profil

satysfakcja 86 % 149 głosów

Policyjna izba dziecka

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

POLICYJNA IZBA DZIECKA Policyjna Izba Dziecka to instytucja diagnostyczna ale przyjmująca całkowitą opiekę nad dzieckiem. Maksymalny czas pobytu w Izbie wynosi 48 godzin. Trzy kategorie nieletnich, którzy mogą być osadzeni w Policyjnej Izbie Dziecka: Nieletni co do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyn karalny i istnieje obawa, że mogą się ukryć, bądź zatrzeć ślady czynu. Nieletni wobec których nie można ustalić tożsamości: tacy, którzy ukończyli 13 lat, a nie ukończyli 17 lat. Nieletni wymagający natychmiastowej opieki, a nie jest możliwe niezwłoczne dostarczenie ich rodzicom, ani umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym – nieletni między 13, a 18 rokiem życia – mówi się o nich nieletni zagrożeni demoralizacją. Osoby poniżej 13 roku życia są natychmiast przewożeni do Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego lub jeśli nie ukończyły 3 roku życia do Domu Małego Dziecka. Zadania Policyjnej Izby Dziecka: Potwierdzenie lub ustalenie tożsamości. Zebranie niezbędnych informacji o środowisku rodzinnym nieletniego. Obserwacja pedagogiczna w czasie pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka. O zatrzymaniu nieletniego informuje się: Rodziców bądź prawnych opiekunów. Jednostkę policji, która działa na terenie zamieszkania nieletniego Sąd rodzinny i prokuratura – jeżeli pojawi się przestępstwo Władze oświatowe Instytucje państwowe i organizacje społeczne kompetentne w zakresie opieki i wychowania W czasie pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka przysługuje: Całodzienne wyżywienie Czysta bielizna pościelowa i osobista. Dresy i obuwie sportowe. Środki higieny osobistej. Nieletni przebywający w Policyjnej Izbie Dziecka ma zapewniony ustalony porządek dnia np. gry świetlicowe, czytelnictwo, pracownicy pedagogiczni prowadzą w tym czasie działalność profilaktyczną (filmy). Prowadzona jest działalność wychowawcza i profilaktyczna. Prowadzi się postępowania w celu przekazania go rodzinie bądź właściwej instytucji KRYTERIA OSOBOWOŚCI ANTYSPOŁECZNEJ Kryteria wg DSM ? IV ? Brak umiejętności dostosowania się do norm (łamanie prawa) ? Skłonność do oszustwa i kłamstwa dla zysku lub przyjemności ? Impulsywność brak umiejętności planowania ? Drażliwość i agresywność (wyrażająca się w bójkach zaczepkach) ? Lekkomyślne lekceważenie bezpieczeństwa własnego i innych ? Całkowita nieodpowiedzialność wyrażająca się w niezdolności do systematycznej pracy i przestrzegania zobowiązań finansowych ? Brak wyrzutów sumienia, obojętność na zranienie drugiej osoby, jego złe traktowanie czy okradanie. Kryteria wg ICD ?10 ? Nieliczenie się (bezwzględne) z uczuciami innych (psychopatia) ? Silna, utrwalona postawa nieodpowiedzialności, lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych. ? Bardzo niska tolerancja frustracji, niski próg wyzwalania agresji, gwałtowność reakcji.

Autor kasiutka1109
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: policyjna_izba_dziecka.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
10.8.2011 (16:35)

niezłe bzdury, od kiedy w PID jest 48???

6.4.2011 (18:56)

Przydałaby się literatura z której korzystałaś

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.