profil

Podanie do Biskupa

drukuj
satysfakcja 76 % 95 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Anna Nowak Mińsk, dn. 27 lutego 2010 r.
zam. Mińsk ul. 3 maja 12/3
00-000 Mińsk

Jego Ekscelencja
Bp (tu imię i nazwisko biskupa)
Biskup Diecezji (...)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Jestem uczennicą klasy III Gimnazjum im. xxx w xxx. W roku 2009/2010 wstąpiłam w poczet kandydatów do Bierzmowania i rozpoczęłam formację duchową, ponieważ pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem Wspólnoty Kościoła. W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę poznawać i szerzyć swoją wiarę. Dobrze przygotowałam się do Bierzmowania poprzez udział w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, częstą spowiedź, przyjmowanie Komunii Świętej, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach grupowych oraz katechizację.
Na swoją patronkę wybrałam błogosławioną Natalię Tałasiewicz, ponieważ zaimponowała mi ona swoją wiarą. Żyła w latach 1906-1945 i przed swoją śmiercią wykonała wiele chwalebnych czynów. Poprzez pracę w fabryce w Hanowerze organizowała życie religijne: prowadziła modlitwy, wygłaszała konferencje, czuwała nad moralnością, wlewała w serca nadzieję. Mimo rozwijającej się gruźlicy promieniowała radością i żyła nieustanną nadzieją, że powróci jeszcze do Hanoweru, aby ratować dusze polskich robotnic.
Przez przyjęcie Sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałą w wyznawaniu wiary chrześcijańskiej oraz rozwijać ją i żyć według jej zasad.


Z wyrazami czci
Anna Nowak


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału