profil

Znaczenie wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVI wieku.

drukuj
satysfakcja 45 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wielkie odkrycia geograficzne na przełomie XV i XVI w. otworzyły całkiem nowy okres historii. Wiedza o nowych nie znanych lądach, dotarcie do bogatych krajów Wschodu i Zachodu zapoczątkowały epokę wielkiej ekspansji kolonialnej Europejczyków - początkowo głównie Portugalczyków i Hiszpanów, później zaś Holendrów, Anglików i Francuzów. Wpływ odkryć geograficznych dal sie odczuć w życiu ekonomicznym Europy. Handel z morskiego przekształcił sie w oceaniczny, na czoło wysunęły sie państwa oceaniczne: Portugalia, Niderlandy, Anglia i Francja. Dzięki tym wszystkim licznym wyprawom morskim europejscy żeglarze odkryli prawie cala mapę świata, z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Po raz pierwszy w historii świata Ziemie oplotła siec szlaków handlowych, łączących ze sobą kontynenty. Z Nowego Świata zaczęto sprowadzać olbrzymie ilości metali szlachetnych oraz innych materiałów, których w Europie brakowało Ameryki Południowej przywieziono do Europy kruszce, z których wyrabiano monety. Spowodowało to wzrost liczby pieniędzy w obiegu, a co za tym idzie - spadek ich wartości. Wzrosły przez to ceny towarów. Przydatne okazały się banki, towarzystwa handlowe i domy kupiecko-bankierskie.

Ożywienie handlu i wzrost liczby pieniędzy sprzyjał rozwojowi przemysłu. Obok zakładów rzemieślniczych powstały manufaktury - przedsiębiorstwa, które charakteryzowały sie podziałem pracy. Dzięki temu wyrabianie towarów stało sie szybsze i o wiele tańsze. Oprócz tego plusem manufaktur było wykształcenie sie fachowców w określonych dziedzinach produkcji, doskonalenie narzędzi i zwiększaniu wydajności.

Zmianom uległo również życie duchowe oraz kulturalne Europy. Poszerzano znacznie swoja wiedze na temat świata, dowiedziano sie o istnieniu nowych kultur, a przede wszystkim zdano sobie sprawę z wielkości globu ziemskiego. Wzrosła wiedza ludzi o nieznanych dotąd ladach. Dowiadywano sie o nowych roślinach, zwierzętach i ludziach Nowego Świata. Poznano kulturę tubylców i ich sposób zachowania. Opracowywano coraz dokładniejsze mapy nie tylko okolic Europy, ale także Ameryki i Australii.

Półwysep Iberyjski - Portugalia i Hiszpania

Początkiem kolonializmu był okres wielkich odkryć geograficznych sięgający XV i XVI wieku. Pozyskanie wiedzy o geografii świata stworzyło możliwość do ekspansji terytorialnej i gospodarczej na nowo odkrywanych przez Europejczyków ziemiach. Jakie pierwsze imperium kolonialne rozpoczęła budować Portugalia. To niewielkie państwo posiadało znaczny potencjał ekspansji wynikający z doświadczenia rekonkwisty Półwyspu Iberyjskiego. Śladem Portugalii szybko poszła też sąsiednia Hiszpania. Proces rekonkwisty zakończył się w XV wieku. Siły mobilizowane do walki z muzułmanami, a także portugalska flota, były czynnikami, które umożliwiły rozwój wpływów portugalskich poza obszarem Półwyspu Iberyjskiego.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna