profil

Czym dla nas jest Wielki Post.

drukuj
satysfakcja 67 % 139 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna

Temat: Czym dla nas jest Wielki Post.

CELE KATECHETYCZNE
Ukazujemy uczniom Jezusa jako Tego, który nie zgadza się na zło i uczy je pokonywać. Wprowadzamy dzieci w okres Wielkiego Postu. Uświadamiamy, że każdy potrzebuje nawrócenia czyli odwrócenia się od zła, aby czynić dobro.

TREŚCI KATECHETYCZNE
Jezus przed rozpoczęciem publicznej działalności podejmuje ostateczną walkę ze złem. Zwycięża wszelkie pokusy. Pozostaje wierny woli swego Ojca.
Jego przykład jest dla nas wezwaniem do podjęcia walki ze złem, z pokusą do zła w naszym życiu. Najłatwiej można pokonać zło, czyniąc dobro. Dlatego zachęcamy dzieci, by w okresie Wielkiego Postu za wzorem Chrystusa pokonywały zło i chciały czynić jak najwięcej dobra.
Wspominając liturgię Środy Popielcowej oraz obrzęd posypania głów popiołem, usunięcie kwiatów z ołtarzy, fioletowy kolor szat liturgicznych pragniemy wyeksponować szczególny charakter rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Chrystus przyszedł na ziemię, by doprowadzić nas do Ojca. Na przeszkodzie stoi właśnie grzech i szatan. Jezus sam podejmuje walkę ze złem i uczy nas jak walczyć z grzechem i szatanem.

ZADANIA
Zachęcenie do czynienia dobra i zwracania się o pomoc w tym do Jezusa. Motywowanie do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

METODY I ŚRODKI
W katechezie zastosuje opowiadanie, rozmowę z dziećmi i rozdanie załącznika. Korzystam też z taśmy z nagraniem piosenki „Ciągle zaczynam od nowa”.

WPROWADZENIE DO KATECHEZY
Rozpoczyna się w Liturgii Kościoła Wielki Post. Kapłan założył szaty liturgiczne koloru fioletowego a poważne melodie pieśni przypominają nam na nowo, że rozpoczął się czas szczególny – okres Wielkiego Postu.
Pierwszym dniem Wielkiego Postu jest Środa Popielcowa. W tym dniu kapłan posypuje nasze głowy popiołem i wypowiada znamienne słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
- Kto z was uczestniczył w obrzędzie posypania głowy popiołem?
- Jak myślicie, dlaczego kapłan posypuje głowy popiołem wzywa nas do nawrócenia?
Jeśli dzieci chcą się wypowiedzieć, pozwalam im wyjaśnić po swojemu, jak przeżyły Środę Popielcową.

Pokazuję im rysunek przedstawiający kapłana posypującego głowy wiernym i załącznik 1, aby dzieci skojarzyły wezwanie kapłana do nawrócenia z potrzebą pokonywania zła i troską o dobre postępowanie.

ODKRYWAM WEZWANIE BOŻE
Proszę, by dzieci skupiły uwagę na ilustracji przedstawiającą Pana Jezusa klęczącego na pustyni i czytam im tekst (załącznik 2). Prowadzę z nimi rozmowę.
- Z czym spotykamy się często wśród ludzi?
- Co czynił Pan Jezus gdy spotykał się ze złem?
- Do czego ciągle Pan Jezus ludzi zachęca?
Poparzcie teraz na rysunek.
- Gdzie znajduje się Pan Jezus?
- Co czyni Jezus na tym odludziu na pustyni?
Właśnie Jezus się modli, rozmawia z Ojcem, prosi o pomoc w walce ze złem i pokusami.
Na początku Wielkiego Postu czytamy w kościele Ewangelię właśnie o tym jak Jezus był kuszony. Powstańcie. Zapalimy świecę.
Interpretuję tekst z Pisma św. (Mt4,1-11).


ODPOWIADAMY NA WEZWANIE BOŻE
Po wysłuchaniu Ewangelii dzieci siadają i jeszcze raz wpatrują się w ilustrację, a ja opowiadam.
Jezus odrzuca pokusy, zwycięża szatana, daje nam przykład jak unikać grzechu, jak pokonać zło. Ta Ewangelia czytana w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczyna nowy okres w liturgii Kościoła – Wielki Post.
W Wielkim Poście trzeba się zastanowić, jak zmienić nasze postępowanie, by móc naśladować Jezusa. Na pierwszym miejscu musimy złączyć się z Jezusem Chrystusem w modlitwie. Oprócz mszy świętej niedzielnej postarajmy się brać udział w szczególnych nabożeństwach wielkopostnych.
Narysujcie w zeszytach, jak możesz pokonać zło dobrem.

UTRWALENIE – PRACA UCZNIA
Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy i dobrych czynów, czyli to czas szczególnego nawrócenia, pojednania i czynienia dobra. W tym okresie uświadamiamy sobie, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia, gdyż jesteśmy grzeszni.
Zwracam się do dzieci:
Między wami też na pewno nie każde zachowanie było dobre. Dlatego teraz podajcie sobie prawe dłonie i wypowiedzcie słowo „przepraszam”. Będzie to pierwszy krok do nawrócenia. Przebaczenie bliźniemu (koleżance, koledze) jest warunkiem przebaczenia nam ze strony Ojca Niebieskiego.

Znak przeproszenia i przebaczenia we wspólnocie klasowej podejmujemy na tle pieśni „Ciągle zaczynam od nowa” odtwarzanej z taśmy.

Każdy z nas, chcą dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Jezusa, powinien od Środy Popielcowej postanowić poprawę. W tym czasie częściej stosujemy słowo „przepraszam” i uczymy się przebaczać. Zastanawiamy się każdego dnia, co dobrego możemy zrobić.

Zachęcam dzieci do wymienienia różnych przykładów czynienia dobra.

PRZEWIDZIANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń wie, że Jezus pokonał zło i chce przed złem ratować człowieka.
Wie, że Wielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej. Wie o posypaniu głowy popiołem. Potrafi wskazać przykłady dobra i jego zagrożenia.ZAŁĄCZNIK 1


GDY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ IDZIEMY DO KOŚCIOŁA,

KSIĄDZ POSYPUJE NASZE GŁOWY POPIOŁEM

NA ZNAK, ŻE JESTEŚMY GOTOWI

POKONYWAĆ W SOBIE ZŁO I WYPEŁNIAĆ WOLĘ BOGA.

------------------------------------------------------------------------

GDY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ IDZIEMY DO KOŚCIOŁA,

KSIĄDZ POSYPUJE NASZE GŁOWY POPIOŁEM

NA ZNAK, ŻE JESTEŚMY GOTOWI

POKONYWAĆ W SOBIE ZŁO I WYPEŁNIAĆ WOLĘ BOGA.


--------------------------------------------------------------------------

GDY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ IDZIEMY DO KOŚCIOŁA,

KSIĄDZ POSYPUJE NASZE GŁOWY POPIOŁEM

NA ZNAK, ŻE JESTEŚMY GOTOWI

POKONYWAĆ W SOBIE ZŁO I WYPEŁNIAĆ WOLĘ BOGA.

------------------------------------------------------------------------

GDY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ IDZIEMY DO KOŚCIOŁA,

KSIĄDZ POSYPUJE NASZE GŁOWY POPIOŁEM

NA ZNAK, ŻE JESTEŚMY GOTOWI

POKONYWAĆ W SOBIE ZŁO I WYPEŁNIAĆ WOLĘ BOGA.


ZAŁĄCZNIK 2NIERAZ WIDZISZ, ŻE LUDZIE SĄ KRZYWDZENI. CZASEM

SAM POSTĘPUJESZ ŹLE. GDY PAN JEZUS SPOTYKAŁ SIĘ ZE

ZŁEM, ZAWSZE MU SIĘ SPRZECIWIAŁ. ZACHĘCAŁ LUDZI DO

CZYNIENIA DOBRA, CHCIAŻ NIE JEST TO ŁATWE.

NA POCZĄTKU WIELKIEGO POSTU CZYTAMY W KOŚCIELE

EWANGELIĘ O KUSZENIU PANA KJEZUSA NA PUSTYNI I JEGO

ZWYCIĘSTWIE. SWOIM PRZYKŁADEM JEZUS WZYWA NAS DO

ODRZUCENIA ZŁA I DO POSŁUSZEŃSTWA OJCU.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
14.2.2010 (17:30)

beznadziejne, nie o to mi chodziło

23.3.2008 (13:35)

Fajne

13.2.2008 (17:07)

fajne texty dużo można sie nauczyćć..

Typ pracy