profil

Wszystko o kwasach

drukuj
satysfakcja 56 % 161 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób:

HnNmOz (HnR) - kwasy tlenowe HnR kwasy beztlenowe

Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka ugrupowań H-O-E, a pozostałe atomy tlenu połączone są z tylko z atomem E.OTRZYMYWANIE KWASÓW:

1) reakcja tlenku kwasowego z wodą:

tlenek kwasowy + woda -- > kwas

SO2+H2O-->H2SO3

SO3 + H20 --> H2SO4

CO2 + H2O-->H2CO3

N2O3 + H2O --> 2 HNO2

N2O5+H2O-->2HNO3

P205 + 3H2O-->2H3P04

B203 + H2O-->2H3BO32) strącanie osadów trudno rozpuszczalnych kwasów:

H2SO4 + Na2SiO3-->H2SiO3 + Na2SO4WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Kwasy są dostępne najczęściej w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach. Podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre z nich są żrące i mogą spowodować oparzenia skóry. Do kwasów szczególnie niebezpiecznych należą stężone roztwory: H2SO4, H3PO4, HF, HO, HBr i HI

Moc kwasów tlenowych rośnie ze wzrostem elektroujemności centralnego atomu reszty kwasowej (w grupach i okresach):H4SiO4 < H3PO4 < H2S04 < HC1O4

HIO


Rośnie też (z nielicznymi wyjątkami) ze wzrostem liczby atomów tlenu:

HC1O < HC1O2 < HCłO3 < HC1O4WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:1) reakcja z wodorotlenkami (zobojętniania):

kwas + wodorotlenek --> sól + H2O

H3PO4 + 3 KOH-->K3PO4 + 3 H2O2) reakcja z metalami (stojące przed wodorem w szeregu napięciowym):

metal + kwas --> sól + H2O

2 Al + 6 HC1 --> 2 A1C13 + 3 H2 metale szlachetne i półszlachetne są roztwarzane i nie wypierają wodoru:

Cu + 2 H2SO4 --> CuSO4 + SO2 + 2 H2O

2 Ag + 2 H2SO4 --> Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O

Fe + H2SO4(rozc) --> FeSO4 + H2

2 Fe + 6 H2SO4(stęż) --> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O

3 Cu + 8 HNO3(rocz.

) --> 3 Cu(NCh)2 + 2 NO + 4 H2O

Cu + 4 HNO3(stęż) --> Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Srebro reaguje dopiero ze stężonym kwasem azotowym:

Ag + 2 HNO3 --> AgNOs + NO2 + H2OMieszanina l :3 stężonych kwasów azotowego i solnego to woda królewska

Au + 4 HC1+ HNO3 --> HAuCl4 + NO + 2 H2O

HAuCl4 - kwas czterochlorozłotowy

Przebieg reakcji z metalami zależy od:

- rodzaju metalu

- stężenia kwasu

- temperatury3) reakcja z tlenkami zasadowymi:

kwas + tlenek zasadowy --> sól + 2 HC1 + CaO -->CaCl2 + H20NAZEWNICTWO:Wzór
Nazwa systematyczna
Nazwa zwyczajowa

H2SO4
Kwas siarkowy (VI)
Kwas siarkowy

H2S03
Kwas siarkowy (IV)
Kwas siarkawy

H2SO2
Kwas siarkowy (II)
Kwas sulfoksylowy

HN03
Kwas azotowy (V)
Kwas azotowy

HNO2
Kwas azotowy (III)
Kwas azotawy

H3PO4
Kwas fosforowy(V) lub ortofosforowy (V)
Kwas fosforowy lub ortofosforowy

H4P2O7
Kwas dwufosforowy(V) lub pirofosforowy (V)
Kwas dwufosforowy lub pirofosforowy

H2C03
Kwas węglowy


H2SiO3
Kwas metakrzemowy
Kwas krzemowy

H4SiO4
Kwas ortokrzemowy


H2BO3
Kwas borowy lub Kwas ortoborowy


HC1O
kwas chlorowy (I)
[Kwas podchlorawy]

HC102
kwas chlorowy (III)
[Kwas chlorawy]

HC1O3
kwas chlorowy (V)
Kwas chlorowy

HC1O4
kwas chlorowy (VII)
[Kwas nadchlorowy]


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
15.9.2011 (18:27)

thx miło się czyta i pomaga

24.11.2008 (20:02)

Dość ciekawe.

Ale i tak trochę słobo, mało danych.

Brak dysocjacji jonowej.

I kilku innych ważnych składników.

Do będzie 3, ale niezle.

27.7.2006 (14:14)

Bardzo fajna praca. Jest czytelna i zaiwra ważne informacje.......dzięx :)

Typ pracy