profil

Włókna-podział i zastosowanie

drukuj
satysfakcja 56 % 858 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Włókno - podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem. Zwykle przyjmuje się, że włóknem jest struktura, której długość jest minimum 100 razy większa od jej przekroju. Włókna występują zarówno w materiałach naturalnych jak i produkowanych przez człowiekia. Niektóre materiały są wykonane prawie wyłącznie z włókien, podczas gdy w innych włókna stanowią tylko jeden z elementów wzmacniających ich strukturę.Podstawowym składnikiem włókien roślinnych jest celuloza zaś zwierzęcych białka.

PODZIAŁ WŁÓKIEN

-WŁÓKNA NATURALNE

WŁÓKNA ROŚLINNE
Włókna roślinne otrzymuje się z roślin włóknistych i roślin włóknodajnych - rośliny, które dostarczają naturalnych włókien do wyrobu tkanin, dywanów, mat, szczotek, papieru, pilśni, filcu. Większość włóknistych roślin dostarcza także innych cennych produktów, np. tłuszczów, saponin. Obejmują ok. 2 tysięcy gatunków, z których wykorzystuje się ok. 1 tysiąca.
Włókna otrzymuje się z:
włosków na owocach i nasionach (bawełna, palma kokosowa).
liści (agawa, len nowozelandzki, juka włóknista).
łodyg (len, konopie, juta biała, juta kolorowa, szczmiel biały).
Do roślin włóknistych zalicza się:
banan manilski
bawełna
juka włóknista
juta biała
juta kolorowa
konopie
len
len nowozelandzki
palma kokosowa
piasawa
rafia
serecznik
szczmiel biały (rami, ramia)


WŁÓKNA ZWIERZĘCE
Włókna uzyskiwane ze zwierząt. Przykładami włókien zwierzecych są:
Wełna- okrywa włosowa owiec, kóz, wielbłądów, lam i in., zawiera włókna (włosy) nadające się do przerobu.
Jedwab naturalny-tkanina z naturalnego włókna uzyskiwanego z kokonu jedwabnika morwowego (Bombyx mori - gatunek nocnego motyla z rodziny jedwabnikowatych. Ciało duże, owłosione, kolor białawy. Odżywia się liścmi morwy. Kokony jedwabnika zbudowane są z niezwykle długich nici ,do 3 km z pojedynczego oprzędu, o szczególnych właściwościach fizycznych i wielkiej wytrzymałości.)


-WŁÓKNA CHEMICZNE
włókna otrzymywane z org. polimerów syntet. lub naturalnych oraz substancji nieorg.

; cząsteczki polimerów włóknotwórczych są liniowe, ich długość jest kilka lub kilkanaście tysięcy razy większa od średnicy; włókna chemiczne dzieli się na: włókna sztuczne, wytwarzane z naturalnych surowców org. (celuloza, białka, kauczuk) lub z surowców nieorg., np. ze szkła, metali, tlenków, węglików, oraz włókna syntetyczne, otrzymywane w wyniku polimeryzacji (polikondensacji i poliaddycji).

WŁÓKNA SZTUCZNE
wytwarzane z naturalnych surowców org.:
-celuloza- jest to nierozgałęziony biopolimer o cząsteczkach złożonych z kilkuset do kilkunastu tysięcy jednostek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.
-białko- jest to naturalny polipeptyd czyli polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi.
-jedwab sztuczny (wiskoza)- sztuczne włókno ciągłe, z którego wyroby są podobne do wyrobów z jedwabiu naturalnego. Jedwab sztuczny wiskozowy, otrzymywany podobnie jak inne włókna wiskozowe jest odporny na działanie alkaliów, kwasów i bardziej wytrzymały na zerwanie niż cięte włókna wiskozowe
wytwarzane z surowców nieorganicznych:
-włókno szklane- włókna chemiczne otrzymywane ze szkła wodnego i czasami też ze stopionego szkła.


WŁÓKNA SYNTETYCZNE
Otrzymywane w wyniku polimeryzacji (polikondensacji i poliaddycji)
Przykłady włókien syntetycznych:
-nylon-syntetyczny polimer, rodzaj poliamidu służący do wytwarzania włókna o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dający się barwić. Stosowany przede wszystkim do produkcji dzianin i tkanin.
-włókna akrylowe- włókna syntet., których gł. składnikiem jest akrylonitryl; gdy zawierają co najmniej 85% masowych akrylonitrylu noszą nazwę poliakrylonitrylowych, gdy zawartość akrylonitrylu jest mniejsza, mówi się o włóknach kopoliakrylonitrylowych lub modakrylowych (włókna te otrzymuje się w wyniku kopolimeryzacji akrylonitrylu, najczęściej z chlorkiem winylu lub chlorkiem winylidenu).


ZASTOSOWANIE WŁÓKIEN

włókien produkuje się m.in:

-tkaniny - stosowane w ubraniach, okładzinach tapicerskich i wielu innych zastosowaniach
Tkaniny wytwarza się z surowców naturalnych (wełna, bawełna, len, jedwab) lub z włókien sztucznych.

- liny- Liny mogą być wykonane z różnych materiałów i najczęściej to są:
-liny włókienne z materiałów pochodzenia roślinnego - surowcem zazwyczaj są włókna pochodzące z rośliny włóknistych takich jak - len, konopie, juta, sizal i inne;
-liny włókienne z tworzyw sztucznych - skręcane lub plecione - zwykle poliamidowe, poliestrowe, nylonowe lub z innego tworzywa;

-nici- wyrób włók. o znacznej długości i małej w stosunku do niej grubości; nitka jest utworzona z włókien przennych zespolonych siłami tarcia przez ich wzajemne skręcenie; rozróżnia się 2 rodzaje nitek: przędza wytworzona z włókien odcinkowych i jedwab — z włókien ciągłych; nitki bywają pojedyncze lub wielokrotne (uzyskane przez wzajemne skręcanie,głównie nitki wyrabia się z bawełny i wełny.

-laminaty - tworzywa kompozytowe, w których włókna występują luzem lub w formie warstw tkaninowych

tworzywa zbrojone - w których włókno wymieszane ze stopami polimerów tworzy materiały konstrukcujne o bardzo dużej wytrzymałości (np: karbon)


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
30.9.2011 (09:44)

help!!!!!!!!! potrzebne mi : wystepowanie : jedwabiuuuu @!!!

19.5.2011 (21:16)

KamiLa da ci tylka

4.5.2011 (09:34)

kamil to pała

Typ pracy