profil

Piktogramy

drukuj
satysfakcja 64 % 193 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PIKTOGRAMY-jest to pismo obrazkowe najbardziej pierwotna forma pisma; przedstawia znaki określające dowolną treść, rzecz, zdarzenia lub sygnały. Zaliczyć do nich możemy: znaki drogowe, informacyjne, bhp, turystyczne, znaki umieszczone na opakowaniach różnych produktów oraz metkach. Podstawową zaletą ich stosowania jest możliwość zastąpienia pewnych informacji, ostrzeżeń i pouczeń poprzez znaki graficzne, które ułatwiają nam zapamiętanie i późniejsze odtworzenie tych wiadomości na zasadzie skojarzeń z tym znakiem. Wadą jest coraz większa liczba pojawiających się piktogramów, co powoduje coraz większe kłopoty z ich prawidłowym odczytywaniem. Obecnie, piktogramy wykorzystuje się przede wszystkim w międzynarodowej informacji technicznej. Dlatego też, przyjęto pewne umowne zasady ich malowania, których znaczenie wyrażone jest poprzez kształt i kolor.
Symulacje, czyli programy komputerowe, których zadaniem jest analizowanie, przetwarzanie i opracowywanie wyników pewnych zjawisk lub procesów zachodzących w rzeczywistości, a których badanie niemożliwe jest lub nieopłacalne w warunkach naturalnych. Mnemotechnika-zespół reguł i środków mających na celu ułatwić zapamiętywanie trudnego materiału


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy