profil

Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.

drukuj
satysfakcja 67 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Proces europejskiej kolonizacji w XIX w. związany jest nierozłącznie z dynamicznymi przemianami w Europie wieku XVIII. Wybuch ekspansji kolonialnej był nie do zatrzymania ze względu na wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych na starym kontynencie. Niewątpliwie kolonializm miał ogromny wpływ na bieg dziejów . Wśród historyków panują rozbieżne opinie dotyczące oceny ekspansji kolonialnej XIX w. Najczęstszym pytaniem w dyskusji pozostaje kwestia : czy ów kolonializm miał głównie pozytywne czy też negatywne skutki?


Podstawowym źródłem europejskiej eskpansji kolonialnej była Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczych, należy pamiętać że do tego momentu Francja i Wielka Brytania czerpały ogromne korzyści i był to podstawowy obiekt kolonizacji od wieku XV. Ta zmiana była okupiona stratami ówczesnych mocarstw i potrzeba skolonizowania innych kontynentów. Wraz z zanikiem wpływów imperiów znaczenie zyskiwały wszelkiego rodzaju kompanie wschodnioindyjskie, których głównym celem było umacnianie więzi politycznych i gospodarczych szczególnie z krajami azjatyckimi . Sprzyjało temu zcentralizowanie władzy w Anglii, która w 1771 r. podpisała unie agielsko-szkocką tworząc Wielką Brytanię a już 30 lat później Zjednoczone Królestwo. Francja po wojnie siedmioletniej miała tak ogromny dług państwowy, iż jasne się stało, że potrzeba nowych źródeł utrzymania, stąd jeszcze zacieklejsza walka o kolonie.
Ważnym aspektem umożliwiającym europejską ekspansję kolonialną w XIX w. było zmiejszenie się liczby konkurentów o kolonie na arenie między-narodowej. Głównie za sprawą gwałtownych zmian dynastycznych i terytorialnych w Europie.Czołowi gracze o kolonie jeszcze z XVI i XVII wieku tacy jak Hiszpania czy Portugalia stracili większość swoich posiadłości na rzecz wschodzących hegemonów.
Oprócz nowej puli kolonizatorów należy się również zastanowić nad powodem tak gwałtownego uzależniania od siebie kolonii. Podstawowym czynnikiem ekspansji kolonialnej była bomba demograficzna na starym kontynencie. Nie pomylę się zbytnio twierdząc, iż w przeciągu stu lat , między XVII a XVIII w. ilość ludności średnio wzrosła o 70 % , stąd problemy socjalne i kształtowanie się klasy średniej. W związku z tym masowo przemieszczały się ogromne ilości emigrantów, którzy korzystając z okazji osiedlali się w innych rejonach globu. W niektórych krajach tak mocno zaznaczyły się problemy socjale, iż niektóre kolonie stawały się karnymi np. Australia.
Sam kolonializm nie byłby możliwy a przynajmniej nie taką skalę gdyby nie osiągnięcia rewolucji przemysłowej. Tu dochodzimy do miejsca w którym należy zobrazować zmiany. Rozwój przemysłu był ściśle skorelowany z rozwojem techniki, tutaj dane są jednoznaczne otóż, w samej Anglii przejście na produkcje maszynową zaowocowało rozwinięciem się przemysłu włókienniczego.

Data dodania: 2015-01-28

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy