profil

Tabulatory

drukuj
satysfakcja 61 % 116 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tabulatory zwane także punktami tabulacji to miejsca w wierszu, do których przemieszczany jest kursor lub wpisany tekst po naciśnięciu klawisza Tab. Ułatwiają one wyrównywanie tekstu w wierszu, gdy standardowe wyrównanie jest niewystarczające. Dzięki nim możemy na przekład fragment wiersza dosunąć do lewego marginesu, inny wycentralizować, jeszcze inny dosunąć do prawego. Tabulatory są często wykorzystywane podczas spisów treści. Znajomość tabulatorów jest czasami niezbędna. Początkujący oraz ci, którzy nie potrafią
z nich korzystać, próbują sobie radzić przeciskając Spację, czasem nawet kilkadziesiąt razy, ale efekt jest najczęściej połowiczny.
Word 97 stosuje pięć typów tabulatorów:
Tabulator lewostronny stosowany jest najczęściej. Działa jak klawisz tabulacji w maszynie do pisania, przesuwa tekst ze znakiem tabulacji tak, by zaczynał się on od pozycji tabulatora.
Tabulator prawostronny przesuwa tekst za znakiem tabulacji tak, by kończył się on
na pozycji tabulator. Czasami stosowany jest w tytułach, tabelach, nagłówkach itp. Tabulator centralny przesuwa tekst za znakiem tabulacji tak by był on wyśrodkowała na pozycji tabulatora. Stosowany w szpaltach akapitów jednowierszowych. Tabulator dziesiętny przesuwa liczbę ze znakiem dziesiętnym znajdującą się ze znakiem tabulacji tak, by znak dziesiętny wpadł na pozycji tabulatora. W ten sposób kolumny liczb są przygotowane
do sumowania. Oprócz omówionych powyżej czterech typów Word ma jeszcze tzw. Pasek.
W każdym akapicie, w którym zostanie ustawiony taki tabulator, będzie rysowana pionowa linia. Typ ten może być wykorzystany na przykład do tworzenia prostej tabelki.

Tabulatory są opcjami akapitowymi. Jeśli zmienimy ich ustawienie, będzie to obowiązywać
w całym akapicie, w którym jest kursor, lub we wszystkich akapitach wchodzących w skład fragmentu zaznaczonego wcześniej jako blok.

Tabulatory w Wordzie są ustawione standardowo co 1,25 cm i wszystkie są lewe.
W celu ustawienia tabulatora większego niż standardowy korzystamy z jednego z dwóch sposobów:
1) możemy wykorzystać linijkę
Jeśli nie jest widoczna w oknie dialogowym Worda należy ją włączyć w następujący sposób

Gdy mamy już uaktywnioną linijkę, możemy przystąpić do tworzenia punktu tabulacji.


Jest to prosta czynność, po prostu klikamy myszką w miejscu zaznaczonym kółkiem czerwonym na rysunku poniżej i przeciągamy do miejsca, w którym chcemy ustawić tabulator.
Przyciskając klawisz Tab, spowodujemy przemieszczenie kursora do tych punktów.
Gdy następnie zaczniemy wpisywać tekst, będzie on wyrównywany lewostronnie względem danego tabulatora. Jest to sposób bardzo szybki i łatwy, ale nie zawsze jest tak, że ustawimy tabulator równo, co do milimetra, jeśli chcemy uzyskać np. punkt tabulacji w miejscu
4,56 cm. Do określenia takiego punktu lepiej jest posłużyć się drugim sposobem ustawienia tabulatora.
2) możemy wybrać z menu Format, Tabulatory
Znajduje się w nim kilka opcji. Położenia domyślne (domyślne tabulatory) z wpisaną liczbą 1,25 cm oznaczającą wspomniane już standardowe rozmieszczenie tabulatorów w wierszu. Jeśli wpiszemy tutaj inną liczbą, wskażemy inne ich rozmieszczenie. Po kliknięciu OK możemy wtedy zobaczyć, jak kreski na linijce zmieniły swoje położenie. Aby ustawić nowy tabulator, wpisujemy liczbę pod opcją Położenie tabulatorów, oznaczającą, w jakiej odległości ( w centymetrach) od lewego marginesu ma się pojawić punkt tabulacji. Następnie wybieramy jeden z typów w sekcji Wyrównanie, jeden ze Znaków wiodących i klikamy przycisk Ustaw. Oprócz omówionych powyżej czterech typów Word ma jeszcze tzw. Pasek. W każdym akapicie, którym zostanie ustawiony taki tabulator, będzie rysowana pionowa linia. Typ ten może być wykorzystywany na przykład do tworzenia prostej tabelki.

Znaki prowadzące
W spisach treści często używa się znaków prowadzących. Takimi znakami może być ciąg kropek, ciągła linia i podobne.
Brak X
Ciąg kropek X
Linia ciągła X
lub takie znaki X
W Wordzie znaki prowadzące można zastosować jak opcję tabulatora. Ustawia się je
w okienku dialogowym Tabulatory.

Istniejące tabulatory kasuje się przeciągając je poza obszar linijki. Przeciągnięcie w inne miejsce na linijce zmienia położenie tabulatora.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (2) Brak komentarzy
18.2.2012 (22:57)

B. proszę o pomoc- jak ustawić linijkę z tabulatorami , żeby była widoczna podczas pisania tekstu. Obecnie linijka przy pisaniu tekstu jest niewidoczna, aby ją zobaczyć muszę kursorem dokładnie najechać na cieniutki niebieski pasek i na chwilę - dopóki trzymam na nim kursor linijka z tabulatorami jest widoczna, w przeciwnej sytuacji znika.

15.3.2008 (14:07)

no spoko dzieki przydalo mi sie ... ;]