profil

Stres i zmęczenie w warunkach pracy

drukuj
satysfakcja 80 % 45 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wybrałem ten temat, ponieważ doszedłem do wniosku, że trzeba go poruszyć. Bo właśnie stres i zmęczenie są szczególnie niebezpieczne w pracy, a także są przyczyną wielu nie szczęśliwych wypadków. Polacy z roku na rok są coraz bardziej zestresowani. Według badań w Polsce na stres cierpi 36 procent czynnych zawodowo. Zjawisko to pojawia się w coraz bezpieczniejszych grupach społecznych. Z badań CIOP-PIB wynika, że przyczyną stresu jest między innymi wprowadzenie nowych form pracy i modeli zatrudnienia. Chodzi zwłaszcza o prace tymczasową, bo większość z nas woli mieć pracę na stałe Kub dłuższy okres czasu, telepracę czy elastyczne formy czasu pracy. Konsekwencją tych nowych zjawisk na rynku pracy są na przykład ograniczony dostęp do świadczeń pracowniczych lub ich brak, nieregularne dochody, niepewność zatrudnienia, obawa przed utrata pracy oraz
Oddziaływanie stresu wszyscy rozpoznajemy w podobny sposób:
- suchość w ustach,
- „dziwne” odczucia w brzuchu czy sercu,
- spocone dłonie,
- szum w głowie
- zgrzytanie zębami, zaciśnięte szczęki,
- niemożliwość usiedzenia w miejscu,
- obgryzanie paznokci, podrygiwanie nogą
- uczucie niepokoju,
- płakanie bez wyraźnej przyczyny,
- problemy ze snem, ,
- przesadne palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
- brak apetytu lub nadmierny apetyt.
Istnieje kilka definicji stresu, które można ująć w trzy podstawowe kategorie: Stres jako bodziec - przykry, przeszkadzający i odrywający od aktywności: ta kategoria próbuje opisać różnorodne, nieprzyjemne sytuacje wywołujące stres, np. hałas w miejscu pracy, przykre wydarzenie wydalenia z pracy lub choroba. Stres jako reakcja na przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego: ta kategoria próbuje opisać reakcje, które pojawiają się w ciele i umyśle człowieka w odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje, np. gorsze wykonanie zadania. Stres jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem - która może być oceniana przez jednostkę albo jako wymagająca określonego wysiłku adaptacyjnego, albo przekraczająca możliwości jej sprostania
Pracodawcy powinni bardziej dbać o pracownika, ponieważ gdy jest on bardziej zestresowany może wykonywać swoją prace nie tak jak powinien. Stres jednego pracownika może się przenosić na innych i wtedy w całym zakładzie panuje napięta sytuacja a co za tym idzie spada wydajność pracy.

Bardzo groźne a nawet chyba najgroźniejsze jest zmęczenie w pracy. Weźmy pod uwagę zawód kierowcy. Nie wyobrażamy sobie tego, że jakiś kierowca może być zmęczony i kierować pojazdem. Lecz często się tak dzieje z powodu braku czasu i stawiana na pierwszym miejscu funkcji zarobkowej interesu a nie dobra i bezpieczeństwa osób trzecich. A gdy już kierowca spowoduje wypadek to już on sam będzie w największym stopniu za niego odpowiadał a nie pracodawca. Więc trzeba się zastanowić także nad swoim dobrem za nim podejmiemy się takiej pracy.
Przyczyną takich zachowań pracodawców lub kierowników zakładów jest ciągle rosnąca na naszym rynku konkurencja, która jest bardzo surowa a co przez to idzie bardzo niebezpieczna.
To nie sam stres jest nie bezpieczny dla człowieka, ale to jak na niego reagujemy. Bardzo często stres jest wywoływany poprzez negatywne myślenie. Jeśli interpretujesz nową sytuację myśląc "Na pewno sobie nie poradzę", wtedy istnieje znacznie mniejsza szansa na efektywne i szybkie zadziałanie, niż gdy postrzegasz nową sytuację jako taką, z którą można sobie poradzić. Dużą rolę odgrywa pozytywne myslenie. Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania człowieka. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt wysoki- napięcie, trudności z koncentracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, zwolnienie refleksu. Według Dr Hansa Selye oddziaływanie wielu bodźców odczuwamy jako przyjemne czyli tzw. ekscytujące albo jako nieprzyjemne, ale nie przekraczające pewnej granicy. Zjawisko to nazywamy EUSTRESEM. Eustres jest potrzebny - pobudzając nas wzmacnia nasze reakcje, podnosi próg naszej reaktywności, motywuje nas do dalszych działań. Umożliwia skuteczne działanie. Każdy z nas potrzebuje niezbędnego poziomu stymulacji, by móc sprostać wyzwaniom i reagować odpowiednio do danej sytuacji, w jakiej się znajduje. Negatywny jest dopiero taki strumień bodźców, który przekracza pewną granicę naszej indywidualnej wytrzymałości. Gdy nie potrafimy sobie z tym poradzić. Zjawisko to nosi nazwę DYSTRESU.
Zmęczenie może być objawem wielu chorób i nie należy go bagatelizować. Występuje często w połączeniu z innymi symptomami, jak np. zmiany nastroju.
Stres można podzielić na fazy, które mogą nam ukazać jak bardzo jesteśmy zestresowani i czy już nie powinniśmy jakoś nad tym zapanować.
Fazy stresu. Wg Selye'go stres przebiega w następujących fazach:
• Faza alarmowa. Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową sytuacja. Wyróżniamy w niej dwie subfazy:
o Stadium szoku.
o Stadium przeciwdziałania szokowi. Jednostka podejmuje wysiłki obronne.
• Faza przystosowania (odporności). Organizm uczy się skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją wszystko wraca do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza.
• Faza wyczerpania. Stałe pobudzenie całego organizmu (przewlekły stres) prowadzi do wyczerpania zasobów odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych. W szczególnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci.
Można więc dojść do wniosku, że stres i zmęczenie są to bardzo silnie powiązane ze sobą zjawiska, które nie zawsze ale w większości źle wpływają na nasze życie nie tylko zawodowe ale i osobiste.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
10.9.2013 (13:23)

no tak, ale jak to w życiu... bhp to jedno pracownik to drugie i prędzej pracownika zwolnią niż szef dostanie opieprz że bhp nie przestrzegali... robić trzeba i nie da się inaczej

17.5.2013 (08:19)

Ciekawe...

Typ pracy