałem La Manche wykorzystując jako źródło zasilania tylko energię słoneczną. Skrzydła tego samolotu pokryte były bateriami słonecznymi, które zasilały silnik elektryczny. Na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych publicznie automaty telefoniczne są zasilane przez baterie słoneczne montowane na chroniącym je dachu.
4. Grawitacja- Energia fal. Innym źródłem energii może być falowanie morza. Wielkie fale oceaniczne niosą ze sobą naprawdę znacznie jej ilości, lecz problemem jest jej efektywne pozyskanie. Testuje się obecnie różne rozwiązania, zwykle znajdujące się w fazie eksperymentu. W jednym z eksperymentalnych urządzeń pływak poruszany jest w górę i w dół, w miarę falowania powierzchni wody. Ruch ten napędza pompę, która dostarcza wodę pod ciśnieniem na turbinę, zasilającą generator.Niedawno na wyspie Islay w Szkocji wybudowano elektrownię wykorzystującą energię fal morskich. Jej moc całkowita wynosi 180 kW. Działa na zasadzie oscylującego słupa wody. Wpółzanurzona, otwarta u dołu komora wypełniona jest do pewnej wysokości wodą, ponad którą znajduje się powietrze. Gdy fala przechodzi, podnosi się słup wody w komorze, co zmusza znajdujące się nad nim powietrze do przepływania na zewnątrz i do wewnątrz komory. Ten ruch powietrza napędza turbinę, połączoną z generatorem.
5. Energia geotermalna- Elektrownie geotermalne. Jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Woda geotermiczna wykorzystywana jest bądź bezpośrednio (doprowadzana systemem rur) lub pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Więcej na temat energii geotermalnej. Energię geotermalną na szeroką skalę wykorzystuje się w Islandii, a w Polsce m.in. na obszarze Podhala.
6. Biomasa- W ekologii przez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku.
Pod tym pojęciem rozumie się także całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy, lub spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie odbywa się w kotłach, w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest dużo niższa, a tworzący się w procesie spalania dwutlenek węgla jest zamieniany na biomasę przez kolejne pokolenia organizmów żywych wytwarzających biomasę, które następnie są znowu spalane itd. Natomiast dwutlenek wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych pojawia się w środowisku nagle, po milionach lat gromadzenia i przekształcaniu się pokładów biomasy w paliwa kopalne, zwiększając efekt cieplarniany.
7. Biogazy- Gazy powstające w procesie beztlenowego rozkładu (fermentacji) materii organicznej odpadowej, prowadzonego przez bakterie metanowe. Po uzdatnieniu składa się z metanu (65%) i dwutlenku węgla. Palny, ma wartość opałową ponad 20 tys. kJ m-3, nadaje się do ogrzewania, oświetlania, napędu silników. Z l kg suchej masy organicznej otrzymuje się 0,25-0,6 m3 biogazu, reszta pozostała po fermentacji może służyć jako nawóz. Wytwarzanie biogazu jest najlepszym sposobem przetwarzania i zużycia gnojowicy, odchodów zwierzęcych, odpadów komunalnych i z przemysłu spożywczego oraz ścieków miejskich. Biogaz jest wytwarzany w dużej ilości w krajach o ciepłym klimacie, w Polsce - w oczyszczalniach ścieków komunalnych i tylko na eksperymentalną skalę w rolnictwie.
Włączajmy się w akcje takie jak dzień bez samochodu czy sprzątanie świata.

a) dzień bez samochodu- ratunek dla naszego środowiska i zdrowia.
Badania prowadzone na całym świecie wykazują jednoznacznie, że liczba ofiar śmiertelnych z powodu spalin samochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar wypadków. We Włoszech badania przeprowadzone przez WHO i Włoską Narodową Agencję Ochrony Środowiska wykazały, że spaliny samochodowe są przyczyną co najmniej 4,7% wszystkich zgonów ludzi powyżej 30 roku życia i około 30% zachorowań układu oddechowego u dzieci do 15. roku życia. "Spaliny samochodowe zabijają co roku we Francji, Szwajcarii i Austrii około 20 tysięcy osób - to wnioski z badań naukowych przeprowadzonych na uniwersytecie w Bazylei. To znacznie więcej niż wynoszą starty spowodowane przez wypadki drogowe" (za "Dziennik Polski XI" 2000).
Zanieczyszczenia pochodzące z transportu znajdują się głównie w powietrzu. Ich wpływ na zdrowie jest różny i zależy od stężenia i składu wdychanych substancji, które często jest trudno zidentyfikować bez odpowiedniej analizy laboratoryjnej. Niektóre efekty ekspozycji na związki chemiczne znajdujące się w spalinach są natychmiastowe, inne ujawniają się kilka dni po kontakcie:
· tlenek węgla (CO): łączy się z czerwonymi krwinkami i powoduje problemy oddechowe, sercowe, bóle i zawroty głowy, nudności oraz kłopoty ze wzrokiem;
· tlenki azotu (NOx): podrażniają drogi oddechowe i osłabiają system odpornościowy. Przyczyniają się do wzrostu częstotliwości ataków astmy oraz zwiększają ryzyko infekcji płuc u dzieci;
· węglowodory (HC): powodują podrażnienia dróg oddechowych i oczu, mogą być rakotwórcze;
· związki ołowiu (Pb): w dużych dawkach powodują poważne zaburzenia neurologiczne (zatrucie ołowiem), jak również zaburzenia wzrostu, wady nerek, anemię. Jednakże z powodu użycia benzyny bezołowiowej ich zawartość w powietrzu stopniowo się obniża;
· ozon (O3): zmienia funkcje oddechowe, podrażnia oczy i płuca, zwłaszcza u dzieci, nasila objawy astmy i chorób serca;
· benzen: ma działanie rakotwórcze, negatywnie wpływa na centralny układ nerwowy;
· drobiny pyłów: transportują inne zanieczyszczenia węglowodorowe do śluzówki nosa i płuc. Szczególnie niebezpieczne są dla ludzi cierpiących na astmę i choroby serca;
Można zapobiec emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery sadząc drzewa przy drogach.
b) sprzątanie świata.
Wychodząc na przeciw organizowanej na całym świecie akcji "Clean up the world" co roku we wrześniu odbywa się generalne sprzątanie Biebrzańskiego Parku Narodowego i okolic. W przedsięwzięcie mocno zaangażowane są służby terenowe parku, które wraz z młodzieżą oczyszczają z nieczystości poszczególne obwody ochronne. Jest to dobra okazja by zwrócić uwagę na problem śmieci wokół Nas i możliwość jego rozwiązania poprzez selektywną zbiórkę odpadów. W ramach tej akcji, we współpracy z Osowieckim Towarzystwem Fortyfikacyjnym odbywa się również "Sprzątanie Biebrzy" przez płetwonurków oraz grupy harcerskie. W naszej szkole organizuje się apele na których mówimy jak ważne jest to żeby nasze otoczenie było nie zaśmiecone. Również „sprząta się świat” czyli każda klasa ma wyznaczony teren który sprząta. W naszym mieście rozdaje się worki do segregacji śmieci mówiąc ludziom o tym by nie zaśmiecali środowiska.


Nawozy sztuczne
Nawóz sztuczny - środek chemiczny wykorzystywany w rolnictwie w celu użyźnienia (zakwaszenia) gleby, czyli udzielenia jej substancji wspomagających wzrost roślin uprawnych. Do substancji tych należą głównie: azot, potas, fosfor ("nawozy NPK"). Używa się ich wówczas, kiedy gleba nie posiada już żadnych soli mineralnych i związków organicznych.
Nawozy sztuczne są środkiem zastępczym dla nawozów naturalnych, które są mniej skuteczne, ale nie szkodzą środowisku naturalnego. Nawozy sztuczne dostają się do wody i zatruwają jej źródła (powodując zakwity zbiorników wodnych).
Zastosowanie nawozów sztucznych w rolnictwie rośnie. Ich nadmiar działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Właśnie spływy z przenawożonych pól zawierają duże ilości związków mineralnych, głównie azotu i fosforu. Spływy te oraz ścieki obficie wzbogacają wody w substancje pokarmowe, tym samym powodując użyźnianie zbiorników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Takie masowo występjące glony ograniczają dostęp tlenu. W konsekwencji tego zjawiska następuje wymieranie organizmów. Poza tym woda nie nadaje się do celów użytkowych. Można nawozy sztuczne zastąpić obornikiem i gnojowicą które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.
Jak najwięcej oczyszczalni ścieków oraz filtrów na kominach wszystkich domów i fabryk !!!

Moje miasto dba o przyrodę i środowisko.
W mieście w którym mieszkam nie ma żadnego przemysłu, a więc największym źródłem zanieczyszczeń powietrza są kominy naszych domów. Mając na uwadze tę sytuację coraz więcej domów jest opalane ekologicznymi źródłami energii cieplnej. Pozytywnym zjawiskiem jest rozstawienie pojemników do segregacji śmieci po całym mieście i na wioskach. Planowane jest również wybudowanie oczyszczalni ścieków.
W naszej szkole organizowane są apele pod nazwą „ Dzień Ziemi” mające na celu nauczyć nas jak dbać o przyrodę i środowisko.


Dbajmy o naszą matkę Ziemię, segregujmy śmieci.


Matka Ziemia dała nam czyste środowisko, a my dopilnujmy aby takie zostało.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy