profil

Korzyści z przystąpienia do UE

drukuj
satysfakcja 72 % 1337 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.

W sprawach dotyczących:

a) przemysłu
- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości
- wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy
- napływ nowych technologii, oraz unowocześnienie metod gospodarowania i zarządzania gospodarką
- przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego jako skutek pomocy finansowej Unii (m.in. fundusze strukturalne) oraz napływu inwestycji zagranicznych
- swobodny przepływ towarów i kapitału
- zintegrowanie rynków kapitałowych uni i zniknięcie ryzyka kursowego gdy wprowadzone zostanie euro oraz obniżka transferów bankowych

b) rolnictwa
- W latach 2004-2006 z budżetu Unii trafi do polskiego rolnictwa 7552 mln euro na płatności bezpośrednie
- popularyzacja zdrowej , ekologicznej żywności z Polski i jej eksport
- możliwość większej ilości zbytu i przetwórstwa produktów w kraju (nowoczesna technologia z państw uni) bądź za granicą
- łatwiejszy dostęp do technologii zachodniej
- otrzymanie dodatkowych pieniędzy z funduszów na rzecz rozwoju ( np. SAPARD, PHARE )
-dzierżawa a potem sprzedaż ziemi, która opłacalna będzie dla inwestora i drobnego rolnika

c) edukacji, kultury
- możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzieki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczaja nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju)
- uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UE -więcej możliwości dofinansowania uczniów i studentów np. stypendia , pożyczki dla przedsiębiorczych studentów, pieniądze na ich badania naukowe itp.
- kształcenie języków obcych
- rozwijanie się kultury po przez integracje państw członkowskich
WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.

W sprawach dotyczących:

a) przemysłu
- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości

/> - wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy
- napływ nowych technologii, oraz unowocześnienie metod gospodarowania i zarządzania gospodarką
- przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego jako skutek pomocy finansowej Unii (m.in. fundusze strukturalne) oraz napływu inwestycji zagranicznych
- swobodny przepływ towarów i kapitału
- zintegrowanie rynków kapitałowych uni i zniknięcie ryzyka kursowego gdy wprowadzone zostanie euro oraz obniżka transferów bankowych

b) rolnictwa
- W latach 2004-2006 z budżetu Unii trafi do polskiego rolnictwa 7552 mln euro na płatności bezpośrednie
- popularyzacja zdrowej , ekologicznej żywności z Polski i jej eksport
- możliwość większej ilości zbytu i przetwórstwa produktów w kraju (nowoczesna technologia z państw uni) bądź za granicą
- łatwiejszy dostęp do technologii zachodniej
- otrzymanie dodatkowych pieniędzy z funduszów na rzecz rozwoju ( np. SAPARD, PHARE )
-dzierżawa a potem sprzedaż ziemi, która opłacalna będzie dla inwestora i drobnego rolnika

c) edukacji, kultury
- możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzięki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczają nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju)
- uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów
- możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UE
- więcej możliwości dofinansowania uczniów i studentów np. stypendia , pożyczki dla przedsiębiorczych studentów, pieniądze na ich badania naukowe itp.
- kształcenie języków obcych
- rozwijanie się kultury po przez integracje państw członkowskich


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
6.9.2011 (15:30)

fajne jak na 5 kl to będzie

29.5.2011 (19:03)

ta praca mnie uratowała, dzięki wielkie ;)

22.3.2011 (21:44)

Super to jest dobre postarałaś się.