profil

Le passé composé - Czas przeszły złożony

drukuj
satysfakcja 85 % 226 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Czasu passé composé używamy gdy mówimy o czynnościach dokonanych mających miejsce w przeszłości w określonych ramach czasowych.

1).Tworzenie czasu passé composé:

Czas passé composé składa sie z czasownika posiłkowego avoir lub être odmienionego w czasie teraźniejszym (présent) oraz z imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) odmienianego czasownika:

Osoba + avoir lub être + participe passé

2). Jak utworzyć participe passé z avoir:

a. Czasowniki pierwszej grupy koniugacyjnej zakończone w bezokoliczniku na -ER

Aby utworzyć participe passé z czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ER należy odciąć końcówkę -ER i zastąpić ją -é.
Oto kilka przykładów:

bezokolicznik participe passé
parler - parlé - mówić
regarder - regardé - oglądać
écouter - écouté - słuchać
habiter - habité - mieszkać
chanter - chanté - śpiewać

Dla rozjaśnienia zapiszę odmianę czasownika parler:

J' ai parlé
Tu as parlé
Il/Elle/On a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils/Elles ont parlé

b. Czasowniki drugiej grupy koniugacyjnej zakończone w bezokoliczniku na -IR

Druga grupa czasowników to czasowniki zakończone w bezokoliczniki na -IR w tym przypadku końcówkę -IR należy zastąpić -I
Oto kilka przykładów

bezokolicznik participe passé
finir - fini - kończyć
rougir - rougi - zaczerwienić się
choisir - choisi - wybierać
vomir - vomi - wymiotować
répartir - réparti - wyjeżdżać ponownie

Odmiana z czasownikiem finir

J' ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

c. Czasowniki nieregularne

W języku francuskim występują czasowniki które odmieniają sie nieregularnie i kilka takich czasowników podaję w załączniku :)

3).

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
30.3.2011 (19:16)

Zajefajna praca!!

Super przydatna!

+