profil

/

Zadania Prace

Ph roztworu

drukuj
satysfakcja 68 % 209 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest pH roztworu?
2. Przy pomocy jakich wskaźników badamy pH i wskaż przykłady pH kilkunastu wybranych przez siebie substancji np. krem, mydło, mleko.


Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ - odczyn kwaśny ,czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w równowadze – odczyn obojętny.
Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny, a wodne roztwory wodorotlenków (zasady) - odczyn zasadowy.

Jeśli zanurzony w wodnym roztworze substancji uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwi się na różowo można wywnioskować, że w tym roztworze jest więcej jonów H+ niż OH- .

Jednak niewielka liczba cząsteczek wody ulega dysocjacji. Oznacz to ,że zawsze w roztworze wodnym występuje pewna liczba (choć bardzo niewielka) jonów wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH - niezależnie od odczytu roztworu.


Przyjęto ,że liczbę jonów wodorowych w roztworze będzie się określać za pomocą tzw. skali pH . Skala pH mieści się w granicach od 0-14, a została wprowadzona w 1909 roku przez Soerena Petera Soerensena (1868-1939), duńskiego biochemika i fizyko-chemika.


Ogólnie wartości pH i odpowiadający im odczyn roztworu przedstawia tabelka:

PH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Odczyn roztworu Kwaśny obojętny Zasadowy

Np. jeżeli w roztworze pH wynosi 9 ,oznacza to, że jest więcej jonów wodorotlenkowych OH- niż jonów wodorowych H+ . Roztwór ten ma więc odczyn zasadowy.

Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. wskaźniki pH czyli substancje, których barwa zmienia się na odpowiedniki kolor w zależności od odczynu roztworu .Wskaźnikami są między innymi oranż metylowy i fenoloftaleina .Przez odpowiednie mieszanie wskaźników pH można otrzymywać wskaźniki uniwersalne, które zależnie od pH roztworu przybierają charakterystyczną barwę. Przez nasycenie pasków bibułki roztworami takich wskaźników i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu. Papierki te połączone są często razem w książeczkę na której okładce podana jest barwna skala. Odczyn roztworu określa się zanurzając pasek bibułki w badanym roztworze i porównując uzyskany kolor z barwą dołączonej skali .

Wskaźniki uniwersalne, które obejmują szeroki zakres pH (około 10 jednostek pH), pozwalają jedynie na oszacowanie wartości pH (z dokładnością do 0,5 jednostek pH). Znacznie dokładniej pH roztworu można zmierzyć za pomocą urządzenia zwanego pehametrem.

Indykatory

To wskaźniki odczynu , takie jak:
- lakmus – czerwony w kwasach, niebieski w zasadach,
- błękit bromotymolowy – żółty w kwasach, niebieski w zasadach,
- oranż metylowy – pomarańczowy w roztworze obojętnym, czerwony w kwasach, żółty w zasadach
- fenoloftaleina – bezbarwna w roztworach obojętnych i kwasowych, malinowa w zasadach
- itp., wywar z czerwonej kapusty (pod wpływem kwasu – octu zmienia barwę z fioletowo niebieskiej na czerwoną), esencja herbaciana (żółknie po dodaniu cytryny).

Indykatory służą do orientacyjnego badania pH, są związkami o dość skomplikowanej budowie, która można przedstawić schematycznie jako H-R, jeżeli indykator jest słabym kwasem, lub R-OH, jeżeli indykator jest słaba zasadą. Po wprowadzeniu do roztworu wodnego następuje jego częściowa dysocjacja i ustala się stan równowagi pomiędzy cząsteczkami i jonami.

W przypadku oranżu metylowego anion R- nadaje roztworowi barwę żółtą, a niezdysocjowane cząsteczki HR, barwę czerwoną. W obecności kwasów kationy wodoru przesuwają równowagę w lewo i widoczna jest tylko barwa czerwona. W obecności zasad jony OH- łączą się z jonami H+ co, zgodnie z regułą le Chateliera, przesuwa równowagę w prawo, wywołując żółte zabarwienie roztworu. Podobnie zachowują się inne wskaźniki, ale ich barwy są cechą indywidualną.

Obecnie są na rynku papierki uniwersalne, nasączone mieszanina różnych wskaźników. Każdej wartości pH odpowiada inne zabarwienie papierka. Dołączony jest wzorzec z zabarwieniem dla każdej wartości pH.


Odczyn pH niektórych substancji:

sok żołądkowy ok. 2

sok pomarańczowy 3,2,

jogurt 4,2

kwaśne deszcze od 4,5

kawa naturalna 4,9

deszcz czysty ok. 6,0

mleko 6,5

ślina 6,8

surowica krwi 7,35 do 7,45

płyn mózgowo rdzeniowy 7,4 do7,6

woda morska 7,9 do 8,3


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: ph_roztworu.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Chemii
olaowca0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 26.3.2015 (15:07)

Jaka objętość amoniaku (NH3) o gęstości 0,77g/dm3 przereagowała z 192 gramy tlenu jeśli otrzytmano 112 gramów azotu i 216 gramów pary wodniej tu...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

truskafeckaa0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (21:11)

Napisz na temat reklamy jako rzetelnego zrodla informacji o skladzie chemicznym i dzialaniu kosmetyku lub leku. Pomocy        ...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

maciekque0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (19:46)

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A/Z E, gdzie: liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów liczba atomowa Z = liczba...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Roksana4321pl0 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (17:31)

Zadanie domowe-Chemia 2 gimnazjum Wykonaj ćwiczenie Z podanych wzorów jonów ułóż 10 możliwych wzorów sumarycznych soli oraz podaj ich nazwy. Wyniki...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

andziaa190 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 25.3.2015 (13:01)

Bardzo proszę o pomoc ..

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.