profil

Kalendarium Polski listopad 1918 - luty 1919.

drukuj
satysfakcja 79 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

DATA ZNACZENIE DLA POLSKI
6 listopada 1918 – proklamowanie Republiki Tarnobrzeskiej. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
7 listopada 1918 – utworzenie rządu ludowego w Lublinie. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
8 listopada 1918 – utworzenie w Zagłębiu Dąbrowskim Rad Delegatów Robotniczych. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
10 listopada 1918 – Józef Piłsudski przybywa do z Magdeburga do Warszawy po zwolnieniu z wiezienia. Wielkie święto, ludzie witają przyszłego bohatera i głównego dowódcę.
11 listopada 1918 - Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto kapitulacja Niemiec i zakończenie I wojny światowej Zakończenie nękania przez Niemców, odzyskanie niepodległości, wielka wygrana i „otwarta furtka” dla Polski.
14 listopada 1918 – samo rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu. Dopiero teraz władza w pełni należy do Polaków.
18 listopada 1918 – utworzenie rządu J. Moraczewskiego. Piłsudski powierzył Moraczewskiemu misję utworzenia rządu odrodzonego państwa polskiego. Moraczewski pozostał na stanowisku premiera do 1919.
28 listopada 1918 – dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Józef Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
3-5 grudnia 1918 – sejm dzielnicowy w Poznaniu. Powołanie Naczelnej Rady Ludowej. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
16 grudnia 1918 – utworzenie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski
26 grudnia 1918 – do Poznania przybywa Ignacy Paderewski. Ignacy Paderewski stanie niedługo na czele Rządu Polski .
27 grudnia 1918 - wybuch Powstania w Wielkopolsce. Powstanie to wybuchło, a zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedyne zwycięskie powstanie w dziejach Polski.
28 grudnia 1918 – major S. Taczak staje na czele wojsk powstańczych w Wielkopolsce. Na czele powstańców staje major S. Taczak.
30 grudnia 1918 – cały Poznań w ręku powstańców.

Powstańcy zdobyli Poznań – jedyne zwycięskie powstanie w dziejach Polski.
4 stycznia 1919 - Nieudany zamach stanu pułkownik Mariana Żegoty-Januszajtisa z zamiarem obalenia rządu Jędrzeja Moraczewskiego.
Jeden z nieudanych zamachów stanu, jednak...
16 stycznia 1919 - Utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego. … w Polsce zostaje utworzony rząd Igancego Paderewskiego, wybitnego pianisty i polityka. Zachód uznał ten gabinet, który był popierany przez Komitet Narodowy Polski.
26 stycznia 1919 - Wybory do Sejmu Ustawodawczego. Pierwsze po odzyskanuie niepodległości, poskie, wolne wybory
29 stycznia 1919 - Bitwa z wojskami czeskimi pod Skoczowem. Zakończyła się 31 stycznia sukcesem strony polskiej. Ofensywa wojsk czeskich została zatrzymana (Polsko-czechosłowackie konflikty graniczne). Od 1918 roku w stosunkach między oboma państwami dochodziło do konfliktów wokół kilku spornych terenów: Śląska Cieszyńskiego, Orawy, Spiszu a po II wojnie światowej także Ziemi Kłodzkiej i raciborskiej. Miało to znaczenie tylko takie, że część ludności wysiedlono, nie mówiąc o zabitych i rannych.
3 lutego1919 - Podpisanie polsko-czeskiego układu o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim. Ustanie walk i podpisanie traktatu pokojowego, zaznaczając granicę.
7 lutego 1919 - Podpisanie dekretu o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Więcej nacisku położono na armię polską i służbę wojskową
10 lutego 1919- Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. J. Piłsudski mówił „W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem”
16 lutego 1919 - Przerwanie działań zbrojnych w Wielkopolsce (Powstanie wielkopolskie). Przerwanie działań wojskowych zaczętych 27 Grudnia 1918 roku.
ADAM KASPRZAK KL IIIA GIMNAZJUM


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
19.4.2008 (13:29)

Byc moze sie myle, ale wydaje mi sie, ze Jozef Pilsudski wydal dekret o najwyzszej wladzy Republiki Polskiej i objal urzad tymczasowego Naczelnika Panstwa (przy zachowaniu naczelnego dowodztwa Wojska Polskiego), a takze zrezygnowal z funkcji ministra spraw wojskowych dnia 22 XI 1918. Natomiast 28 XI 1918 wydal on dekret o ordynacji wyborczej i o wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

14.4.2008 (20:34)

dzieki bardzo!!! przydało mi się zadanie domowe, dzieki tobie zaoszczedzilam wiele czasu

Historia powszechna
Historia Polski