profil

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

drukuj
satysfakcja 34 % 149 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

MISJE POKOJOWE
Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15.03.1998) (*)
LP. Nazwa misji Kraje misji Okres trwania misji Ilosc zolnierzy w tym obserwatorow
1. NNSC KOREA 1953 - 1995 1 065 0
2. ICCS WIETNAM, LAOS, KAMBODZA 1954 - 1970 1 948 0
3. OTN NIGERIA 1968 - 1970 5 5
4. ICCS WIETNAM POLUDNIOWY 1973 - 1976 650 0
5. UNEF II EGIPT 1973 - 1979 11 699 0
6. UNDOF (Pollog) SYRIA - IZRAEL 1974 - 1993 3 662 0
7. UNIIMOG IRAK - IRAN 1988 - 1990 45 45
8. UNTAG NAMIBIA 1989 - 1990 373 20
9. OSGAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1990 - 1991 2 2
10. UNGOMAP AFGANISTAN - PAKISTAN 1991 - 1993 1 1
11. PUSTYNNA BURZA ARABIA SAUDYJSKA 1990 - 1991 319 0
12. UNAMIC KAMBODZA 1991 - 1992 2 2
13. UNIKOM IRAK - KUWEJT 1991- 43 43
14. UNGCI IRAK 1991 - 59 59
15. MINURSO SAHARA ZACHODNIA 1991 - 17 17
16. UNSCOM IRAK 1992 - 5 5
17. UNIFIL LIBAN 1992 - 3 008 0
18. UNPROFOR/UNCRO/
UNPF b. JUGOSLAWIA 1992 - 1995 4 398 80
19. UNTAC/UNMLT KAMBODZA 1992 - 1994 1 254 18
20. UNOMIL LIBERIA 1993 - 1994 3 3
21. UNAMIR RWANDA 1993 - 1995 5 5
22. UNOMIG GRUZJA 1994 - 14 14
23. UNAVEM II/III ANGOLA 1995 - 1997 14 14
24. MONUA ANGOLA 1997 - 4 4
25. UNDOF (Polbatt) SYRIA - IZRAEL 1994 - 1 949 0
26. EU (Unia Europejska) b. JUGOSLAWIA 1994 - 1994 2 2
27. MNF HAITI 1994 - 1995 56 0
28. UNCPSG BOSNIA I HERCEGOWINA 1995 - 26 policj. 0
29. UNMOT TADZYKISTAN 1994 - 10 10
30. IFOR/SFOR BOSNIA I HERCEGOWINA 1996 - 1 387 0
31. UNTAES CHORWACJA
Wsch. Slavonia 1996- 1997 ponad 60
w tym GROM 10
32. UNPREDEP MACEDONIA 1995 - 6 6
33. UNMOP CHORWACJA
Plw. Prevlaka) 1996 - 3 3


OGOLEM 32 054 368
(*) Zrodlo: Oddzial Misji Miedzynarodowych DWSZ MON.
Obecnie Polska uczestniczy w nastepujących miedzynarodowych operacjach pokojowych:
I. Misje ONZ - stan na 30 wrzesnia 1997 (uklad wg kolejnosci rozpoczecia misji).


UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon) - Tymczasowe Sily Zbrojne Narodow Zjednoczonych w Libanie. Istnieje od 1978 r. Miedzynarodowe sily pokojowe w poludniowym Libanie nadzorujące wycofanie wojsk izraelskich po ofensywie w 1978 r. Obecnie stabilizuja sytuacje w regionie. Polske reprezentuje: Batalion Logistyczny w sile 301 zolnierzy, Zgrupowanie Pododzialow Inzynieryjnych - 115 zolnierzy, Zgrupowanie Pododzialow Remontowych - 126 zolnierzy, Szpital Polowy - 63 osobowy personel, do Kwatery Glownej - 23 zolnierzy. Lacznie w tej misji sluzy 628 zonierzy i personelu cywilnego.
UNGCI (UN Guard Contingent in Iraq) - Policyjny Kontyngent Narodow Zjednoczonych w Iraku. Istnieje od 1991 r. Kontyngent miedzynarodowy - ochraniajacy mniejszosc kurdyjska w Iraku oraz dystrybucji pomocy humanitarnej dostarczanej Kurdom przez organizacje miedzynarodowe. Polski personel liczy 3 lekarzy + pielegniarki.
UNIKOM (UN Iraq Kuwait Observation Mission) - Misja obserwacyjna Narodow Zjednoczonych Irak- Kuwejt. Istnieje od 1991 r. Siły rozdzielająco-obserwacyjne odpowiedzialne za nadzór strefy zdemilitaryzowanej między Irakiem a Kuwejtem. Polski personel liczył 6 obserwatorów wojskowych.
MINURSO (UN Mission for Referendum in Western Sahara) - Misja Narodow Zjednoczonych na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej. Istnieje od 1991 r. Misja w celu przeprowadzenia referendum w Zachodniej Saharze oraz nadzorowania powrotu repatriantów posiadających prawo do głosowania. Polski personel liczy 5 obserwatorów.
UNSCOM (UN Special Commission) - Specjalna Komisja Narodow Zjednoczonych ds. Kontroli Rozbrojenia Iraku. Istnieje od 1992 r. Nadzoruje realizacje zobowiazan Iraku nt. likwidacji broni chemicznych. Uczestniczy w niej 1 oficer WP.
UNOMIG (UN Observer Mission in Georgia) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Gruzji. Istnieje od 1993 r. Misja nadzoruje zawieszenie broni w Abchazji wspoldziala z silami pokojowymi WNP. Uczestniczy w niej 4 oficerow WP.
UNDOF (UN Disengagement Observer Force) - Sily Narodow Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgorzach Golan. Stacjonuja w strefie buforowej na Wzgorzach Golan, nadzoruja zawieszenie broni po ataku izraelskim na Syrie w 1974 r. Aktualny polski kontyngent - batalion piechoty (Polbatt) jest tam obecny od 1994 r. Stan ogolny 358 zolnierzy (Batalion - 328, Kwatera Glowna - 30.
UNIPTF (UN International Police Task Force) - Miedzynarodowe Sily Policyjne Narodow Zjednoczonych. Policyjna misja obserwacyjna w Bosni i Hercegowinie nadzorujaca wprowadzanie w zycie porozumienia pokojowego z Dayton pod katem przestrzegania praw człowieka. Istnieje od 1995 r. Udział Polski - 26 osob (MSWiA).
UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Prevlace (Chorwacja). Misja obserwacyjna nadzorujaca porozumienie serbsko-chorwackie w sprawie demilitaryzacji Półwyspu Prevlaka dominującego· nad Zatoka Kotorska, na wodach ktorej znajduje sie jedyny port wojenny FRJ. Udzial Polski -1 osoba.
UNMOT (UN Mission of Observers in Tajikistan) - Misja Obserwacyjna Narodow Zjednoczonych w Tadzykistanie. Istnieje od 1995 r. Sily obserwacyjne nadzorujace porozumienie o zaprzestaniu walk pomiedzy strona rzadowa a opozycją Tadzykistanu. Wspoldzialaja z silami pokojowymi WNP oraz misją obserwacvjną OBWE. Udzial Polski - 4 osoby.
UNPREDEP (UN Preventive Deployment Force) - Sily Prewencyjne Narodow Zjednoczonych w Macedonii. Sily rozlokowane z zamiarem powstrzymania eskalacji konfliktu w b. Jugoslawii. Istnieja od 1996 r. Udzial Polski - 2 osoby.
UNTAES (UN Transition Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) - Tymczasowa Administracja Narodow Zjednoczonych we Wschodniej Slawonii, Baranii i Zachodnim Sirmium. Istnieje od 1996 r. Misja z zadaniem pokojowej reintegracji regionu kontrolowanego przez Serbów z Republiką Chorwacji na podstawie porozumienia z 12.11.1995 r. Udzial Polski - 62 osoby (w tym -jednostka GROM).
II. Misje OBWE - stan na koniec sierpnia 1997 r.
Przedstawiciele Polski uczestniczyli w następujących misjach OBWE: Estonii - doradztwo w sprawie statusu etnicznych Rosjan; na Lotwie - identyczne zadania jak Estonii: w Macedonii - lagodzenie ewentualnych konfliktow; w Moldowie - ulatwianie wycofania rosyjskiej XIV Armii ; w Gruzji - mediacja miedzy wladzami Gruzji a Abchazami: Tadzykistan - mediacja miedzy wladzami o opozycja muzulmanska: Ukraina - mediacja sprawie kwestii Krymu: Rosja (Czeczenia) - dzialania na rzecz pojednania poprzez ulatwianie dostarczania pomocy humanitarnej oraz wspomaganie rozwoju instytucji demokratycznych: Bosni i Hercegowinie - przygotowanie wyborow: w Chorwacji - mediacja konfliktach z mniejszosciami - serbska i muzulmanska w Bosni i Hercegowinie - misje majace na celu wspieranie ombudsmanow, powolanych na mocy porozumienia waszyngtonskiego oraz przygotowanie wyborow: w Gorskim Karabachu - mediacja w konflikcie miedzy Ormianami a Azerami, misja jest sprawowana przez Osobistego Przedstawiciela Przewodniczacego OBWE ds. Rozwiazywania Konfliktu w Gorskim Karabachu.
W misjach OBWE bralo ogolem udzial 46 Polakow. zas w koncu sierpnia 1997 r. Na misjach przebywało 16 osob.
III. Inne misje - stan na 4 wrzesnia 1997 r.
NNSC (Neutral Nations Superwisory Commission in Korea) - Komisja Nadzorcza Panstw Neutralnych w Korei. Ustanowiona zostala w 1953 r. Polski personel liczy 2 oficerow. Formalnie Komisja istnieje jednak jej dzialalnosc jest zawieszona.
IFOR/SFOR (Implementation Forces/Stabilization Forces) - Sily Stabilizujace. Zorganizowane zostaly w 1995 r. przez NATO pod auspicjami ONZ. Ich zadaniem jest realizacja Porozumienia Pokojowego z Dayton na terenach Bosni i Hercegowiny. Aktualnie polski kontyngent sklada sie z batalionu w sile 441 zolnierzy oraz 48 zolnierzy wchodzacych w sklad innych jednostek SFOR. Laczny udzial Polski - 489 osob wojskowych i cywilow.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
9.9.2011 (13:28)

ja też nic nie znalazłem

9.6.2011 (15:02)

Lipa ;//

8.5.2011 (10:48)

Lipa, lipa :/