profil

Rodzaje pytań stosowanych w komunikacji interpersonalnej

drukuj
satysfakcja 58 % 73 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ważnym aspektem procesu komunikowania się jest umiejętność zadawania pytań partnerowi. Umożliwiają one uzyskanie takich informacji, które są dla nas niezbędne, poruszają wiedze o partnerze w jego potrzebach, aspiracjach, dążeniach czy planach życiowych.


1. Zamknięte
Zaczynają się od słowa „czy” stawiamy w sytuacji, kiedy chcemy uzyskać od partnera potwierdzenie lub zaprzeczenie np. „czy pan rozumie to co powiedziałam?” stosujemy je by:
a) skłonić dwie osoby do podjęcia jednoznacznej decyzji w omawianej sprawie,
b) pozwala przystosować się do nowej sytuacji,
c) gdy chcemy wzmocnić uwagę partnera rozmowy na przekazywane informacje,
d) gdy chcemy zakończyć lub ograniczyć dialog,

Odmianą pytań zamkniętych są pytania alternatywne w których przedstawiamy rozmówcy 2 możliwości rozwiązania problemu np. „czy lepiej Twoim zdaniem zorganizować jedno duże spotkanie, czy kilka krótkich?” stosujemy je w celu:
a) gdy chcemy skłonić rozmówcę do podjęcia jednoznacznej decyzji
b) gdy chcemy zasugerować, podpowiedzieć jaką decyzje powinien w tej sprawie podjąć,
c) gdy chcemy rozmówcy wskazać, że istnieją różne sposoby rozwiązania omawianej sytuacji,

2. Pytania alternatywne
Indukcyjne – staramy się je sformułować tak aby podać partnerowi co najmniej 2 możliwości działania z których jedna jest wyraźnie lepsza, korzystniejsza dla nas i partnera np. „czy będziemy dalej zwlekać i doprowadzić do konkretnego rozwiązania, czy będziemy działać szybko i rozwiążemy problem na samym początku?” stosujemy te pytania gdy:
a) gdy chmury mieć wpływ na decyzję partnera zgodnie z naszymi potrzebami, naszym kierunkiem działania,
b) gdy chcemy zyskać na czasie i oddalić niewygodne dla nas rozwiązanie proponowane przez partnera,
c) gdy chcemy pomóc osobom zamkniętym, posiadającym trudności w werbalizowaniu myśli do wyrażenia poglądu,

3. Pytania zamknięte bezpośrednie
Są tak skonstruowane, by w sposób bezpośredni wyrażały naszą opinię, pogląd i prowadziły do wyznaczonego celu, rozwiązania do tego co my zamierzamy osiągnąć np. „jest to prawidłowa decyzja, czy zgadzasz się na jej realizacje?” stosujemy je:
a) aby opierać swoje

propozycje jako prawidłowe i godne realizacji,
b) gdy chcemy rozwiązania, które proponuje partner poprzeć, wzmocnić, ponieważ nam odpowiada,
c) gdy chcemy wprowadzić do rozmowy kolejne wygodne dla nas rozwiązania sprawy,

4. Otwarte
Wymagają one od osoby odpowiadającej narracyjnego opisu swojego stanowiska, poglądu, sytuacji, należy je prowadzić na początku kontaktu, aby zainicjować rozmowę, zredukować napięcie, zdenerwowanie partnera np. „co o tym sądzisz?”. Powinniśmy również stosować pytania kontrolne w celu zweryfikowania, czy podawane fakty, wydarzenia, należy pamiętać, że partner który przekazuje nam informacje podlega zmiennej aprobaty społecznej tzn. będzie starał się z znaczącym stopniu przekazywać informację, które pokazują jego osobę w konkretnym świetle.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy