profil

satysfakcja 67 % 213 głosów

Cechy klimatu Polski.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Cechy Klimatu Polski

Klimat Polski zaliczamy do typu przejściowego wśród klimatów ciepłych strefy umiarkowanej.
Do głównych czynników kształtujących klimat Polski należą:
- położenie w średnich szerokościach geograficznych
- usytuowanie w centrum Europy między jej częścią zachodnią z silnie rozczłonkowaną linią brzegową, sąsiadującą z oceanem wraz z ciepłym prądem zatokowym a wielką masą lądową Azji.
- równoleżnikowy przebieg większości łańcuchów górskich na obszarze
Europy sprzyjający strefowej wymianie mas powietrza
- nizinny charakter przeważającej części Polski

Masy powietrza kształtujące klimat Polski
- powietrze polarnomorskie znad Atlantyku
- powietrze polarnokontynentalne znad Europy Wschodniej i Azji
- powietrze zwrotnikowomorskie znad wysp Azorskich
- powietrze zwrotnikowokontynentalne znad północnej Afryki
- powietrze arktyczne znad morza Arktycznego

Powietrze polarnomorskie i zwrotnikowomorskie przynosi zachmurzenie i deszcz, zima odwilże i mgły, powietrze polarnokontynentalne pogodę słoneczną z małą wilgotnością.
Powietrze zwrotnikowokontynentalne przynosi pogodę słoneczną.
Powietrze arktyczne przynosi silne opady śniegu i mróz, przymrozki wiosną i jesienią.

Najważniejsze cechy klimatu Polski:
- duża różnorodność i zmienność typów pogody z dnia na dzień
- nie regularność przebiegu pór roku
- występowanie 6 pór roku, przedwiośnia, wczesnej jesieni, zimy, lata, jesieni, wiosny
- przewaga wiatrów zachodnich, latem - północno-zachodnich
- w Tatrach - Halny , nad morzem - bryza
- narastanie cech kontynentalnych z zachodu na wschód
- średnie temperatury stycznia na zachodzie i nad morzem -1na wschodzie -5
- średnie temperatury lipca nad morzem 17na południu 19
- średnia roczna amplituda temperatur na zachodzie 19 na wschodzie 23
- suma opadów średnio 600 mmCzynniki kształtujące klimat Polski: najmniejsza na Kujawach - poniżej 500 mm
największe na południu (tatry sudety) - 1700 mm
- dł. okresu wegetacji roślin 220 dni na Śląsku 180 dni na pojezierzu suwalskim100 dni w górach
- śr. roczne zachmórzenie77%
- śr. roczna liczba godzin nasłonecznienia 1400 - 1900 h
- latem na klimat ma wpływ wyż czeski, niż islandzki
- zima niż euroazjatycki


Czynniki kształtujące klimat Polski:

*położenie geograficzne
*położenie w Europie
*sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim
*występowanie łańcuchów górskich
*napływ na Polskę mas powietrza

Okres wegetacyjny

Jest to czas, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5*C-możliwy jest wtedy rozwój roślin. W Polsce jest średnio 200 dni wegetacyjnych. Najkrótszy okres wegetacyjny jest na Suwalszczyźnie (180 dni) i w górach (100 dni). Najdłuższy okres wegetacyjny jest na Śląsku (220 dni).
Okres wegetacyjny pozwala:
*osiągnąć wyższe plony
*kształtować bardziej urozmaicona strukturę upraw
*staranniej wykonywać zabiegi agrotechniczne
*uprawiać międzyplony, (czyli rośliny pastewne)

Podstawowe funkcje rolnictwa w Polsce: Rolnictwo jest działalnością gosp. człowieka, mającą na celu wyprodukowanie żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia lub surowców do jego przetworzenia. środkam realizującymi te cele są uprawa roli i hodowla. Rolnictwo dzieli się na 2 zasadnicze działy: 1 prod. roślinna 2 prod. zwierzęca do tego sektora zaliczamy rybołówstwo i sadownictwo. Polskie rolnictwo zatrudnia około 3 mln osób 26 %
Naturalną bazą działalności rolniczej jest gleba jej jakość, klimat pogoda zmienna, zasoby wody naturalnej i rzeźba powierzchni są czynnikami naturalnymi decydującymi o możliwościach rozwoju rolnictwa. Czynnikami poza rolniczymi współdecydującymi o możliwościach ekonomiczno społecznych rolnictwa są: wsparcie ze strony państwa, przemysłu maszynowego i chemicznego przetwórstwa spożywczego, dostęp do oświaty rolniczej, o poziomu kultury rolnej. Polska tutaj 91 % niziny. Nizinność sprzyja rolnictwu, ułatwia transport i wsiąkanie wilgoci. Urozmaicona rzeźba polski w przewadze równinna falista przeciw działa spływowi powierzchniowemu zatrzymując wodę. Powoduje to równomierne nagrzanie i naświetlanie powierzchni uprawnej. Na terenach wyżynnych występuje zagrożenie erozją ponad 40% jest zagrożonych terenów i występuje ona szczególnie na górach i pojezierzach. Klimat sprzyja rolnictwu.

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa: Rolnictwo jest działem gosp. narodowej, w który wywierają zasadniczy wpływ warunki naturalne. Decydują one o wielkości produkcji rolnej jej kierunkach technice upraw. Nizinność kraju sprzyja i ułatwia zabiegi agrotechniczne, transport Polska tutaj 91 % niziny. Nizinność sprzyja rolnictwu, ułatwia transport i wsiąkanie wilgoci. Urozmaicona rzeźba polski w przewadze równinna falista przeciw działa spływowi powierzchniowemu zatrzymując wodę. Powoduje to równomierne nagrzanie i naświetlane powierzchni uprawnej. Na terenach wyżynnych występuje zagrożenie erozją ponad 40% jest zagrożonych terenów i występuje ona szczególnie na górach i pojezierzach. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa pozytywne: wystarczające nasłonecznienie, długo okres wegetacji roślin, upały w lecie sprzyjają uprawie roślin okopowych. Negatywne: duże zróżnicowanie stanów pogody, gradobicie, letnie nawałnice, powodują wyleganie zbóż i utrudniają żniwa. Stosunki wodne są czynnikami najmniej sprzyjającymi rozwojowi polskiego rolnictwa: zbyta mała ilość opadów Kujawy poniżej 500mm w skali roku. Sytuacja taka powoduje stepowienie klimatu 36% gleb w Polsce są zbytnio przesuszone. Deficyt wód występuję na obszarach pozbawionych lasów Kujawy i Mazowsze, które utraciły swoją zdolność retencyjna. 2 Nadmiar wód występuje w dolinach rzek obszarach na terenach bagiennych. 20% Gleb ma nadmiar wód. Powodzie niszczą gleby, zamulają zasiewy, topią dobytek i majątek rolnika ( powódź lipiec 97 ).

Gleby średniej jakości zajmują około 40 % ogółu użytków rolnych, a słabe około 35% Biorąc pod uwagę naturalne warunki rozwoju rolnictwa w Polsce instytut uprawy nawożenia i gleboznawstwa w Puławach ustalił kolejność regionów o najlepszych walorach rolniczych. Nizina śląska Żuławy Wiślane Wyżyna Lubelska.

Poza przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa: Około 15 mln ludności polskiej to wieśniaki stanowią oni 38.2 % Mieszkańców kraju i obejmuje nie tylko rolników, 1 zatrudniony w rolnictwie wytwarza żywność dla 9 osób. Do cech charakteryzujących ludność rolniczą należą: większa liczba ludzi starych niż w mieście 11,8 % miasto wieś 15 %, liczniejsze rodziny, duża defeminizacja w grupie matrymonialnej 100 facetów / kobiet na wsi przy 100 / 101 w mieście. Niedobór kobiet w wieku do 30 lat, przewaga rolników z wykształceniem podstawowym. Rolnicze użytkowanie ziemi charakteryzuje się duża ilością punktów ornych. Pola uprawne zajmują około 46 % obszaru polski. Pod tym względem w Europie wyprzedzają nas tylko Dania i Węgry. W Norwegii tylko 2 % pow. Stanowią grunty orne. Sady w Polsce zajmują około 0,9 % kraju, łąki i pastwiska 13, lasy 28, pozostałe 11 pow. stanowią nieużytki rolne
komunikacyjna skały zabudowania).


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: cechy_klimatu_polski..doc
Komentarze (13) Brak komentarzy zobacz wszystkie
24.11.2011 (19:05)

@Roziii Świetna praaca! ! ! :)

2.10.2011 (22:40)

Bardzo przydatne Super ode mnie duży plus :)

11.5.2011 (12:56)

guwno a nie ściaga huje wypierdalać skurwysyny lomy

15.2.2011 (21:46)

zachmórzenie

3.11.2009 (19:19)

wtf klimat Polski i rolnictwo^^ ubogi zasob slownictwa...brak podstaw...

Geografia świata


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.