profil

Prawo Ohma

drukuj
satysfakcja 49 % 224 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Prawo Ohma – prawo dotyczące relacji napięcia i natężenia prądu stałego w przewodnikach i obwodach. P. O. stwierdza, że napięcie U na końcach przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu I płynącego przez przewodnik:
U = RI

oznacza to, że współczynnik proporcjonalności R, zw. oporem elektr. ( oporem czynnym ), jest wielkością stałą, niezależną od przyłożonego napięcia. Równoważnym sformułowaniem p. O. jest stwierdzenie, że gęstość prądu j w każdym punkcie przewodnika jest wprost proporcjonalna do natężenia pola elektr. E w tym punkcie:
j = ơE

,gdzie ơ – przewodność elektr. właściwa. P.O. nie jest prawem uniwersalnym, jest spełnione w szerokim zakresie napięć dla metali, w węższym zakresie dla półprzewodników i elektrolitów, i to pod warunkiem utrzymywania w nich stałej temp. W przewodnikach niejednorodnych złożonych z różnych materiałów, nawet w stałej temp., p. O. na ogół nie obowiązuje. Dla obwodu zamkniętego p. O. ma postać:
E = ( R + Rw ) I

,gdzie E – siła elektromotoryczna, Rw - opór wewn. Źródła prądu, R – opór pozostałej części obwodu. Przy tych samych zastrzeżeniach, co dla prądu zmiennego o znikomej indukcyjności i pojemności. Można je uogólnić na dowolne obwody prądu zmiennego po zastosowaniu liczb zespolonych, podobnie jak → prawa Kirchhoffa, P. O. zostało sformułowane w 1826 roku przez fizyka niemieckiego G. S. Ohma.


Podczas pomiaru musimy pamiętać, że napięcie mierzymy równolegle przy zamkniętym obwodzie, natomiast natężenie poprzez przerwanie obwodu w jakimś miejscu. Do pomiaru natężenia prądu jak i napięcia służy nam Amperomierz (popularnie miernik).


Amperomierz to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.

•Pod pojęciem amperomierz rozumie się część miernika dokonującą pomiaru oraz cały miernik.•

Pomiaru natężenia prądu dokonuje się poprzez oddziaływanie przewodnika z prądem i pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy:
• magnetoelektryczny -
• elektromagnetyczny -
• elektrodynamiczny -
• indukcyjny -Stosowane są też amperomierze cieplne i termoelektryczne wykorzystujące efekt nagrzewania się przewodu, w którym płynie prąd.

Amperomierze cieplne stosuje się w obwodach wielkiej częstotliwości gdzie indukcyjność cewki amperomierza magnetycznego wprowadzałaby duże zmiany w obwodzie.

Amperomierze mierząc prąd zmienny w zależności od typu amperomierza mierzą wartość średnią prądu (magnetoelektryczny) lub wartość skuteczną (elektrodynamiczne, elektromagnetyczne, indukcyjne, cieplne i termoelektryczne).

Lp. Napięcie U [V] Natężenie [mA] Przedziałka
1. 1,11 ± 0,01 50 150
2. 3,72 ± 0,02 86 300
3. 4,96 ± 0,02 46 750
4. 8,35 ± 0,02 38,5 1500
5. 9,41 ± 0,02 88 750
6. 12,27 ± 0,02 105 750
7. 33 ± 0,01 175 500

Po odpowiednich wyliczeniach czyli ustaleniu wspólnej przedziałki (najlepiej 750) wychodzi:

Lp. Napięcie U [V] d. błąd ± 0,02
1. 1,11 0,01
2. 3,74 0,344
3. 4,96 0,46
4. 8,35 0,77
5. 9,43 0,88
6. 12,27 1,05
7. 33 1,166666667

Sposób liczenia na przykładzie 1)

Dane:
[U] = 1,11
[I] = 50 mA trzeba przeliczyć na Ampery
przedziałka 150

1A = 10-3 mA więc 50 mA = 50/1000A = 0,05A
i dalej po ustaleniu przedziałki na wspólną 750 musimy

750/150 = 5 więc o tyle musimy zmniejszyć natężenie

0,05A/5 = 0,01A
mamy już wszystko wyliczone (pozostałe przykłady analogicznie) tylko wstawiać do wykresu.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy