profil

Jak napisać dobre podanie

drukuj
satysfakcja 84 % 856 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podanie na kartce w kratkę różni się nieznacznie od drukowanego - trzeba zachować odpowiednie proporcje i estetykę pracy. Przede wszystkim od brzegów i góry kartki trzeba odliczyć 2 kratki. Nie wolno nam po nich pisać - są dla nas nietykalne.

W prawym górnym rogu umieszczamy nazwę miejscowości i datę. Należy napisać ją tak, aby nie przekraczała nawet na 1 mm naszego "marginesu".

Kraków, 26 czerwca 2010r.

Kilka kratek poniżej (jedną lub dwie) po lewej stronie (pamiętaj o 2 kratkach) piszemy swoje dane, zazwyczaj w takiej kolejności:

Imię i nazwisko
ul. Przykładowa 5/5
Kod pocztowy i nazwa miejscowości
tel:


6-7 kratek poniżej tego, po prawej stronie, piszemy dane adresata podania np:

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnoksztąłcących
w Krakowie

To oczywiście przykładowe dane, pamiętajcie, żeby napisać je równo, tak jak to wyżej przedstawiłem i, żeby zachować odstęp 2 kratek od prawej strony.

Tytuł podania zależy od prośby w nim zawartej. Można napisać zarówno "Podanie o przyjęcie do szkoły", jak i samo "Podanie".
Powinien się on znaleźć 6-8 linijek poniżej danych adresata. Przykład:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Około 4-5 kratek niżej powinniśmy rozpocząć pisać pierwszą część podania. Powinna ona zawierać to o co prosimy. Zaczynamy ją zazwyczaj od słów: Zwracam się z uprzejmą prośbą", choć można zastosować inne, podobne zwroty.

Należy rozpocząć jej pisanie w odległości około 6 kratek od brzegu strony - robimy duży akapit. Przykład:


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno - chemicznym w roku szkolnym 2010/2011.W kolejnej części musimy przekonać adresata podania, że warto dać nam szansę / zrobić to o co prosimy.
Rozpoczynamy ją też od dużego akapitu. Przykład:

Prośbę swą motywuję tym, że osiągam wysokie wyniki w nauce i chciałbym kontynuować naukę w tym właśnie kierunku.


Jeśli już "uzasadniliśmy" swoją prośbę, zakańczamy podanie standardowym zwrotem (od akapitu) np.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

Opuszczamy kilka kratek i po prawej stronie podpisujemy się czytelnie:


Jan Kowalski

Można dodać zwrot "z poważaniem", ale nie jest to konieczne.
Jeśli mamy jakieś załączniki - jeszcze parę kratek niżej piszemy np.:


Załączniki:
* Świadectwo ukończenia gimnazjum
* Wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Przykładowe podanie:Kraków, 26 czerwca 2010r.Imię i nazwisko
ul. Przykładowa 5/5
Kod pocztowy i nazwa miejscowości
tel:
Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnoksztąłcących
w Krakowie
Podanie o przyjęcie do szkoły
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno - chemicznym w roku szkolnym 2010/2011.
Prośbę swą motywuję tym, że osiągam wysokie wyniki w nauce i chciałbym kontynuować naukę w tym właśnie kierunku.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby


Jan Kowalski


Załączniki:
* Świadectwo ukończenia gimnazjum
* Wyniki egzaminów gimnazjalnych.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
3.2.2012 (11:24)

zal nie o to chodzi

26.4.2010 (18:31)

dobrze wytlumaczone, dzieki

Formy wypowiedzi