profil

satysfakcja 71 % 79 głosów

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRZYCZYNY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Polityka zagraniczna Japonii na początku XX wieku • dynamiczny rozwój, wzrost gospodarczy, wysoki poziom oświaty • rozwój cywilizacyjny i przyrost naturalny ludności • wielki kryzys z 1929 roku i załamanie gospodarki japońskiej • dojście do władzy militarystów (zwolenników zbrojnego opanowania terenów bogatych w surowce) • idea imperium autarkicznego (samowystarczalnego gospodarczo i niezależnego od wahań światowej ekonomii) • rozwój nacjonalizmu: „Azja dla Azjatów”, walka z białym kolonializmem, opanowanie Mandżurii w 1931 roku • rozbudowa floty, program zbrojeń morskich • atak na Chiny w 1937 roku i interwencja radziecka, powstrzymanie dalszej ekspansji sił japońskich 2. Pakt czterech • realizacja brytyjskiego planu rozbudowy floty w 1937 roku pod pretekstem konieczności obrony Wysp Brytyjskich oraz walki z Japończykami na Dalekim Wschodzie • nastroje pacyfistyczne na zachodzie i ograniczanie wydatków na wojsko • plany dotyczące zawarcia paktu czterech w 1933: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, które nie zostały jednak zrealizowane 3. Kryzys austriacki (1934) • plany Hitlera dotyczące przyłączenia rodzinnej Austrii do Niemiec • zabójstwo austriackiego premiera Engelberta Dolfussa dokonane przez faszystów 4. Wojna etiopska (1935-1936) • plany Mussoliniego dotyczące odtworzenia imperium rzymskiego otaczającego Morze Śródziemne w myśl idei mare nostrum (nasze morze) • atak na Etiopię (Abisynię) w 1935 roku i sankcje gospodarcze nałożone na Włochy przez Wielka Brytanię I Francję • zajęcie Etiopii w 1936 i ogłoszenie narodzin Drugiego Imperium Rzymskiego (król Wiktor Emanuel III cesarzem Etiopii) 5. Kryzys nadreński (1936) • zajęcie Nadrenii - strefy zdemilitaryzowanej - w 1936 roku przez wojska niemieckie • propozycja prewencyjnego ataku na Niemcy złożona przez Polskę Francji • Belgia państwem neutralnym - zerwanie sojuszu militarnego z Francją 6. Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) • zwycięstwo w wyborach do parlamentu lewicowego Frontu Ludowego (socjaliści, komuniści, trockiści) w 1936 roku • reformy wymierzone przeciwko armii i duchowieństwu • kłótnie pomiędzy rządzącymi, strajki, bezrobocie, fala przestępstw • przewrót polityczny grupy wojskowych na czele z generałami Emilo Mola Vidalem i Francisco Franco faszystów (Falanga Hiszpańska) oraz monarchistów (karlistów) • Komitet Nieinterwencji (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i ZSRR) - otoczenie Hiszpanii i odcięcie walczących stron od dostaw broni • wspieranie gen. Franco przez Niemców i Włochów oraz lewicy przez ZSRR i Francję (premier Blum) • zajęcie Madrytu przez gen. Franco w marcu 1939 roku 7. Pakt antykominternowski przeciwko III Międzynarodówce (1936) oraz utworzenie osi Berlin-Rzym-Tokio. 8. Appeasement - polityka ustępstw Wielkiej Brytanii wobec zaborczych planów państw osi. 9. Anschluss (przyłączenie) Austrii do Niemiec w 1938 roku. 10. Konferencja w Monachium 29-30 września 1938 roku i przyłączenie do Niemiec Sudetów czechosłowackich (prezydent Eduard Benes) • Francja - Edouard Daladier • Wielka Brytania - Neville Chamberlain • Niemcy - Adolf Hitler • Włochy - Benito Mussolini 11. Wymuszenie przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Litwą w marcu 1938 roku i zajęcie przez oddziały polskie Zaolzia w październiku 1938 roku. 12. Propozycja Joachima von Ribbentropa dotycząca przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego w zamian za włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy oraz utworzenie eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy Wschodnie z resztą Niemiec złożona w Berlinie polskiemu ambasadorowi Józefowi Lipskiemu 24 października 1938 roku. 13. Ksiądz Józef Tiso i niepodległość Słowacji 14 marca 1939 roku. Czechy i Morawy protektoratem Rzeszy. 14. Udzielenie przez Wielką Brytanię i Francję gwarancji niepodległościowych Polsce na wiosnę 1939 roku. Sojusz Niemiec z Włochami (pakt stalowy) podpisany w maju 1939 roku. 15. Przemówienie polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 roku. Powstanie Funduszu Obrony Narodowej (FON). 16. Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku i podział stref wpływów w Europie Środkowej pomiędzy III Rzeszą a ZSRR.

Data dodania: 2012-05-04


Autor truskawiec
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Historia powszechna


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.