profil

Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne.

drukuj
satysfakcja 73 % 29 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Produkcja energii i jej wykorzystywanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale jednocześnie powoduje degradację i niszczenie środowiska naturalnego. Energia jest niezbędna by zaspokoić nasze potrzeby i realizować pragnienia.
Wyróżniamy kilka rodzajów energii: pierwotna, słoneczna, wiatrowa, wodna, energia pływów morskich i ciepła oceanów, geotermiczna. Energia pierwotna to tzw. odnawialne źródła energii i energia geotermalna. Do tych źródeł należą: energia wodna, słoneczna, wiatrowa, energia pływów i ciepła oceanów i biomasa.

Energia wodna jest czystym i najbardziej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Energia pływów i ciepła oceanów może być wykorzystywana tylko w niektórych rejonach świata np. w Europie Pn.. Tam właśnie istnieją duże różnice poziomu morza podczas pływów. Elektrownie wodne, konieczne do wytwarzania tych energii budowane są na dużych zbiornikach wodnych. Powodują one zniszczenia ekosystemu i pęknięcia tam, które chronią okoliczną ludność przed powodziami. Budowanie sztucznych zbiorników wodnych powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych.

Energia słoneczna jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł energii. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona. By wytworzyć z niej energię elektryczną buduje się ogniwa fotowoltoiczne. Do budowy elektrowni wykorzystuje się stal i cement, a do produkowania ogniw: arsen, selen i tellur, czyli pierwiastki toksyczne. Wszystkie te substancje ulatniają się do atmosfery i zanieczyszczają ją.
Energia wiatrowa wykorzystywana jest przede wszystkim na obszarach, gdzie występują odpowiednie warunki klimatyczne, czyli tam gdzie wieją silne wiatry. Do produkcji energii wykorzystuje się wiatraki. Instalacja ich zajmuje jednak ogromne przestrzenie, które równie dobrze mogłyby być wykorzystane pod rolnictwo.

Następnym źródłem energii jest biomasa. Należy ona do najprostszych metod jej otrzymywania. Biomasa to energia z drzew, roślin i odpadów organicznych. Gospodarstwa rolne mogą wykorzystywać odpady do wytwarzania metanu, a potem spalając go, ogrzewać pomieszczenia.
Energię elektryczną produkuje się także z węgla, ropy naftowej i gazu. Są to jednak surowce, które w przyszłych stuleciach wyczerpią się.

Najwięcej energii wytwarza się węgla, ale jest on również największym źródłem zanieczyszczeń atmosfery.

Powoduje skażenia wód gruntowych i ekosystemu oraz zmiany w użytkowaniu ziem. Zużycie tlenu i emisja CO2 powoduje tzw. efekt cieplarniany czyli zmiany klimatu, zakwaszanie jezior, degradację lasów. W kopalniach węgla dochodzi do wypadków, a górnicy narażeni są na pylicę płuc. Chorobę spowodowaną przez długotrwałe wdychanie pyłów kopalnianych.

Ropa naftowa to główne źródło energii w transporcie. Podczas przewozu ropy czasami dochodzi do katastrof, które wyrządzają duże szkody w środowisku naturalnym oraz skażenia wód i zanieczyszczenia fauny i flory.
Gaz ziemny jest najmniej szkodliwy spośród paliw kopalnych. W wyniku jego spalania powstaje dużo mniej substancji szkodliwych niż w procesie spalania ropy, emituje też dwukrotnie mniej CO2 niż węgiel.

Ciepło zawarte we wnętrzu ziemi też jest wykorzystywane w energetyce. Dzięki niemu wytwarza się energię geotermiczną, która uzyskiwana jest dzięki gejzerom. Gejzery to tryskające z głębi ziemi źródła wodne. Jak działają ? Wykonuje się dwa odwierty w głąb ziemi. W jeden wtryskuje się pod dużym ciśnieniem zimną wodę, wewnątrz nagrzewa się i drugim odwiertem gorąca para dociera na powierzchnię, gdzie w elektrowni napędza turbiny wytwarzające prąd. Istnieje jednak problem skażenia wód głębinowych oraz uwalniania się rodanu, siarkowodoru i innych gazów.
Energia jądrowa, bezpieczna metoda uzyskiwania energii, jest zbyt ryzykowna by zainwestować w jej rozwój. Zapewnia ona ponad 1/6 energii na całym świecie. Wytwarzanie energii w elektrowniach jądrowych nie powoduje emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Niebezpieczeństwo skażenia jest tylko w przypadkach awarii. Zniszczenia po takich eksplozjach są bardzo wielkie i trwałe. Jak miało to miejsce w 1986 r. w Czarnobylu ( Ukraina ). Dużym problemem są też odpady promieniotwórcze, na których składowanie brakuje miejsca.
Pomijając te problemy energetyka jądrowa zaliczana jest do najbezpieczniejszych i najczystszych form uzyskiwania energii. Ma bardzo duże znaczenie na całym świecie. Od lat twierdzi się, że w czasie normalnej eksploatacji elektrownie jądrowe i systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii są mniej niebezpieczne dla życia i zdrowia niż systemy bazujące na węglu i ropie


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
29.10.2008 (15:26)

bez komentarza:(

28.12.2006 (10:12)

FAJNA PRACA I DZIEKUJE ZA JEJ ZAMIESZCZENIE. JESTESCIE KOCHANI

27.7.2006 (14:18)

Spoko praca mysle ze przyda mi sie mysle ze jak powplatam ja w moja dostane dobra ocene!