profil

Znaczenie rewolucji francuskiej

drukuj
satysfakcja 78 % 268 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

-olbrzymie straty w ludziach, sięgające kilkuset tysięcy ofiar;
-zniszczenie całych połaci kraju, licznych dóbr kultury i tradycyjnych wartości;
-zburzenie feudalnej monarchii absolutnej i stanowej struktury społeczeństwa opartej na przywilejach stanowych;
-wprowadzenie równości wszystkich obywateli wobec prawa;
-zniesienie przywilejów szlachty i osłabienie ekonomiczne dawnej wielkiej burżuazji;
-zachowanie większej części warstwy szlacheckiej, która zmuszona została do wzięcia współodpowiedzialności za państwo;
-zastąpienie starej burżuazji miejskiej, nową wywodzącą się z plebsu (nuworysze);
-zmiana kryteriów awansu społecznego (preferowanie zasłóg zamiast pochodzenia);
-pozwolenie części arystokracji na włączenie się do działąlności na rzecz republiki;
-usunięcie więzów feudalnych chłopów przyznając im prawo własności ziemi;
-awansowanie do statusu obywateli grupy bogatych chłopów, nabywców ziemi z dóbr narodowych;
-zagwarantowanie proletariatowi miejskiemu minimum egzystencji, prawo do pracy i opieki społecznej;
-utorowanie drogi do rozwoju kapitalizmu przez wprowadzenie zasady wolności gospodarczej i zniesienie ograniczeń w wykonywaniu rzemiosła, przemysłu i handlu;
-zagwarantowanie zasady poszanowania własności prywatnej;
-wykształcenie pojęcia narodu, świadomości obywatelskij i patriotyzmu;
-wprowadzenie zasady suwerenności narodu w miejsce dotychczasowej absolutnej zasady królewskiej;
-nadanie narodowego charakteru wojsku przez zapoczątkowanie powszechnej służby wojskowej;
-wywarcie wpływu na społeczeństwa innych państw europejskich stanowiąc zachętę, inspirację i wzór do naśladowania;
-spowodowanie wrzenia rewolucyjnego w innych krajach, ułatwiając Francji budowę imperium.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
18.3.2011 (09:42)

Początkowo otwór w ścianie spełniał rolę prymitywnego okna. Później zaczęto go wypełniać zwierzęcą skórą, drewnem czy tkaniną. Dodano następnie okiennice, które można było zamykać i otwierać. Z czasem funkcją okna było nie tylko umożliwienie dostępu światła do wnętrza, ale ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. W świetle okna pojawiły się pionowe przegrody, słupki, które łączyły kawałki szkła za pomocą ołowiu. Po raz pierwszy szkło do okien zastosowali Rzymianie. Szklane okna były preferowane przez Europejczyków, podczas gdy okna papierowe, bardziej ekonomiczne, stosowane były w starożytnych Chinach, Korei i Japonii. W Anglii okno szklane weszło w powszechne użycie z początkiem siedemnastego wieku. Współczesne okna, od sufitu do podłogi, zaczęto produkować dopiero po udoskonaleniu technik przemysłowej produkcji szkła.
Budowa[edytuj]

Elementami z których składa się okno są:
rama zamontowana w ścianie tzw. ościeżnica
skrzydło okienne – część ruchoma mocowana do ramy za pomocą zawiasów. W zależności od ilości skrzydeł okna nazywamy jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi itd.
wypełnienie ramy skrzydeł okiennych: najczęściej tafla szkła (szyba) pojedyncza lub podwójna (czasem potrójna), a do XVII wieku - błony okienne.
Materiał[edytuj]

Okna wykonywane są z takich materiałów jak: drewno, PCW, profile metalowe (dawniej stalowe, obecnie najczęściej aluminiowe). Elementem uzupełniającym są parapety:
zewnętrzne: wykonywane z blachy lub pcw
wewnętrzne: drewniane, kamień, kamień sztuczny, konglomeraty.
(uwaga: pvc, pcw - skróty pochodzące z różnych języków, określające ten sam materiał: polichlorek winylu. W Polsce stosowane wymiennie.)Początkowo otwór w ścianie spełniał rolę prymitywnego okna. Później zaczęto go wypełniać zwierzęcą skórą, drewnem czy tkaniną. Dodano następnie okiennice, które można było zamykać i otwierać. Z czasem funkcją okna było nie tylko umożliwienie dostępu światła do wnętrza, ale ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. W świetle okna pojawiły się pionowe przegrody, słupki, które łączyły kawałki szkła za pomocą ołowiu. Po raz pierwszy szkło do okien zastosowali Rzymianie. Szklane okna były preferowane przez Europejczyków, podczas gdy okna papierowe, bardziej ekonomiczne, stosowane były w starożytnych Chinach, Korei i Japonii. W Anglii okno szklane weszło w powszechne użycie z początkiem siedemnastego wieku. Współczesne okna, od sufitu do podłogi, zaczęto produkować dopiero po udoskonaleniu technik przemysłowej produkcji szkła.
Budowa[edytuj]

18.3.2011 (09:40)

dqv l
w
l
l

vlw
l
l
vwk
v
ir
owuqio
reu
ifhew
frew,mn
mf,ewn
mf,
nmew,
nfr,m

newm,
fmn
r,ewf,mrew
n,mf
nmw,nmf,rewnm,fnm
ew,rnm,
fne,
ne,ie
rouifoeiew
oui
u
e
f
ew
ue
r
ufvcevcd
w
i

ud
u
s

a
ui ou dy
siyuai
uydiysu
iuyaiyudsa
iy
idsay
uidsayisadyu
iydsa
ui
yds
i
yudsi
y
idsy
uidsa
yu
idsauyidsay
uidsauy
idsa
y
iayi
ydsaui
dsauyids
yi
yewiyewq
ui
yewq
i
yuiewq
jh
kewqhj
khqdsj
khjds
k
chsqjkhqc
jkhj
qckh
jk
hjkc
hjkcqhjk
hjkqc
hjk
qc
hj
kqc
jk
qchjk
chj
khqc
jk
hj
kqchkqh
jkh
k
hk
hk
hjk
h
jkh
jk
hjk
hjdqv l
w
l
l

vlw
l
l
vwk
v
ir
owuqio
reu
ifhew
frew,mn
mf,ewn
mf,
nmew,
nfr,m

newm,
fmn
r,ewf,mrew
n,mf
nmw,nmf,rewnm,fnm
ew,rnm,
fne,
ne,ie
rouifoeiew
oui
u
e
f
ew
ue
r
ufvcevcd
w
i

ud
u
s

a
ui ou dy
siyuai
uydiysu
iuyaiyudsa
iy
idsay
uidsayisadyu
iydsa
ui
yds
i
yudsi
y
idsy
uidsa
yu
idsauyidsay
uidsauy
idsa
y
iayi
ydsaui
dsauyids
yi
yewiyewq
ui
yewq
i
yuiewq
jh
kewqhj
khqdsj
khjds
k
chsqjkhqc
jkhj
qckh
jk
hjkc
hjkcqhjk
hjkqc
hjk
qc
hj
kqc
jk
qchjk
chj
khqc
jk
hj
kqchkqh
jkh
k
hk
hk
hjk
h
jkh
jk
hjk
hj
k
hjk
h
kh
ccccccc

ccccchj
kh
jkc
jkc
hjk
hjc
hjkchjkjkcjck
chjk
hjkc
jk
hjkchjk
dc
udci
udscys98sdc79dc768
dsc68
dsc76
8
376dsc68
76dc
876
8d7
8dc768
67d
86
867
8dc
ud

dc
uyiydc
iy
dcui
ydcidc
ui
ydsui
yudsi
udsiy
id
yuids
uyidyuidsy
ui
dsyiyds
i
yuids
y
ids
yu
ids
yu
idsyiyds
ids3ds3ds33ds3dsi
3dsy3ds3yds
3ds
y3
uds
3yuds
3uyds
3ds3ds3d3y
w
3
ew33
ui
3qf3dqv l
w
l
l

vlw
l
l
vwk
v
ir
owuqio
reu
ifhew
frew,mn
mf,ewn
mf,
nmew,
nfr,m

newm,
fmn
r,ewf,mrew
n,mf
nmw,nmf,rewnm,fnm
ew,rnm,
fne,
ne,ie
rouifoeiew
oui
u
e
f
ew
ue
r
ufvcevcd
w
i

ud
u
s

a
ui ou dy
siyuai
uydiysu
iuyaiyudsa
iy
idsay
uidsayisadyu
iydsa
ui
yds
i
yudsi
y
idsy
uidsa
yu
idsauyidsay
uidsauy
idsa
y
iayi
ydsaui
dsauyids
yi
yewiyewq
ui
yewq
i
yuiewq
jh
kewqhj
khqdsj
khjds
k
chsqjkhqc
jkhj
qckh
jk
hjkc
hjkcqhjk
hjkqc
hjk
qc
hj
kqc
jk
qchjk
chj
khqc
jk
hj
kqchkqh
jkh
k
hk
hk
hjk
h
jkh
jk
hjk
hj
k
hjk
h
kh
ccccccc

ccccchj
kh
jkc
jkc
hjk
hjc
hjkchjkjkcjck
chjk
hjkc
jk
hjkchjk
dc
udci
udscys98sdc79dc768
dsc68
dsc76
8
376dsc68
76dc
876
8d7
8dc768
67d
86
867
8dc
ud

dc
uyiydc
iy
dcui
ydcidc
ui
ydsui
yudsidqv l
w
l
l

vlw
l
l
vwk
v
ir
owuqio
reu
ifhew
frew,mn
mf,ewn
mf,
nmew,
nfr,m

newm,
fmn
r,ewf,mrew
n,mf
nmw,nmf,rewnm,fnm
ew,rnm,
fne,
ne,ie
rouifoeiew
oui
u
e
f
ew
ue
r
ufvcevcd
w
i

ud
u
s

a
ui ou dy
siyuai
uydiysu
iuyaiyudsa
iy
idsay
uidsayisadyu
iydsa
ui
yds
i
yudsi
y
idsy
uidsa
yu
idsauyi

18.3.2011 (09:35)

siema co tam u was

Historia powszechna