profil

Jakie archetypy zawiera przypowieść o "Synu marnotrawnym"?

drukuj
satysfakcja 67 % 3 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Archetyp to bardzo głęboko ugruntowany wzorzec postępowania ludzkiego. Jest ponadczasowy, dzięki czemu archetyoy zawarte w mitologii czy Biblii są wciąż aktualne. Jednym z najbardziej znanych przykładow postępowania jest archetyp matki. Możemy go odnaleźć m.in. w: religii starożytnych Greków (Demeter), chrześcijaństwie (Maryja), dramacie Juliusza Słowackiego pt: "Balladyna". Matka -w każdym z wymienionych wyżej przypadków - jest opiekuńcza, skora do poświęceń oraz bezgranicznie kocha swoje dziecko. Oprócz archetypu matki, w literaturze i sztuce mamy do czynienia z wieloma innymi wzorcami postaw ludzkich, które niekoniecznie - jak archetyp matki - są pozytywne. W tej pracy omówię główne schematy zachowania występujące w "Przypowieści o synu marnotrawnym".
W tej paraboli mamy do czynienia z trzema głównymi archetypami, ukrytymi pod postacią ojca oraz starszego i młodszego syna. Każdy z nich nawiązuje do religii i wiary. Jako pierwszy omówię wzorzec postawy ojca.
W pierwszej części przypowieści ojciec wykazuje się zrozumieniem chęci usamodziellnienia się młodszego syna. Dzieli swój majątek sprawiedlwie, a następnie - wierząc w roztropność swojego dziecka - pozwala mu odejść. Postać ojca pojawia się ponownie dopiero pod koniec przypowieści. Ujawnia się wtedy jego miłosierdzie i umiejętność wybaczania. Syn marnotrawny, dzięki okazaniu skruchy, zostaje ponownie przyjęty do domu. Tak ukazana postać głowy rodziny pozwala nam zauważyć, że jest to metafora Boga w religii. Wszechmogący także jest miłosierny i sprawiedliwy, a każdego nawróconego na wiarę przyjmie z otwartymi ramionami.
Postawa młodszego syna daje nam wiele do myślenia. Jest to młody człowiek, który postanowił zasmakować dorosłego życia i opuszcza rodzinny dom. Ani przez chwilę nie zastanowił się nad uczuciami członków swojej rodziny. Następnie wykazał się szczególną nierozwagą, prowadząc huczny tryb życia i nie myśląc o dniu kolejnym, za co spotkała go kara. Gdy mężczyźnie skońzczyły się środki do życia okazało się, że tak naprawdę nie ma przyjaciół, którzy mogliby mu pomóc. Musiał podejmować się najpodlejszych zajęć, aby tylko przeżyć. W jednej chwili jego życie obróciło się o 180 stopni. W końcu, skruszony postanawia wrócić do domu ojca i prosić go o przyjęcie na służbę.

Dostaje znacznie więcej niż oczekiwał, za co jest wdzięczny. Postać młodszego syna nawiązuje do grzeszników, którzy nawracają się na właściwą drogę. W chrześcijaństwie Bóg jest miłosierny i przyjmie ponownie każdego, kto wykaże skruchę - w ten sam sposób młodszy syn został przyjęty spowrotem do domu rodzinnego.
Starszy syn w "Przypowieści o synu marnotrawnym" jest to człowiekiem bardzo oddanym ojcu, a najważniejsze dla niego jes dobro rodziny. Jest znacznie odpowiedzialniejszy i bardziej roztropny od swojego młodszego brata. Ważniejsze dla niego okazuje się dobro rodu niż chęć zasmakowania samodzielnego życia. Zostaje przy ojcu cały czas, pomaga mu i jest wierny. Jednak gdy syn marnotrawny powraca do domu nie raduje się. Jest zdziwiony postawą swojego ojca i wydaje się, że okazuje zazdrość. Nie rozumie dlaczego z okazji ponownego pojawienia się młodszego brata wystawiana jest uczta, a dla niego - wiernego i lepszego syna - nigdy takiej zabawy nie było. W jego postępowaniu możemy dopatrywać się postawy człowieka wierzącego, jednak zazdrosnego o względy jakie otrzymuje człowiek nawrócony.
Moim zdaniem "Przypowieść o synu marnotrawnym" ma bardzo głębokie przesłanie. Zawarte w niej archetypy pokazują nam, co w życiu duchowym jest ważne i że mimo popełnionych błędów, nigdy nie jesteśmy skreśleni dla Boga. Jest to ważne w życiu współczesnym, ponieważ często zapominamy o wadze religii. W pogoni za pieniądzem nie pamiętamy o wierze w Boga, jednak on stale czeka na nasz powrót. Musimy wiedzieć, że zawsze - bez względu na to jakie życie prowadziliśmy - mamy szansę nawrócić się, a miłosierny Bóg wybaczy nam nasze postępowanie, jeśli tylko doznamy szczerej skruchy. "Przypowieść o synu marnotrawnym" ma silny charakter metaforyczny, który dzięki użyciu archetypów jest dla nas zrozumiały i przejrzysty.

Data dodania: 2012-11-21


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Formy wypowiedzi