profil

Kazus, Prawo cywilne.

drukuj
satysfakcja 84 % 67 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KAZUS
Pani B właścicielka komisu samochodowego „Fortuna” zleciła swojemu pracownikowi przeprowadzenie aukcji auta osobowego marki Punto. Pani B ustaliła cenę minimalna na 10.000zł .Najwyższą ofertę złożył pan Bezzębny, zaproponował 8.000zł. Ponieważ cena była niższa niż ustalone minimum pracownik pani B zamknął aukcję bez wyboru oferty.
Po aukcji pan Bezzębny podszedł do pracownika komisu i zaproponował, że kupi auto osobowe marki Punto od „ręki” za 8.500zł. Pracownik zgodził się na transakcję, ale właścicielka komisu pani B odmówiła wydanie wozu twierdząc, że pracownik nie był uprawniony do zawarcia umowy tej treści.
Oceń stan prawny.

ROZWIĄZANIE
Pan Bezzębny ma roszczenie do pani B o wydanie samochodu. Pracownik (pełnomocnictwo domniemane), pracownik Pani B był osobą uprawnioną do zawarcia umowy w imieniu przedsiębiorcy. Był bowiem osobą czynna w lokalu przedsiębiorcy przeznaczonym do obsługiwania publiczności, a czynność należała do kategorii czynności dokonywanych zwykle z klientami przedsiębiorstwa-art.97kc. Skoro pracownik prowadził licytacje to był właśnie uprawniony do sprzedaży samochodu. Pan Bezzębny złożył więc ofertę (8500zł) osobie upoważnionej, a osoba ta niezwłocznie ją przyjęła. Doszło więc do zawarcia umowy. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tą rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę-art535kc. Pan Bezzębny może więc skutecznie domagać się wydania rzeczy. Natomiast Pani B będzie mogła dochodzić od pracownika naprawienia szkody ( w tym wypadku zwrócić różnicę pomiędzy cena minimalna a cena faktycznej sprzedaży samochodu 10000-8500=1500zł) wyrządzonej umyślnie na podstawie art.122kp.(pracownik prawdopodobnie wiedział, że pani B nie miała zamiaru sprzedawać auta poniżej ceny minimalnej jaką sama ustaliła -1000zł).
Gdyby pani B przeprowadziła dowód, że Pan Bezzębny również wiedział, że pracownik nie ma umocowania do sprzedania auta w tej cenie to wtedy pan Bezzębny byłby pozbawiony ochrony wyrażonej w/w art.97kc (umowa byłaby bezskuteczna).

Reasumując umowa została zawarta skutecznie na podstawie powołanych wyżej przepisów, wobec czego właścicielka komisu pani B zobowiązana jest wydania rzeczy- samochodu osobowego marki Punto.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
9.9.2011 (14:00)

Aktualne Ustawy (kodeksy) w formie audio - ucz się słuchając - do pobrania ww kodeksymp3.pI

3.6.2008 (00:01)

w końcu jakiś kazus dzięki wielkie jutro kolokwium z tego warto coś poczytać:P

Nauki