profil

Konstytucje polskie. W punktach.

drukuj
satysfakcja 92 % 137 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

3 maja 1791
(druga na swiecie konstytucja natomiast pierwsza w europie)
- polityczne zrównanie mieszczan i szlachty
-chłopi pod ochroną państwa
- zniesione liberum veto
- zniesienie wolnej elekcji
- tolerancja religijna
- podział władzy na prawodawczą(ejm, złożony z izby poselskiej i senatorskiej), wykonawczą (król łącznie ze Strażą Praw) i sądowniczą(władzę oddaje się w ręce I instancji?)

22 lipca 1807 k. księstwa Warszawskiego
(konstytucja narzucona przez Napoleona)
- równość wszystkich obywateli wobec prawa
- likwidowała sądy stanowe
- prowadzała wolność osobistą dla chłopów
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane

27 listopada 1815
(konstytucja narzucona przez cara Aleksandra)
(monarchia konstytucyjna połączona unią personalną z cesarstwem rosyjskim.)
-Władzę wykonawczą w imieniu króla sprawowała Rada Administracyjna. Władza wykonawczej o niewielkich dwuizbowy Sejm Królestwa Polskiego)
- zapewniała nietykalność majątkową i osobistą
- wolność słowa i zgromadzeń
- prawa polityczne, maja tylko grupy uprzywilejowane
- Polityka zagraniczna, wypowiadanie wojny, zawieranie umów międzynarodowych, zarządzanie dochodami państwa i zatwierdzanie budżetu leżały wyłącznie w gestii króla.

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
- ustrój demokracja
- najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy

17 marca 1921 r. konstytucja marcowa
- władzy ustawodawczej — sejm i senat, wykonawczej — prezydenta i rząd, wymiaru sprawiedliwości — niezawisłe sądy;
- dawała przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą
- równość wobec prawa względem innych obywateli
- nietykalność własności prywatnej
- ochronę życia
- wolność
- tajność korespondencji
- brak cenzury.

23 kwietnia 1935 konstytucja kwietniowa
(podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego.)
- państwo na pierwszym planie
- równość wobec prawa
- możliwość rozwoju wartości osobistych
- wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne

22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
- Polska demokratycznym państwem
- wprowadziła swobodę tworzenia partii politycznych
- gwarancja swobodnej działalności gospodarczej

17 października 1992 r. Mała konstytucja
- władza ustawodawcza- Sejm i Senat
- władza wykonawcza – prezydent RP i rada ministrów
- władza sądownicza – niezawisłe sądy

2 kwietnia 1997 r
- zawiera uroczysty wstęp (preambuła)
- wolność zrzeszania się
- wzmocnienie gwarancji niezawisłości sądu
- ochrona własności i prawo dziedziczenia
- zakaz stosowania kar cielesnych oraz przeprowadzania eksperymentów naukowych bez zgody osoby zainteresowanej
- rozszerza katalog wolności i praw osobistych
- ustaliła podstawy stosunków między państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi, gwarantując ich uprawnienie, autonomię, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.3.2010 (17:03)

moze byc ;pZadania z Wiedza o społeczeństwii
Aduu0090 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 20.4.2015 (15:59)

Praca z woku o serwisach informacyjnych 1. Kto lub co jest głównym bohaterem programu? 2. Jaką funkcję pełni postać prowadzącego? 3. Czy widzowie...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Darusiia1230 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 18.4.2015 (22:58)

Uprawnienia prezydenta w Niemczech.

Rozwiązań 2 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Darusiia1230 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 18.4.2015 (22:49)

Uprawnienia prezydenta w Ukrainie

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Darusiia1230 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 50 pkt 18.4.2015 (22:20)

Cześć. To moja praca kontrolna z wosu jakby ktoś coś wiedział to proszę pisać daję naj i bardzo dziękuje. Wyjaśnij rolę głowy państwa we...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Twixolot690 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 16.4.2015 (22:15)

Dostałem zadanie: napisz referat na temat działań marketingowych w zakładzie samochodowym. Z góry dziękuję :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.