profil

Ochrona środowiska na co dzień.

drukuj
satysfakcja 69 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Niemal codziennie media przekonują nas o konieczności ochrony środowiska. Może Ci się jednak wydawać, że jeden człowiek nie jest w stanie swoim postępowaniem poprawić jego stanu. W rzeczywistości środowisku najlepiej służą właśnie drobne działania podejmowane przez każdego z nas. W początkowym okresie rozwoju cywilizacja szkodziła naturze w nadmiernym stopniu. Dopiero wzrost liczby ludności i rozwój przemysłu sprawiły, że sytuacja się pogorszyła. W gospodarstwach domowych codziennie wykorzystuje się wiele produktów, których resztki, czyli odpady, są źródłem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. czerpiąc duże ilości energii elektrycznej, nieświadomie przyczyniamy się do ogromnego zużycia węgla. Powoduje to, że elektrownie emitują do atmosfery coraz więcej szkodliwych substancji. Możemy wpływać na poprawę stanu środowiska, pamiętając o tym, by: kupować towary przyjazne dla środowiska, na przykład środki do mycia i prania ulegające szybkiemu rozkładowi, wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych lub oznaczonych jako możliwe do przetworzenia, oszczędzać energię elektryczną i wodę, segregować odpady, używać papieru wytworzonego z makulatury, unikać używania foliowych i plastikowych opakowań lub używać ich wielokrotnie, podróżować środkami komunikacji publicznej zamiast samochodami. W polskich domach co roku wytwarza się ponad 12 mln ton odpadów. Większość z nich trafia do śmietników, skąd są wywożone na składowiska odpadów. Mają one zabezpieczenia zapobiegające przenikaniu do gleby szkodliwych substancji zawartych w odpadach i związków pochodzących z ich rozkładu. Składowiska odpadów zapełniają się jednak bardzo szybko, a pod nowe często brakuje odpowiednich terenów, które byłyby oddalone od ludzkich siedzib. Składowanie odpadów to jednak tylko jeden ze sposobów ich unieszkodliwiania, czyli doprowadzania ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Innym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich spalanie. Podczas tego procesu uwalnia się duża ilość ciepła, wykorzystywanego na przykład do podgrzewania wody. Powstaje przy tym znacznie mniej zanieczyszczeń, niż gdy składujemy te same odpady na składowisku. Dodatkowo zyskuje się energię. Spalanie odpadów, zwłaszcza tych z tworzyw sztucznych, na przykład woreczków foliowych, plastikowych butelek czy starych opon, powinno odbywać się w specjalnie do tego procesu przygotowanych spalarniach.

Dysponują one piecami o temperaturze umożliwiającej ograniczenie powstawania szkodliwych związków oraz odpowiednimi filtrami do oczyszczania powietrza. Spalanie odpadów w domowych piecach lub ogniskach odbywa się w zbyt niskiej temperaturze. Powoduje to, że do atmosfery dostaje się ogromna ilość trujących substancji. Większość odpadów powstających w gospodarstwach domowych to odpady organiczne, na przykład resztki pożywienia. W odpowiednich warunkach ulegają one biodegradacji, więc jeśli istnieje taka możliwość, powinny być one kompostowane. Wtedy, dzięki mikro-organizmom, są rozkładane do związków nieorganicznych, które można wykorzystać jako nawóz. W ten sposób pierwiastki które wchodzą w ich skład wracają do obiegu materii. Z odpadów organicznych można także uzyskać kleje jak i tłucz, a także pasze dla zwierząt. Na składowiska odpadów trafia wiele przedmiotów, które człowiek mógłby ponownie wykorzystać. Wystarczyłoby je segregować. Najlepszą metodą postępowania z odpadami jest recykling, czyli przetworzenie odpadów na nowe produkty. Jego zaletą jest oszczędność surowców i energii potrzebnej do wytworzenia tych produktów. Materiały, które nadają się do recyklingu to surowce wtórne.

Data dodania: 2012-11-08


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy