profil

Produkcja papieru

drukuj
satysfakcja 61 % 732 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Współczesna technologia produkcji papieru jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Podstawą jednak przy produkcji papieru są masy włókniste poddawane szeregowi procesów mających na celu otrzymanie produktu o określonych właściwościach optycznych i wytrzymałościowych.

Papier wytwarza się na maszynie papierniczej z odpowiednio przygotowanej zawiesiny włókien głównie roślinnych, w wodzie. Jeśli zawiesina zawiera włókna surowe, to ulegają one flokulacji przed procesem formowania na sicie. Z takich włókien otrzymuje się słaby papier o brzydkim i nieregularnym przezroczu. W celu polepszenia właściwości papieru włókna poddaje się procesowi skracania miażdżenia lub dodaje się substancje zapobiegające flokulacji. Właściwą strukturę i wytrzymałość uzyskuje papier z właściwie spilśnionych włókien. Jeśli papier jest wytwarzany z kilku półproduktów włóknistych, to dozuje się je, przed lub po ich zmieleniu, w odpowiednich proporcjach. Do tak skomponowanej masy dodaje się także różne dodatki organiczne i mineralne, tak zwane dodatki masowe.

Oczyszczona i przesortowana masa jest podawana ciągłym strumieniem na sito maszyny papierniczej, gdzie ulega częściowemu odwodnieniu. Po zejściu z sita wstęga papieru, za pomocą filców, zostaje wprowadzona do sekcji prasowej gdzie następuje dalsze odwadnianie wstęgi. Usunięcie reszty wody odbywa się w części suszącej maszyny składającej się z cylindrów suszących i/lub cylindra połyskowego. Następnie papier poddaje się gładzeniu na gładziarce oraz zaklejaniu powierzchniowemu dyspersją skrobiową w prasie klejarskiej. W końcowym etapie wstęga zostaje chłodzona na cylindrach chłodzących i nawiana na nawijarce


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (14) Brak komentarzy
16.11.2011 (13:02)

SzAl JaKiE cIeCkO tO nApIsAlO!!!111

19.5.2011 (20:22)

Łiiii nareszcie ktoś z Wodzisławia!!!

28.3.2011 (16:58)

przydało mi sie