profil

Konstytucje polskie. W punktach.

drukuj
satysfakcja 91 % 138 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

3 maja 1791
(druga na swiecie konstytucja natomiast pierwsza w europie)
- polityczne zrównanie mieszczan i szlachty
-chłopi pod ochroną państwa
- zniesione liberum veto
- zniesienie wolnej elekcji
- tolerancja religijna
- podział władzy na prawodawczą(ejm, złożony z izby poselskiej i senatorskiej), wykonawczą (król łącznie ze Strażą Praw) i sądowniczą(władzę oddaje się w ręce I instancji?)

22 lipca 1807 k. księstwa Warszawskiego
(konstytucja narzucona przez Napoleona)
- równość wszystkich obywateli wobec prawa
- likwidowała sądy stanowe
- prowadzała wolność osobistą dla chłopów
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane

27 listopada 1815
(konstytucja narzucona przez cara Aleksandra)
(monarchia konstytucyjna połączona unią personalną z cesarstwem rosyjskim.)
-Władzę wykonawczą w imieniu króla sprawowała Rada Administracyjna. Władza wykonawczej o niewielkich dwuizbowy Sejm Królestwa Polskiego)
- zapewniała nietykalność majątkową i osobistą
- wolność słowa i zgromadzeń
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane
- Polityka zagraniczna, wypowiadanie wojny, zawieranie umów międzynarodowych, zarządzanie dochodami państwa i zatwierdzanie budżetu leżały wyłącznie w gestii króla.

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
- ustrój demokracja
- najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy

17 marca 1921 r. konstytucja marcowa
- władzy ustawodawczej — sejm i senat, wykonawczej — prezydenta i rząd, wymiaru sprawiedliwości — niezawisłe sądy;
- dawała przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą
- równość wobec prawa względem innych obywateli
- nietykalność własności prywatnej
- ochronę życia
- wolność
- tajność korespondencji
- brak cenzury.

23 kwietnia 1935 konstytucja kwietniowa
(podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego.)
- państwo na pierwszym planie
- równość wobec prawa
- możliwość rozwoju wartości osobistych
- wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne

22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
- Polska demokratycznym państwem
- wprowadziła swobodę tworzenia partii politycznych
- gwarancja swobodnej działalności gospodarczej

17 października 1992 r. Mała konstytucja
- władza ustawodawcza- Sejm i Senat
- władza wykonawcza – prezydent RP i rada ministrów
- władza sądownicza – niezawisłe sądy

2 kwietnia 1997 r
- zawiera uroczysty wstęp (preambuła)
- wolność zrzeszania się
- wzmocnienie gwarancji niezawisłości sądu
- ochrona własności i prawo dziedziczenia
- zakaz stosowania kar cielesnych oraz przeprowadzania eksperymentów naukowych bez zgody osoby zainteresowanej
- rozszerza katalog wolności i praw osobistych
- ustaliła podstawy stosunków między państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi, gwarantując ich uprawnienie, autonomię, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.3.2010 (17:03)

moze byc ;pZadania z Wiedza o społeczeństwii
ajach40 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 20.5.2015 (20:41)

Napisz list motywacyjny do biura wyborczego dla prezydenta

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (20:44)

1. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 2. Jak powstaje inflacja i czym grozi ? 3. Współczesne funkcjonowanie giełdy papierów...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (19:56)

Pytania !! 1. Rodzaje podatków i ich dokładny opis. 2. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 3. Jak powstaje inflacja i czym grozi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Szakalaka12340 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (16:48)

Przygotuj informator dla maturzystów na temat najbardziej renomowanych uczelni europejskich. Uwzględnijcie w nim informacje o kierunkach studiów,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

karloos0070 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 18.5.2015 (21:05)

Uzasadnij dlaczego prasę radio telewizja często określamy 4wladzą

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.