profil

Woda mineralna, a zdrowie człowieka

drukuj
satysfakcja 84 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaj i jakość wody w dużej mierze wpływają na stan zdrowia człowieka. Należy pamiętać, że jest ona substancja niezbędna do życia i stanowi ok. 75% komórki biologicznej.
Woda dostaje się do naszego organizmu w postaci pożywienia, a także bezpośrednio jako woda pitna.
Szczególną rolę spełnia woda mineralna będąca obfitym źródłem składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, których może brakować w pożywieniu.
Niedobory składników mineralnych mogą prowadzić do różnych schorzeń, a m.in.: miażdżycy, zawału serca, osteoporozy, nowotworów i wielu innych.
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowie jest czystość wody pod względem bakteriologicznym i chemicznym. Szczególna uwaga musi tu być zwrócona na zawartość tych zanieczyszczeń w wodach, które mogą pochodzić tak ze złoża, jak i z produkcji, do których należą: azotany i azotyny, metale ciężkie, fenole, detergenty, DDT, itp.
Wody pozyskiwane z głębi ziemi dzielą się w zależności od mineralizacji na:
- wody zwykłe (normalne i słodkie) o mineralizacji poniżej 500 mg/l
- wody o podwyższonej mineralizacji tj. o mineralizacji od 500 – 1000 mg/l
- wody mineralne o mineralizacji ponad 1000 mg/l.
Ogólna świadomość społeczeństwa o wpływie „zdrowej wody” na nasze zdrowie, wynikającej m. innymi z jej mineralizacji, stwarza okazję do produkcji i kierowania na rynek wód na dużą skalę.
Obecnie jest na rynku ok. 400 różnego rodzaju wód określanych jako wody mineralne. Zachodzi jednak pytanie, czy wszystkie wody, które są reklamowane jako mineralne spełniają wymagania stawiane wodom mineralnym.
Potrzebne są zatem prawne uregulowania tej sytuacji aby konsument był rzetelnie poinformowany, czy woda będąca w sprzedaży, spełnia rzeczywiście warunki wody mineralnej.
Oprócz ogólnej mineralizacji wód, ważne są same składniki mineralne i ich ilość w jednostce objętości.
Do najważniejszych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, a występujących w wodach mineralnych należą:
- Wapń - który jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Dzienne zapotrzebowanie wapnia przez człowieka wynosi 600 – 1200 mg, a nawet więcej przy pewnych schorzeniach. Przy braku wapnia w pożywieniu organizm pobiera go z kości.

Wody mineralne stanowią więc bardzo dobre uzupełnienie wapnia w przypadku jego niedoboru.
- Magnez - stanowi ochronę organizmu przed chorobami nowotworowymi, miażdżycą, zawałem serca, kamicą nerkową, stresem. Dzienne zapotrzebowanie magnezu wynosi 300 – 350 mg.
- Chlorki i sód - pozwalają na uzupełnienie braku soli, wpływają na gospodarkę wodną organizmu oraz dodatkowo na samopoczucie.
- Siarczany - wpływają korzystnie na przemianę materii, zwiększają wydzielniczość wątroby i żółci. Zapotrzebowanie na siarczany wynosi 250 mg/l, jednak nie więcej niż 600 mg/l.
- Żelazo - oddziałuje dodatnio przy niedokrwistości. Ilość żelaza powinna wynosić 5 mg/l, jednak woda o zawartości żelaza ponad 10 mg/l kwalifikuje się do wód leczniczych.
- Fluor - wzmacnia u dzieci słabe i kruche szkliwo oraz zapobiega próchnicy zębów. Ilość fluoru w wodzie winna wynosić ok. 1,5 mg/l. Należy jednak pamiętać, że zwiększona ilość fluoru w wodzie jest szkodliwa dla zdrowia i musi tu być zachowana duża ostrożność.
- Jod - jego brak prowadzi do niedoczynności tarczycy i jest przyczyną tzw. wola. Brak jodu powoduje ujemny wpływ na rozwój psychiczny u dzieci, powoduje ociężałość umysłową i mniejszą wydajność pracy. Dzienna dawka jodu wynosi dla młodzieży 0,2 mg, a dla dorosłych 0,15 – 0,30 mg.
- Wodorowęglany - korzystnie oddziaływają przy nadkwasocie. Dla osób zdrowych zapotrzebowanie nie powinno przekroczyć 600 mg/l.
- Dwutlenek węgla - korzystnie oddziaływuje na wydzielanie soku żołądkowego, powoduje orzeźwiające działanie wody. Stanowi też środek konserwujące wodę.
Picie wód mineralnych stanowi cenne uzupełnienie niedoboru składników mineralnych występujących w codziennej diecie.
Aby zapobiec jednak konsumpcji tzw. „wód mineralnych” pochodzących z niewiadomych źródeł, należy pić tylko wody mineralne pochodzące z uzdrowisk.

Data dodania: 2012-03-09


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy