profil

Fazy rozwoju demograficznego.

drukuj
satysfakcja 69 % 145 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Faza I - jest charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego: obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach)
Faza II - charakteryzuje się zmniejszeniem liczby zgonów na co mają wpływ osiągnięcia medycyny, i większy zasięg służby zdrowia. Schyłek tej fazy odpowiada eksplozji demograficznej i obecnie występuje w Nigrze.
Faza III - na początku tej fazy przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom, następnie nieco się obniża. Obecnie występuje np. w Nigerii.
Faza IV - liczba zgonów jest mała co wynika z poziomu wiedzy medycznej, oddziaływania służby zdrowia i struktury wieku ludności. Występuje obecnie w krajach rozwiniętych gospodarczo.
Faza V - wśród niektórych społeczeństw poziom urodzeń zbliża się do poziomu umieralności, a nawet liczba urodzeń może być mniejsza od liczby zgonów: wówczas przyrost naturalny jest ujemny i następuje zmniejszenie ludności czyli tz. regres gospodarczy


FAZA WSPÓŁCZYNNIK URODZEŃ WSPÓŁCZYNNIK ZGONÓW PRZYROST NATURALNY LICZBA DZIECI W RODZINIE ŚREDNIA DŁ. ŻYCIA WIEK SPOŁECZEŃSTWA
I b. wysoki b. wysoki b. mały b. duża powyżej 6 20-45 młode
II b. wysoki średni b. duży b duża (4-6) 45-60 młode
III wysoki niski duży duża (3-4) 55-65 starzejące się
IV niski niski mały średnia (do 3) powyżej 65 stare i starzejące się
V b. niski b. niski ujemny mała (poniżej 2) powyżej 65 stare


Społeczeństwem młodym nazywamy społeczeństwo o dużym %-wym udziale dzieci i młodzieży w strukturze wieku.
Społeczeństwo starzejące się nazywamy społeczeństwo w którym jest przewaga ludzi starych. Społeczeństwo znajdujące się w IV fazie rozwoju demograficznego, w których przyrost naturalny jest b. niski lub ujemny, charakteryzuje się dużym i powiększającym się udziałem ludzi w wieku starszym oraz małym i zmniejszającym się udziałem dzieci i młodzieży.

PRZYCZYNY WYSOKIEGO PRZYROSTU LICZBY LUDNOŚCI W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ:
Duża liczba kobiet w wieku rozrodczym
Duży współczynnik dzietności
Wielodzietny model rodziny, podtrzymywany tradycją, religią
Rozwój medycyny, higieny społecznej
Zmniejszenie umieralności niemowląt

/>
PRZYCZYNY NIEWIELKIEGO ORAZ UJEMNEGO PRZYROSTU NATURALNEGO W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH;
Mały współczynnik dzietności
Spadek urodzeń w wyniku starzenia się społeczeństwa
Wydłużanie okresu nauki
Zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw
Konsumpcyjny styl życia
Pogoń za karierą

DZIETNOŚĆ
Dzietność kobiet w krajach rozwijających się jest bardzo duża. W wielu krajach Trzeciego Świata kobiety maja 6-7 dzieci, gdyż zamożność i bezpieczeństwo socjalne zależy od pracy licznej rodziny, a wielodzietny model rodziny jest wpisany w kulturę, tradycję wielu społeczeństw.
W krajach rozwiniętych dzietność zmniejsza się znacznie szybciej niż w krajach rozwijających się. Wynika to przede wszystkim z wygodnego stylu życia, chęci zrobienia kariery, zajęcie określonej pozycji zawodowej.

Wskaźnik feminizacji to liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
W krajach słabo rozwiniętych wsk. feminizacji jest zdecydowanie niższy niż w krajach gospodarczo rozwiniętych. Mniejszy udział kobiet w krajach słabiej rozwiniętych związany jest z wyższą umieralnością kobiet spowodowaną wczesnym wychodzeniem za mąż, wczesnymi i licznymi porodami, złymi warunkami higienicznymi, ciężką pracą. Wraz ze wzrostem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym dł. życia kobiet wydłuża się , długość życia mężczyzn wydłuża się również lecz znacznie wolniej.
W krajach dotkniętych skutkami krwawych wojen wsk. feminizacji jest większy. Największa przewaga liczby kobiet nad mężczyznami występuje na Ukrainie. Duza umieralność mężczyzn w niektórych krajach jest spowodowana niskim poziomem opieki medycznej, dużą ilością wypadków przy pracy: w górnictwie, hutnictwie, wojsku, mniejszą odpornością psychiczną mężczyzn, niehigieniczny tryb życia (alkoholizm), większa podatność na choroby cywilizacyjne (choroby serca, ukł. krążenia). Przewaga liczby kobiet nad mężczyznami występuje prawie zawsze w miastach , co jest spowodowane migracją kobiet do miast, gdzie w związku z rozwojem usług łatwiej znajdują zatrudnienie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
14.9.2009 (13:28)

Nie jest to czego ja szukam ;;pp

ale spoks :))

18.9.2008 (17:09)

przydała by się tablica z przyrostem naturalnym w poszczególnych państwach ale ogolnie ok

12.12.2007 (19:54)

praca dość dobra, ale nie znalazłam w niej tego, czego potrzebowałam... poza tym OK.