profil

Pedagogika specjalna.

drukuj
satysfakcja 34 % 3 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W III KL. GIMNAZJUM W SZKOLE ŻYCIA NA UL. WIETORA W KRAKOWIEDATA:8 I 2004

PROWADZĄCE: ...

CZAS TRWANIA:4H

TEMAT: „Zabawy na śniegu”

CELE OGÓLNE: -zapoznanie się ze sposobami i formami zabaw na
. śniegu;
-zaznajomienie się z zasadami bezpiecznego
spedzania wolnego czasu na świerzym powietrzu
i dostosowania odpowiedniego ubioru do pogody.

CELE OPERACYJNE:-potrafi opowiedzieć o różnych rodzajach
zabaw na śniegu;
-potrafi wykonać pracę plastyczną;
-wie jaki ma dostosować ubiór do pogody;
-portafi poprawnie wypowiadać się nie
odbiegając od tematu;
-wie jak zgodnie bawić się w grupie;
-potrafi zachować ład i porządek na
stanowisku pracy.
-doskonali percepcje wzrokową;
-doskonali koordynacje wzrokowo-słuchową.

METODY :słowne, czynne, oglądowe.

FORMY PRACY:indywidualna, zbiorowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. POWITANIE. PRZEDSTAWIENIE SIĘ I ODSZUKANIE PRZEZ DZIECI SWOJEGO INDENTYFIKATORA.
2. SPRAWDZENIE OBECNOŚCI- kolejno każdy uczeń przelicza ilość dzieci w klasie i zaznacza swóją obecność na liście obecności..
3. ROZDANIE KAŻDEMU Z UCZNIÓW KALENDARZY OMÓWIENIE ICH I ZAPISANIE DATY W ZESZYCIE(ZAŁĄCZNIK NR 1).
-Jaką porę roku mamy?
-Ile miesięcy liczy rok,jaki miesiąc mamy teraz?
-Jakie i ile mamy dni tygodnia?
-I jaki mamy dzień tygodnia?
-Który mamy dzień w miesiącu?
-uczniowie wspólnie ustalają
datę.


4. KAŻDE DZIECKO DOSTAJE OBRAZEK
PRZEDSTAWIAJĄCY CHŁOPCA I RÓŻNE UBRANKA,
UCZEŃ MA ZA ZADANIE DOSTOSOWAĆ ODPOWIEDNI
UBIÓR DO PANUJĄCEJ ZA OKNEM POGODY
(ZAŁĄCZNIK NR 2).
5. NAUCZYCIEL POKAZUJE ILUSTRACJE RÓŻNYCH
ZABAW NA ŚNIEGU, DZIECI WYMIENIAJĄ ZABAWY I
OPOWIADAJĄ JAK NAJCZĘŚCIEJ BAWIĄ SIĘ NA
ŚNIEGU.

Ilustracje (rzucanie śnieżkami, robienie orła, lepienie bałwana,
kulig, jazda na sankach, iglo).
-luźna pogadanka- swobodne
wypowiedzi uczniów
6. NAUCZYCIEL ROZDAJE UCZNIOM RYSUNEK (WYKROPKOWANY BAŁWAN- ZAŁĄCZNIK NR 3)-dzieci zakreślają po śladzie i kolorują całość.
7. NAUCZYCIEL ROZDAJE KAŻDEMU Z UCZNIÓW OBRAZEK W KTÓRYM UKRYTE SĄ MAŁE FIGURKI BAŁWANA . UCZĘŃ MA ZA ZADANIE ZNALEŹĆ WSZYSTKIE , ZAKOLOROWAĆ I POLICZYĆ.

8. NAUCZYCIEL ROZDAJE UCZNIOM ĆWICZENIA MATEMATYCZNE , TŁUMACZY JAK JE ROZWIĄZAĆ A UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄ ZADANIA (ĆW. INDYWIDUALNE ZAŁĄCZNIK NR 4).

Nauczyciel podsumowuje ćwiczenia czytając wyniki na głos a uczniowie sprawdzają czy wykonali zadanie poprawnie.

9. NAUCZYCIEL ROZDAJE KAŻDEMU Z UCZNIÓW
MATEIAŁY DO WYKONANIA BAŁWANA Z WATY(ZAŁĄCZNIK NR 5).

Dzieci wykonują pracę plastyczną , nauczyciel wspomaga i tłumaczy jak ją wkonać poprawnie.

Po wykonaniu pracy dzieci zawieszają bałwany na sznurku i porządkują swoje miejsca pracy.

10. NAUCZYCIEL WSPÓLNIE Z UCZNIAMI OCENIAJĄ
PRACĘ PLASTYCZNĄ DZIECI , WYBIERAJĄ
NAJŁADNIEJSZĄ.
11. PODSUMOWANIE LEKCJI(pytania sprawdzające co dzieci zapamiętały z lekcji- jakie rodzaje zabaw, które z zabaw lubią najbardziej, w jaką najczęściej się bawią).
12. POŻEGNANIE.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy