profil

Aborcja

drukuj
satysfakcja 71 % 79 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

-WIDOMOŚCI WSTĘPNE (WPROWADZAJĄCE)-
DEFINICJA ABORCJI
Aborcja to zabieg celowego przerwania ciąży. Aborcja, w medycynie zabieg przerwania ciąży, sztuczne poronienie. Aborcji dokonuje się gł. z przyczyn medycznych (poronienie terapeutyczne). W terminologii prawniczej aborcja to przestępstwo (występek), polegające na niezgodnym z prawem przerwaniu ciąży, w przeszłości zwane spędzeniem płodu. W Polsce wg nowego kodeksu karnego (26 VI 1997, art. 152) aborcja zagrożona jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Sprawcą tego występku może być w zasadzie każda osoba, nie wyłączając podżegacza i pomocnika, z wyjątkiem kobiety, której zabieg przerwania ciąży dotyczy (nawet gdyby wyraziła zgodę na jego dokonanie). Polskie prawo przewiduje okoliczności legalnego przerwania ciąży, którymi są: zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, duże prawdopodobieństwo (poparte badaniami lekarskimi) ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, nieuleczalna choroba zagrażająca płodowi, ciężkie warunki życiowe, trudna sytuacja osobista kobiety ciężarnej. Kodeks karny zwiększa ob. odpowiedzialność karną, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat) oraz gdy przerwanie ciąży nastąpiło bez zgody kobiety ciężarnej, przez zastosowanie groźby bezprawnej lub podstępu (kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat). Aborcja nie jest uznana za przestępstwo w Chinach, natomiast w Irlandii nie dopuszcza się w ogóle zgodnego z prawem przerwania ciąży (w innych krajach aborcji można dokonywać legalnie pod pewnymi warunkami).
Aborcja jest dokonywany głównie w przypadkach jeśli:
· ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki
· ciąża powstała wbrew woli matki (nieskuteczna antykoncepcja, gwałt itp.)
Większość państw Unii Europejskiej dopuszcza aborcję podczas trzech pierwszych miesięcy ciąży na życzenie kobiety, a po tym okresie - z innych powodów: z przyczyn społecznych, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, na okoliczności, w jakich doszło do ciąży oraz w przypadku choroby dziecka poczętego. W Szwecji i Holandii nie ma szczegółowych regulacji prawnych dotyczących warunków jakie trzeba spełnić, aby aborcja była „legalna”. Zabicie dziecka poczętego traktowane tam jest na równi z innymi zabiegami medycznymi.

Jednak nic nie wskazuje na to, że szczegółowe procedury obowiązujące w innych krajach mają wpływ na zmniejszenie liczby aborcji i większe poszanowanie życia poczętego. Praktyka pokazuje, że procedury są omijane, a obowiązującego prawa nikt nawet nie próbuje egzekwować.
Warto też zdawać sobie sprawę, że w 11 krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja) dopuszczona jest do użytku pigułka wywołującą poronienie - czyli nie rejestrowaną nigdzie aborcję chemiczną.
Choć na konferencjach ONZ w Kairze, Pekinie i innych, państwa Unii Europejskiej występowały wspólnie i popierały programy propagujące tzw. „prawo do aborcji”, to prawną regulację tego problemu traktaty Unii Europejskiej pozostawiają nadal prawodawstwu poszczególnych krajów.ABY MÓWIC O ABORCJI NALEZY PRZYBLIZYC PROBLEM EDUKACJI SEKSUALNEJ W SZKOŁACH ORAZ ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH

· Edukacja seksualna
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nakładała na ministra edukacji narodowej obowiązek wprowadzenia do szkół przedmiotu "wiedza o życiu seksualnym człowieka". W grudniu 1998 roku Sejm usunął ten zapis z ustawy doprowadzając do likwidacji przedmiotu jeszcze przed jego wprowadzeniem do programów szkolnych. W zamian ministerstwo przygotowało programy dla młodzieży odznaczające się negatywnym stosunkiem do nowoczesnej i skutecznej antykoncepcji, pełną potępienia koncentracją na kwestii przerywania ciąży oraz stereotypowym podejściem do ról społecznych kobiet i mężczyzn.
· Antykoncepcja
W marcu 1998 roku rząd wycofał dotacje do pięciu spośród ośmiu hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Pozostawione na liście leków dotowanych pigułki mają ten sam skład i nie należą do najnowszej generacji (Mikrogynon 21, Rigevidon, Stediril 30). W praktyce oznacza to, że kobiety, które ze względów finansowych chciałyby korzystać z leków dotowanych, są skazane praktycznie na jeden środek i nie mają możliwości indywidualnego doboru. W Polsce nie istnieje możliwość skorzystania ze sterylizacji jako metody antykoncepcyjnej. Tymczasem na świecie jest to jeden z najczęściej stosowanych przez kobiety sposobów uniknięcia niechcianego już macierzyństwa. Przykładowo, w USA stosuje ją najwięcej, bo prawie 28% osób stosujących antykoncepcję , głównie mężatek po trzydziestym roku życia.
W 1996 r.* aż 33 tys. 512 dziewcząt w wieku 19 lat lub mniej urodziło dzieci:
15 lat i mniej: 415 ( w tym 7 jako drugie)
16 lat: 1549 (w tym 48 jako drugie; 2 jako trzecie)
17 lat: 4351 (w tym 220 jako drugie; 12 jako trzecie)
18 lat: 9544 (w tym 804 jako drugie, 49 jako trzecie, 3 jako czwarte)
19 lat: 17653 (w tym 2175 jako drugie, 180 jako trzecie, 14 jako czwarte)
· Rocznik demograficzny 1997, Główny Urząd Statystyczny

W dniach 18-22 września 2002r. odbyła się w Genewie w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) konferencja na temat bezpiecznej aborcji z udziałem międzynarodowych ekspertów, przedstawicieli rządów, lekarzy i organizacji pozarządowych - w tym Federacji. Obrady poświęcone były planowanej na przyszły rok, której celem jest poprawa jakości i dostępności usług przerywania ciąży na świecie. Aborcja jest prawnie dopuszczalna w przeważającej większości krajów, przynajmniej w określonych przypadkach. Tymczasem prawo często jest interpretowane i realizowane w sposób znacznie bardziej restrykcyjny, przez co aborcja jest praktycznie bardzo trudno dostępna, jak to ma miejsce w Polsce (por. nowy raport Federacji).
W rezultacie kobiety korzystają z usług gorszej jakości, narażając przez to swoje życie i zdrowie. Bo chociaż przerywanie ciąży jest z medycznego punktu widzenia zabiegiem nieskomplikowanym i bezpiecznym, to jednak wykonywanie tego zabiegu w warunkach odbiegających od określonych przez medycynę standardów może spowodować komplikacje, a często nawet i śmierć kobiety.
Poprawa jakości i dostępności przerywania ciąży nie zwiększa liczby aborcji, natomiast przeszkody na drodze do bezpiecznej aborcji zwiększają umieralność i zachorowalność kobiet. Tzw. niebezpieczna aborcja jest w skali całego świata przyczyną śmierci około 80 tysięcy kobiet rocznie. Organizacja WHO ocenia, że 1/4 tych przypadków ma miejsce w Europie Wschodniej.
Przerywanie ciąży jest doświadczeniem życiowym większości kobiet. Z danych WHO wynika, że co roku na świecie ma miejsce około 210 milionów ciąż, z których blisko połowa jest nieplanowanych lub/i niechcianych, zaś 22% kończy się aborcją. Znaczna część kobiet miała w swym życiu przynajmniej jedną aborcję. Znaczna część mężczyzn przyczyniła się do aborcji wielu kobiet.
Kobiety mają prawo do korzystania z osiągnięć współczesnej medycyny, do zapewnienia czego rządy zobowiązane są międzynarodowymi konwencjami i innymi dokumentami z dziedziny praw człowieka. Niestety, w wielu krajach, w tym również w Polsce, aborcje wciąż przeprowadzane są przestarzałą metodą. Tania i bezpieczna metoda próżniowa, stosowana od lat w krajach rozwiniętych, w Polsce - za względów pozamedycznych - praktykowana jest tylko przez nielicznych lekarzy. W wielu krajach wciąż oficjalnie niedostępne jest również przerywanie ciąży za pomocą tabletki RU-486. Jednym ze sposobów poprawy dostępności przerywania ciąży jest dopuszczenie średniego personelu medycznego do przeprowadzania zabiegów, jak to ma już miejsce w wielu krajach rozwiniętych.
Publikacja WHO, która zostanie wydana na początku przyszłego roku, ma pomóc osobom kształtującym i realizującym na całym świecie politykę zdrowotną w poprawie jakości i dostępności aborcji (w zgodzie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju) - usługi medycznej tak istotnej z punktu widzenia zdrowia kobiet. Choć z drugiej strony wszyscy uczestnicy konferencji WHO są świadomi tego, że główną przyczyną zjawiska niebezpiecznej aborcji jest restrykcyjne prawo.


Aby głębiej przybliżyć problem aborcji chcielibyśmy przytoczyć w naszym referacie fragment artykułu na temat aborcji znaleziony w Internecie.

ABORCJA - RZEŹNIK NASZYCH DZIECI

Co mogłoby być bardziej moralnie karygodne i przerażające, niż morderstwo dziecka przez jego rodziców? I dlaczego taki akt kiedykolwiek miałby być legalny, chyba że w społeczeństwie, gdzie kwitną udogodnienia i niemoralność, podczas gdy rozsądek i Natura są tłumione i "wykrwawione" na śmierć pod nazwą "wybór", który nie istnieje. Jest to prawdopodobnie dla wielu z nas oczywiste, że aborcja jest jedynie przejawem coraz bardziej narastających problemów trapiących obecnie nasz świat, a problemy te są związane niewątpliwie z innymi obrzydliwymi wypaczeniami szerzącymi się w moralności ludzi: zepsuciem i zbrodnią gwałtu na naturze, mięsożerstwem, eksploatowaniem zwierząt, seksizmem... Ale tępiąc nasienie upadku nie musimy oszukiwać samych siebie, wierząc w to, że inni będą automatycznie postrzegać świętość wszystkich niewinnych istnień. W usiłowaniu edukacji tych, którzy nie zgadzają się z nami i pomocy we wzmocnieniu tych, którzy ten wysiłek robią, przedstawiamy prawdę o aborcji, nowoczesnym holocauście rodziców mordujących własne potomstwo.
Dziecko staje się człowiekiem w czasie poczęcia, nie wcześniej, nie później. Jest to jedyny punkt, w którym życie mogłoby się zacząć. Co czyni nas ludźmi? Co różni mnie od Ciebie, co daje nam osobowość, indywidualność, cechy i charaktery, które będą rozwijać się i dojrzewać podczas naszego życia? Albowiem tak jest rzeczywiście, że te cechy określają nas jako ludzi i są one obecne od poczęcia, nie od trzeciego trymestru, nie od narodzin, ale tylko od poczęcia. Kiedy nitki DNA formują się i rozwijają się chromosomy, kształtują unikalną, jedyną w swoim rodzaju indywidualność przez połączenie plemnika i komórki jajowej. Odziedziczony genotyp charakteryzuje każdego człowieka od czasu jego poczęcia, wraz z jego chromosomami, które rozkładają się w mapę genetyczną na całe życie. Nie jest to zwyczajny "zlepek" komórek, jak to sugerują niektórzy próbując zatrzeć jego prawdziwą tożsamość i wartość. Nauka obala tę doktrynę. W organizmie znajdują się dwa rodzaje komórek, pierwsze z nich i bez porównania najliczniejsze, to komórki somatyczne które kształtują kości, włosy, skórę, mięśnie itd. Drugą i rzadszą grupą są komórki płciowe. Są one bardziej skomplikowane i tajemnicze niż tamte, jak wiemy są one początkiem życia. Produkują one komórki somatyczne, by powstała istota o wielkiej indywidualności i wartości, co ma miejsce z chwilą zapłodnienia, kiedy to plemnik i komórka jajowa spotykają się, aby stworzyć całą sieć DNA. Czy istota ta może przetrwać zdana tylko na siebie, czy może czuć ból, czy ma dostatecznie rozwinięte organy? Posiada całą informację genetyczną, aby przeżyć. Od momentu poczęcia nowy człowiek jest materialny, jest to naukowym faktem, nie jakimś zabobonem. Nawet większość lekarzy zgadza się z tym, że to jest życie, że jest to dziecko. Jeśli uważasz, że jest w porządku przerwać życie dziecka, ponieważ jest ono po prostu młode, całkowicie przymykasz oczy naznaczenie życia. Bycie człowiekiem niesie ze sobą prawa, które należą się wszystkim czującym istotom i te prawa nie pojawiają się wówczas, kiedy dziecko staje się "wartościowym" przez osiągnięcie Twoich parametrów. Kiedy zaczyna się życie, posiada ono prawa od samego początku.
Aborcja jest ucieczką dla tych, których słabości prowadzą do seksualnej dewiacji i ewentualnie do niechcianej ciąży. Karę powinni ponosić rodzice, a nie dziecko. Jest to po prostu naturalny produkt ich stosunku seksualnego. Jest prezentem natury i w ogóle powodem istnienia seksu. Zabicie dziecka byłoby niesprawiedliwością w stosunku do niego jak i wobec sił natury tego świata. Jeśli nie chcesz mieć dziecka, w pierwszej kolejności nie uprawiaj seksu. Masz wybór. Tak, ale to nie jest wybór czy usunąć dziecko, to jest wybór czy uprawiać seks.
Tak się nieszczęśliwie zdarza, że niektóre kobiety zachodzą w ciążę w wyniku gwałtu, ale nie pozwól aby pro-aborcjonistyczne liczby oszukały Cię - tylko mniej niż 1% wszystkich aborcji jest końcowym rezultatem gwałtu. Faktem jest, że większość kobiet nie zachodzi w ciążę po gwałcie, a nawet ciało kobiety próbuje zablokować się przed zajściem w ciążę. Nie można spowodować, aby wszystkie wspomnienia tego okropnego aktu zostały oczyszczone przez śmierć dziecka, które jest niewinnym produktem tej sytuacji. Nie można go obwiniać. Aborcja nawet w przypadku gwałtu jest złym wyjściem.
Dziecko jest odrębną istotą w obrębie kobiecego ciała i dlatego kobieta nie powinna mieć kontroli nad jego życiem. Faktem jest, że podtrzymuje ona jego życie, ale co z tego? Czy fakt utrzymywania dziecka przy życiu oznacza, że kobieta powinna mieć prawo do jego zabicia? Jeśli tak, to wówczas powinna być także zdolna by zamordować swoje dziecko długo po tym, jak je urodzi. Ponieważ dziecko umarłoby bez mleka matki, więc to ona trzyma je przy życiu. Jednak dziecko mogłoby być karmione przez inną kobietę (chociaż obce mleko ustępuje mleku matki), lub sztucznie; dziecko mogłoby być także poczęte sztucznie i przechodzić proces inkubacji wewnątrz maszyny, aż do jego "urodzin" - w takich przypadkach rzeczywiście matka w ogóle nie jest potrzebna. Jest to oczywiście totalnie nienaturalne, ale ważne ze względu na argument, który ukazuje fakt, że matka rzeczywiście nie ma prawa do uśmiercania dziecka, ponieważ je nosi. Matka dostarcza dziecku pokarm, gdyż ono nie jest w stanie samo sobie go zapewnić, nie ma innej zależności. Dzieci, niektórzy opóźnieni w rozwoju ludzie i wiele osób starych nie jest w stanie opiekować się sobą, lub zadbać o pokarm, więc ich także powinno się zabijać? Oczywiście nie.
Niepodważalne jest to, że płód jest żywą istotą. Jeśli myślisz inaczej to spójrz na sonogram poronionego płodu. Kiedy zrozumiesz, że nienarodzone dziecko jest żywe, zastanowisz się dlaczego nie doceniałeś go jako istoty wartej życia. Jeśli uważasz je za niewartościowe, ponieważ jest nienarodzone, to osądzasz jego wartość pod względem wieku, co jest totalnie nie do przyjęcia, ponieważ wiek nie jest w żadnej mierze wskaźnikiem czyjejś wartości. Jest to równoznaczne z mówieniem, że inteligencja i cechy fizyczne są podstawą naszej wartości jako indywidualnych istot. Nie ma nic co sprawia, że jesteś ważniejszy niż inni, ponieważ jesteś bardziej rozgarnięty, rozwinięty czy starszy.
Aborcja nie powinna istnieć. Problem nie rozwiąże się sam i dlatego masowy program edukacyjny musi być zaangażowany w walkę z ignorancją dotyczącą tego tematu. Ale tak długo, jak pozostawiasz aborcje jako wyjście, to zawsze będzie to pierwszy wybór najłatwiejszej drogi. Musisz odmówić ludziom łatwego, morderczego wyjścia i tylko wtedy podejmą oni odpowiedzialny sposób postępowania z ich problemami. Program antyaborcyjny musi być szeroko dostępny i wykonany z właściwą starannością, aby dzieci które byłyby rozerwane na strzępy lub spalone żywcem przez aborcję, mogły rosnąć właściwie. Być może to prawda, że ilość nielegalnych aborcji wzrośnie i kobiety będą okaleczane i będą umierać, ale co z wszystkimi kobietami, które byłyby ranione i zabijane podczas legalnego zabiegu? Kto wie, ile kobiet jest okaleczonych psychicznie i fizycznie? Czy na pewno istnieje zdrowa opieka, czy jest to zdrowy i bezpieczny wybór?
Dlaczego jest tak, że większość kobiet, które usunęły ciążę stają się pro-life, a większość kobiet pro-choice nigdy nie było w ciąży? Dlaczego większość kobiet, które usunęły ciążę odniosło wiele poważnych psychicznych urazów i żałuje tego co zrobiły? Dlaczego jest tak, że wiele aborcji powoduje u kobiet fizyczne uszkodzenia, bezpłodność a nawet śmierć? Dlaczego jest tak, że legalne zabiegi są dokonywane przez lekarzy, którzy na dobrą sprawę nie mówią nic swoim pacjentkom o zabiegu, który one przechodzą i używają eufemizmu do ukrycia swoich przerażających "praktyk medycznych"? Dlaczego kobiety, które są pro-choice i nie chcą mieć dzieci, kończą na posiadaniu ich kochają je i wtedy zmieniają całkowicie swoje spojrzenie na aborcję? Jeśli aborcja jest takim beztroskim wyborem dla liberalnych kobiet, dlaczego nowozelandzka feministka Daphne De Jong pisze: "Ze wszystkich rzeczy, które są robione dla kobiet dla przystosowania się w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, aborcja jest najgwałtowniejszym wtargnięciem w ich fizyczną i psychiczną całość... To jest głębszy i bardziej destruktywny akt niż gwałt".
Aborcja znieważa kobiecość, jest to podświadomy chwyt do zerwania z najbardziej kobiecym spełnieniem, naturalnym, silnym i poruszającym doświadczeniem, którego kobieta może być częścią. Aborcja pozbawia kobietę jej decydującej, indywidualnej, intymnej i unikalnej roli w naturalnym świecie, zdolności do poczęcia dziecka i wtedy zaspokojenia jej miłości, przywiązania i możliwości wychowania jej dziecka. Aborcja odbiera kobiecie jej tożsamość i siłę - pozostawia tylko pustkę i nienawiść. Wolność wyboru jest kłamstwem. Bycie kobietą znaczy spełnienie jej naturalnej roli, która niesie za sobą ciążę, znaczy niesienie i dawanie życia dziecku, nie ma wyboru w tym co jest drogą Natury. Również mężczyzna musi spełnić swoją rolę, nie tylko przez zapłodnienie kobiety, ale także przez karmienie i pomaganie w dorastaniu. Ojcowska siła musi wzmocnić matczyną we właściwym wychowaniu dziecka.
Przemysł aborcyjny odnosi korzyści z manipulowania biednymi i zdesperowanymi kobietami. Mówi się im, że nie ma innej drogi, że aborcja to jedyne logiczne rozwiązanie. Jeśli nie chcesz dokonać aborcji lub mieć dziecka, pozostań w celibacie. Kiedy decydujesz się na seks musisz zaakceptować odpowiedzialność jaka się z tym wiąże. Aborcja to nie jest proste rozwiązanie, jest lepsza droga i my musimy ją obrać.


METODY PRZERYWANIA CIĄŻY
Na świecie rozwijane są techniki bezpiecznego przerywania ciąży w celu zapewnienia kobietom maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu. Dobór metody zależy najczęściej od długości trwania ciąży. Łyżeczkowanie - metodę wciąż najczęściej stosowaną w Polsce - zastąpiono w krajach rozwiniętych metodą próżniową. Jest ona stosowana do 14 tygodnia ciąży (do 12 tygodnia przy pomocy próżniociągu ręcznego, w 13-14 tygodniu - elektrycznej pompki próżniowej). Inną metodą, zwaną na świecie aborcją medyczną (medical abortion) i stosowaną we wczesnym etapie ciąży (do 7-9 tygodnia) jest zahamowanie rozwoju zarodka i wywołanie poronienia preparatami antyprogesteronowymi lub methotreksatem w połączeniu z prostaglandyną. Na tej zasadzie działa tabletka RU 486. Metoda ta jest na razie stosowana w ograniczonym zakresie, ale jest coraz szerzej znana i badana. Stosowana jest pod ścisłą kontrolą lekarską.
PRAWO A ABORCJA
Status prawny aborcji jest różny w różnych krajach. W praktyce wszędzie można jej legalnie dokonać w przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki. Sprawa różnie ma się jeśli takowego zagrożenia nie ma.
W zdecydowanej większości krajów aborcja we wczesnym okresie ciąży jest legalna, lub jeśli nie jest w pełni legalna, ograniczenia nie są egzekwowane.
Z krajów w których aborcja jest nielegalna i zakaz jest egzekwowany (takich jak Irlandia), kobiety zwykle jeżdżą na zabieg za granicę ("turystyka aborcyjna").
W Stanach Zjednoczonych aborcja w pierwszych 3 miesiącach ciąży jest legalna na mocy wyroku Sądu Najwyższego, który uznał próby ograniczenia prawa do aborcji za sprzeczne z Konstytucją.
SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE
Proces łagodzenia praw dotyczących aborcji rozpoczął się na początku drugiej połowy XX wieku i trwa do dnia dzisiejszego. W większości krajów rozwiniętych liberalizacji przepisów prawnych dokonano w latach 1950-85. W latach 1985-97 dziewiętnaście państw liczących ponad 1 mln mieszkańców (10 rozwiniętych, 9 rozwijających się) ułatwiło dostęp do aborcji pod względem prawnym. Aż dwanaście spośród nich uczyniło aborcję do 12 tygodnia ciąży dostępną na życzenie kobiety. Aborcja w późniejszym terminie bywa często dopuszczalna pod pewnymi warunkami (patrz przykład RPA). W tym czasie tylko dwa kraje na świecie zaostrzyły przepisy antyaborcyjne: Polska i Salwador.
W wielu krajach, gdzie aborcja jest wciąż zakazana, głównie rozwijających się, trwają działania na rzecz jej legalizacji. Zwolennicy prawa kobiety do decydowania wskazują na potrzebę postrzegania kwestii przerywania ciąży w wymiarze zdrowotnym - jako problemu zdrowia publicznego. Wsparciem dla nich jest uznanie przez społeczność międzynarodową praw reprodukcyjnych za integralną część podstawowych praw człowieka.
Rozwiązania prawne dotyczące dopuszczalności przerywania ciąży w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są bardzo różne. Od konstytucyjnej ochrony dziecka poczętego, co ma miejsce w Irlandii, do pełnej swobody w decydowaniu przez matkę o życiu noszonego w łonie dziecka, jak to ma miejsce np. w Szwecji.

Jednak mimo różnego stopnia dopuszczalności aborcji i obostrzeń z nią związanych, praktyka we wszystkich krajach UE (chlubny wyjątek stanowi tu tylko Irlandia) jest podobna, tzn. prawo jest lekceważone, przepisy procedury omijane, a aborcja dostępna jest w zasadzie na życzenie. Mimo to wydaje się ciekawym przegląd regulacji prawnych i praktyce w tym zakresie w poszczególnych krajach UE.


SYTUACJA PRAWNA W POLSCE
Aborcja a prawodawstwo polskie, w Polsce Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1.03.1993 z późniejszymi zmianami) w artykule 4a określa przypadki, kiedy może być dokonana aborcja:
„Art. 4a 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, jeżeli od początku ciąży upłynęło nie więcej niż 12 tygodni.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu.
4. Do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana jest również zgoda tej osoby. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 stwierdza prokurator (...)
8. Do prywatnych gabinetów lekarskich, w których dokonuje się przerywania ciąży, w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia gabinetu prywatnego, oraz w zakresie dotyczącym dokumentacji medycznej i sprawowania kontroli nad tymi gabinetami stosuje się odrębne przepisy.
9. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniające do dokonania przerwania ciąży, oraz kwalifikacje lekarzy, o których mowa w ust. 5. (...)”
Ustawa z dnia 6.06.1997 Kodeks karny (Dz.U. 2.08.1997, nr 88, poz. 553) wprowadziła od 1.09.1998 r. odpowiedzialność karną:
Art. 152. 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
3. Kto dopuszcza się czynu określonego w 1 lub 2, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 153. 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Hasło opracowano na podstawie „Słownika Encyklopedycznego Miłość i Seks” Wydawnictwa Europa. Autor - Lew Starowicz. ISBN 83-87977-17-9. Rok wydania 1999.
Nowelizacja tej ustawy w 1996 r. dodała do powyższych warunków "złą sytuację społeczną".
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 uznał ten zapis za niekonstytucyjny i zabronił przerywania ciąży ze względu na "złą sytuację społeczną". Jest to ewenement na skalę światową, nigdzie indziej żaden sąd nie uznał, że płodowi przysługują takie same prawa jak człowiekowi. Również zupełnie nic nie wskazuje, żeby twórcy Konstytucji zamierzali objąć płód ochroną taką samą jaka przysługuje ludziom. Przeciwko temu orzeczeniu głosowało 3 sędziów: Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Lech Garlicki i Wojciech Sokolewic
Restrykcyjne przepisy powodują występowanie na szeroką skalę zjawiska "podziemia aborcyjnego", tj. nielegalnych zabiegów przerywania ciąży.

NALEŻY PAMIĘTAĆ...

Polska jest jednym z dwóch krajów na świecie, w których w ostatnich latach, wbrew światowym trendom, zaostrzono prawo dotyczące aborcji. W 1993 roku Sejm przyjął ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która pozbawiła kobiety prawa do aborcji ze względów społecznych. W 1996 roku ustawę złagodzono wprowadzając do niej szereg poprawek, wśród nich zapis dopuszczający przerywanie ciąży, gdy kobieta "znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej". W grudniu 1997 roku weszło w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zgodność tego zapisu z Konstytucją, mimo iż brak jest w niej zapisu o ochronie "życia od poczęcia". Trybunał powołał się na artykuł stwierdzający, że "Polska jest demokratycznym państwem prawnym" i na tej podstawie orzekł o obowiązku "ochrony życia od poczęcia". Tymczasem w państwach cieszących się dłuższą niż Polska tradycją demokratyczną i opinią "państw prawa" przepisy dotyczące aborcji są liberalne. Trybunał w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził także: "z istoty uznania życia ludzkiego za wartość konstytucyjną wynika konieczne ograniczenie praw kobiety ciężarnej". Ograniczenie praw kobiet ze względu na ich funkcje macierzyńskie jest uznawane na świecie za niedopuszczalną dyskryminację ze względu na płeć.
Polski Trybunał Konstytucyjny powołał się w uzasadnieniu swojego orzeczenia na Konwencję o prawach dziecka, interpretując jej zapisy jako wspierające "ochronę życia od poczęcia". Tymczasem o tym, że nie jest to zgodne z jej duchem, świadczą ustawodawstwa krajów europejskich - sygnatariuszy tej konwencji.
Restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Polsce, brak polityki upowszechniania planowania rodziny oraz edukacji seksualnej budzi niepokój społeczności międzynarodowej i organów ONZ monitorujących przestrzeganie międzynarodowych paktów i konwencji, które Polska ratyfikowała.
W 1998 roku Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych monitorujący przestrzeganie drugiego obok Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka podstawowego dokumentu międzynarodowego - Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - zalecił Polsce "powszechne udostępnienie usług planowania rodziny obejmującego poradnictwo dotyczące bezpiecznej antykoncepcji, a także wiarygodnej opartej na rzetelnej informacji edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym".
Komitet zauważa, że nakładając niedawno prawne ograniczenia aborcji nie wzięto pod uwagę względów ekonomicznych ani społecznych. Zaniepokojenie Komitetu budzi skutek tych ograniczeń: Polki, żeby przerwać ciążę, uciekają się obecnie często do usług osób bez skrupułów, ryzykując przez to zdrowiem. Komitetu wyraża również niepokój z powodu braku usług planowania rodziny w państwowym systemie opieki zdrowotnej, co wiąże się z brakiem przystępnych finansowo środków antykoncepcyjnych dla kobiet.
Komitet zaleca podjęcie wszelkich możliwych środków w celu zapewnienia kobietom prawa do zdrowia, a zwłaszcza do zdrowia reprodukcyjnego. Zaleca powszechne udostępnienie usług planowania rodziny obejmujących poradnictwo dotyczące bezpiecznej antykoncepcji, a także wiarygodnej i opartej na rzetelnej informacji edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
W lipcu 1999 roku Komitet Praw Człowieka ONZ, po rozpatrzeniu raportu rządu polskiego, przesłał Polsce m.in. następujące uwagi i zalecenia:
Komitet z niepokojem odnotowuje:
surowe prawo dotyczące aborcji, którego skutkiem jest duża liczba potajemnych zabiegów przerywania ciąży, co wiąże się z zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiet,
ograniczony dostęp kobiet do środków antykoncepcyjnych na skutek wysokich cen i ograniczonej możliwości otrzymania odpowiednich recept,
wyłączenie z programu szkolnego edukacji seksualnej
oraz niewystarczalność programów planowania rodziny dostępnych dla ogółu.
(art. 3, 6, 9 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych)
Państwo-Strona winno wprowadzić strategie i programy służące zapewnieniu pełnego i wolnego od dyskryminacji dostępu do wszystkich metod planowania rodziny, a także ponownie wprowadzić do programu szkół państwowych wychowanie seksualne.


ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH ABORCJI A WIADOMOŚCI W MEDIACH
Bardzo często ilość przeprowadzonych aborcji jest bardzo zaniżana.
Prof. B. Nathanson (były propagator aborcji w USA) stwierdza: "bardzo istotnym elementem naszej taktyki było fabrykowanie danych statystycznych w oparciu o rzekome badania opinii publicznej; mieliśmy bardzo nas wspierającego specjalistę statystyka który podawał nam całkowicie nieprawdziwe dane. Przez ciągłe powtarzanie tych nieprawdziwych danych, nagłaśnianie, i sztuczne opracowywanie statystyk udało nam się w końcu przekonać społeczeństwo by uwierzyło w podane przez nas liczby" (Nathanson doprowadził do legalizacji aborcji w latach 60. XX wieku).
Wg raportu WHO co roku w wyniku aborcji ginie na świecie 53 miliony dzieci. (Dane z roku 1997) Wg innych danych liczba ta wynosi 42 mln. (Abortion TV) Aborcja jest drugą przyczyną śmierci na świecie. Przeciwko wszystkim innym przyczynom istnieją ogromne programy rządowe, medyczne, naukowe.
W wyniku powikłań proaborcyjnych umiera rocznie na świecie 100 tysięcy kobiet.


PROBLEMY POABORCYJNE
Syndrom proaborcyjny
W Hiszpanii stwierdzono długotrwałe problemy u kobiet po zabiegu aborcyjnym.(Opoka w kraju nr. 39)
61% - uzależnia się od alkoholu
65% myśli o samobójstwie
81% ma częste napady płaczu

Syndrom proaborcyjny w liczbach
Anna Speckhard w 1985 na Uniwersytecie Minnesota badała kobiety 5-10 lat po aborcji. (za "Służba życiu")
100% - doświadczało smutku, poczucia utraty;
92% - przeżywało poczucie winy;
85% - było zaskoczonych intensywnością smutnych przeżyć postaborcyjnych;
81% - odczuwało obniżone poczucie własnej wartości;
81% - miało świadomość doznania krzywdy;
81% - wciąż myśli o abortowanym dziecku;
73% - cierpiało na depresję;
73% - czuje się nieswojo w obecności niemowląt i małych dzieci;
73% - odczuwa niemożność rozmawiania o przeżytej aborcji;
69% - przeżywa niechęć do współżycia seksualnego;
65% - miało tendencje samobójcze;
61% - zaczęło nadużywać alkoholu;
31% - podejmowało próby samobójcze;
23% - przeżywało skrajnie ciężkie poczucie winy


FAKTY I PRAWDY NA TEMAT ZYCIA OJCA I MATKI DZIECKA PO DOKONANIU ABORCJI ICH WŁASNEGO DZIECKA

· Niemal wszyscy mężczyźni którzy namawiali partnerki do aborcji zostają odtrącani lub doświadczają głębokiej, długotrwałej i niesłabnącej niechęci. ("Służba życiu")
· Wśród ojców namawiających do aborcji 27% przyznaje się potem do problemów rodzinnych wymagających pomocy psychiatry. 8% wpada w alkoholizm. ("Służba życiu")
· Jedna czwarta małżeństw które dokonały aborcji rozpada się, wszystkie przeżywają zakłócenie relacji. Głębokie przeżycia pojawiają się często dopiero w kilka, kilkanaście lat po zabiegu. ("Służba życiu")
· Wiele osób, małżeństw dopiero po długim czasie zaczyna dostrzegać problemy psychiczne spowodowane aborcją. Są to np. zaburzenia pełnienia ról, poważne konflikty, zdrady małżeńskie, obniżone poczucie własnej wartości. ("Służba życiu")
· W badaniach Edwarda Sheridana a także dr Joanne Angelo ujawniono poważne problemy emocjonalne rodzeństwa które wiedziało o aborcji. Wiele dzieci przypisywało sobie winę, odczuwało strach przed matką. ("Służba życiu")
· Wg szerokich badań personelu medycznego określono że wykonywanie i asystowanie przy aborcji powoduje ogromne obciążenia psychiczne. Wśród konsekwencji wymienia się przygnębienie, zdenerwowanie, używki, agresję, cynizm w stosunku do pacjentów, brak szacunku dla swojej pracy i siebie, frustracja związana z miejscem pracy z jednoczesnym przymusem pracy, kryzys identyfikacji jako lekarza. Ostatecznie wiąże się to z utratą pracy, pozycji, patologiami i powikłaniami. Konsekwencje te są niezależne od osobowości czy religii.(dr Dorota Kornas-Biela KUL)

JAK MOŻNA POMÓC OSOBIE KTÓRA DOKONAŁA ABORCJI?

Po dokonaniu aborcji nie jest się w stanie żyć normalnie. Osobom takim wydaje się niewątpliwe odnalezienie w świecie. I właśnie one, pomimo zła jakiego się dopuściły potrzebują ogromnej, wrażliwej i umiejętnej pomocy. Dzięki wrażliwym ludziom uczciwie ale z miłością podchodzącym do nich często zmieniają się w gorliwych orędowników życia. Materiał "Zespół utraty ciąży" został opracowany przez Witolda Simona. Osoba chcąc pomóc znajdzie tam podstawowe wskazówki i adresy trenerów i punktów konsultacyjnych
WSTRZĄSAJĄCE WIADOMOŚCI NA TEMAT ABORCJI

· Jak donosi New Zealand Herald w szpitalu Green Lane w Auckland przechowuje się ok. 1300 serc wyjętych, bez wiedzy rodziców, z abortowanych płodów dla celów badawczych (za The Catholic World Report, kwiecień 2002).
· W ciągu roku w Rosji w jednym szpitalu dokonywano 50.000 aborcji. Do dzisiaj jeden "lekarz" zabija dziennie 2-3 dzieci. (Encyklopedia Białych Plam PWE)
· Średnio co trzy minuty dokonywany jest w Polsce jeden zabieg pozbawienia życia dziecka nienarodzonego.
· W statystyce dot. całego świata tylko 6,1% aborcji dokonywanych jest z powodu ryzyka utraty zdrowia. Reszta przypadków to wszelkiej maści przyczyny społeczne i psychiczne. Niechęć do wychowywania dziecka jest z nich największą - 25%. 25% czyli 11.000.000 rocznie bezbronnych dzieci zabijanych jest bo ktoś inny po prostu nie chce aby były na świecie.
· W ubogim okręgu Huaiji jest wiele rodzin wielodzietnych. Rząd nakazał w tym roku wykonanie 20.000 aborcji i sterylizacji co daje 14% rodzin. ONZ pochwalił Chiny za politykę ograniczania ludności.
· Władze transportu miejskiego w Nowym Jorku zakazały rozwieszania na stacjach metra plakatów w obronie życia. Plakaty promujące aborcję i inne pomysły cywilizacji śmierci można reklamować bez przeszkód
· Urzędnicy watykańscy ujawnili, że proponowano Watykanowi miliony dolarów za ogłoszenie dopuszczalności aborcji. (Encyklopedia Białych Plam PWE)


SŁAWNI O ABORCJI...

Hipokrates-w swojej przysiędze zabronił lekarzowi dokonywać aborcji

Platon
Dopuszczał zarówno aborcję jak i dzieciobójstwo: "Żeby najlepiej ani jeden owoc takiego stosunku (nie uznanego przez władze) nie ujrzał światła dziennego, jeżeli by się zalągł, a gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to położyć go gdzieś tak, żeby nie było pożywienia dla takiego"(Państwo)

Tertulian
twierdził że dziecko ma duszę od poczęcia. Inne stanowisko prowadziło by do przyjęcia dwóch różnych czasów zapładniania, a także uznania różnych materii zapładniających.

Wincenty Kadłubek
uznawał że brak troski o "tych co najmniej mogą" stanowi podstawę do uznania państwa za barbarzyńskie.

Tadeusz Boy Żeleński
bardzo pozytywnie oceniał rosyjską ustawę aborcyjną. ("Piekło kobiet")

Martin Borman
(hitlerowski zbrodniarz wojenny) ""...obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej tym lepiej" (za "Służba Życiu" III/2001)

Zbigniew Romaszewski
twierdzi, że płód to nie człowiek (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Clinton
Jednym z pierwszych działań Clintona była zmiana stanowiska USA dotycząca neutralności wzrostu populacji. Clinton wyraził wtedy poparcie dla "reprodukcyjnego wyboru" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

Papież Jan Paweł II
w dokumencie na konferencję Kairze stwierdził: "Zamiast przedsięwziąć działalność zmierzającą do sprawiedliwego podziału dóbr i do integralnego rozwoju, usiłowano zaproponować, a poniekąd nawet narzucić społeczeństwom biedniejszym i rozwijającym się rozwiązania, których kluczowym elementem jest aborcja" (Encyklopedia Białych Plam PWE)

George W. Bush
(prezydent USA)"Jestem pro-life. Uważam, że nasz naród powinien postawić sobie jako cel: wszystkie dzieci narodzone i nienarodzone inny być chronione prawem i witane na świecie" (za: "Salwator")

Jan Paweł II
"Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!" (za: "Salwator")

Matka Teresa z Kalkuty
"Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?" (za: "Salwator")

Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński
"W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród" (za: "Salwator")
BIBLIOGRAFIA
www.wiem.pl i inne strony internetowe
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (15) Brak komentarzy
25.7.2011 (19:56)

Martin Borman w tym temacie nie nawiązuje ogólnie do aborcji, tylko do tego, że nie chce, aby wrogowie mieli dzieci. Nie ma tam ani słowa o tym czy aborcja jest zła czy dobra. Może wśród Niemców był jej przeciwny? Tak więc to manipulacja.

"Kiedy zrozumiesz, że nienarodzone dziecko jest żywe, zastanowisz się dlaczego nie doceniałeś go jako istoty wartej życia" - fakt, jest żywe. Ale to nie oznacza świadomości.

W pracy sporo jest kłamst, manipulacji i nierozumienia problemu. Smutne. Btw jak jecie Liona to on jest z orzechami czy z drzewami?

3.7.2011 (23:24)

Nie ma pracy a ni chleba to po jaką cholerę są potrzebne są bachory.Chyba po to aby klechy mieli co p.....

10.5.2011 (08:57)

Dobraa.:P

Przydatna,...

Dziękuję.:))