profil

Biografia Juliusza Słowackiego.

drukuj
satysfakcja 75 % 110 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Słowacki Juliusz (1809-1849), polski poeta, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany - obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego - "wieszczem".

W latach 1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W 1829 wyjechał do Warszawy i podjął pracę jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1831 został zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie osiadł po zakończeniu misji.

W latach 1832-1836 przebywał w Genewie, co miało wpływ na jego twórczość, np. poemat miłosny "W Szwajcarii" (wydany w 1839). W roku 1836 odbył podróż do Włoch, skąd wyruszył do Grecji, Egiptu i Palestyny ("Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu", z lat 1836-1839, wydanie pośmiertne w całości w 1866). Dwa lata później powrócił do Paryża.

Debiutował anonimowo 1830 w Melitele powieścią poetycką "Hugo". W roku 1832 opublikował pierwszy i drógi tom "Poezji", gdzie znalazły się powieści poetyckie: "Żmija", "Jan Bielecki", "Hugo", 'Mnich", 'Arab", tragedie "Mindowe" oraz "Maria Stuart". Tom trzeci (1833) zawierał m.in.: powieść poetycką "Lambro", poemat "Godzina myśli" oraz liryki pisane w czasie powstania listopadowego.

Do wielkich dramatów Słowackiego zaliczają się: "Kordian" (1834), "Horsztyński" (1835), "Balladyna" (1839), "Fantazy" (wydany 1866), "Mazepa i Lilla Weneda" (1840), "Ksiądz Marek" (1843), "Sen srebrny Salomei" (1844), "Zawisza Czarny" (1844-1845), "Samuel Zborowski" (1845).

Poglądy filozoficzne, formułowane szczególnie w ostatnich latach życia pod wpływem myśli A. Towiańskiego, wyraził Słowacki m.in. w traktacie poetyckim "Genezis z Ducha" (1844). Rozwinął tzw. doktrynę genezyjską, wyjaśniającą sens świata za pomocą argumentów zaczerpniętych z różnych gałęzi nauki. Słowacki tłumaczył klęski i cierpienia Polski jako szczególny rodzaj doświadczenia skłaniającego naród do wielkiego wysiłku duchowego na drodze ku samodoskonaleniu.

Słowacki był wielkim nowatorem i znakomitym artystą słowa. Niezupełnie rozumiany przez współczesnych, stawał się nieraz celem ostrych ataków.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (10) Brak komentarzy
19.3.2011 (11:55)

Praca wporządku, ale "drógi" się pisze przez "u" otwarte...

Straszny byk.!!! Ale praca stosunkowo dobra.

29.12.2009 (19:25)

świetna praca! ;]

21.1.2009 (17:54)

Szczerze dziękuję i polecam tą pracę

Teksty kultury