profil

Gospodarka PRL

drukuj
satysfakcja 70 % 49 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie całokształtu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zakres chronologiczny mojej pracy zawiera się w latach 1945-1989, początkowo jedynie umownie nazywanych PRL, gdyż nazwa ta oficjalnie zaczęła funkcjonować dopiero w 1952 roku wraz z ustanowieniem nowej konstytucji. Nie należy jednak zapominać, że na kształt gospodarki PRL znacznie wpłynęły wydarzenia, a zwłaszcza skutki II wojny światowej, które również należy uwzględnić. Okres ten zamykają wybory czerwcowe w 1989 roku.
W czasie II wojny światowej celem Niemiec okupujących polskie ziemie było ich maksymalne wyeksploatowanie, co w dużej części udało się osiągnąć. Zdolności produkcyjne Polski znacznie się zmniejszyły oraz w dużym stopniu zniszczony został majątek narodowy. Z Polski zostały wywiezione liczne maszyny produkcyjne, a przemysł przystosowany był do produkcji zbrojeniowej, co stanowiło jeden z wielu poważnych problemów gospodarczych powojennej kraju. W 1944 roku przeprowadzono reformę rolną, która w rzeczywistości miała na celu zmniejszenie niechęci chłopów do systemu komunistycznego. Po wojnie narzucono Polsce radziecki system gospodarczy, zapoczątkowany przez nacjonalizację w 1946 roku. Rozpoczęto powolne „upaństwowienie gospodarki”, zezwalając jednak początkowo na drobną działalność prywatną obejmującą przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. System ekonomiczny Polski chciano jak najbardziej upodobnić do systemu ZSRR, dlatego też wprowadzono centralny system planowania. W systemie tym przedsiębiorstwa (państwowe lub spółdzielcze) były ubezwłasnowolnione i zarządzane z centrum. Kierunki polityki gospodarczej wyznaczały władze centralne, które dążyły do podporządkowania sobie gospodarki państwa. Opracowano trzyletni plan gospodarczy na lata 1947 -1949, który wprawdzie zawierał elementy gospodarki planowej lecz nie preferował uprzemysłowienia konkretnych dziedzin. Priorytetem była odbudowa zniszczonego kraju. W połowie 1947 roku rozpoczęto tzw. bitwę o handel, która miała na celu zmniejszenie ilości prywatnych przedsiębiorstw. W ciągu niecałych 2 lat liczba prywatnych sklepów spadła o połowę, w dużej części było to wynikiem zastraszania ich właścicieli. Faktem jest, jednak, że był to jedyny w pełni zrealizowany plan gospodarczy czasów PRL.
Polskę nie ominęła także naturalna sytuacja, mająca miejsce po wojnie, a mianowicie rozwój inflacji. Władze w 1950 roku przeprowadziły wymianę pieniądza, która była już elementem kolejnego planu gospodarczego, obejmującego lata 1950- 1955 i nazywanego mianem planu sześcioletniego. Ludność poniosła znaczne straty w efekcie wymiany pieniądza, ponieważ część zasobów przejęło państwo. Zabroniono również posiadania obcych walut, złota i platyny. Szacuje się, że właściciele gotówki stracili ok. 2/3 jej wartości.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: gospodarka_prl.doc
(0) Brak komentarzy
Historia Polski