profil

Kultura rycerska, mieszczańska, ludowa.

drukuj
satysfakcja 33 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W średniowieczu,wraz z wytworzeniem się stanów,wykształtowały się wyraźne style kultury rycerskiej,mieszczańskiej i ludowej.Cechowały je rozwiązania typowe dla rodzaju pracy i stylu życia określonej grupy,kształtujące też wzorce zachowań i postawy wychowawcze,bowiem pamiętać należy,że młodych ludzi wychowywała nie tyle szkoła,ile środowisko,w którym żyli.
Kulturę rycerską,tworzyła poezja pisana i śpiewana oraz opowieści o wielkich czynach i turniejach rycerskich,a kulturę mieszczańską-tworzyły pieśni śpiewane przy pracy i spotkaniach towarzyskich z okazji uroczystości rodzinnych i zawodowych,takich jak uzyskanie kolejnych stopni rzemieślniczych.
W kulturze chłopskiej odnaleźć można było również uroczystości związane z rytmem roku,szczególnie łatwym do odczytania w rolnictwie,takie jak dożynki,topienie marzanna.W kulturze ludowej występowała też specyfika regionalna.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.2.2008 (18:44)

tekst jest taki sam jak w ksiazce od historii do klasy I liceum -poziom podst.

a chciałem cos innego napisac. trudno sie mowi.

Historia powszechna