profil

Tkanki zwierzęce

drukuj
satysfakcja 85 % 855 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tkanki Zwierzęce


Tkanka Nabłonkowa
Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają. Mogą tworzyć jedną warstwę( nabłonek jednowarstwowy)lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy) .Ze względu na kształt wyróżniamy:
nabłonek płaski, sześcienny, walcowaty, gruczołowy.Nabłonek gruczołowy tworzy gruczoły wydzielające: pot, śluz, mleko.

Funkcje Nabłonka:
- ochrona przed wnikaniem drobnoustrojów
-urazami mechanicznymi
-szkodliwymi substancjami
-wchłanianie substancji odżywczych i wody z przewodu pokarmowego
-wydzielanie np. potu, śluzu, mleka, śliny, woskowiny

Tkanka Mięśniowa
Zbudowana jest z wydłużonych komórek, które mają zdolność kurczenia się.Tkankę mięśniową dzielimy na :gładką i poprzecznie prążkowaną

Tkanka mięśniowa gładka – zbudowana jest z komórek mających jedno jądro.Tkanka tworzy mięśnie gładkie, które kurczą się niezależnie od naszej woli.
Występują w ścianach narządów wewnętrznych np. pęcherza moczowego.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana – zbudowana jest z długich wielojądrowych komórek zwanych włóknami,posiadających poprzeczne prążki, które można oglądać pod mikroskopem optycznym.Do tkanki poprzecznie prążkowanej zaliczamy: szkieletową i sercową.Mięśniowa szkieletowa kurczy się zależnie od naszej woli.
Mięśniowa sercowa zbudowana jest z jednojądrowych włókienposiadających poprzeczne prążki , które tworzą w sercu rozgałęzienia , układające się w sieć przestrzenną. Kurczy się niezależnie od naszej woli.


Tkanka łączna
Tkanka łączna zawiera komórki rozproszone w substancji międzyomórkowej.W zależności od budowy i funkcji wyróżniamy typy tkanki łącznej np. tkankę chrzęstną łączną i tłuszczową , tkanki stałe, krew i limfa, tkanki płynne.
Funkcje tkanki łącznej:
- zapewnia łączność pomiędzy wszystkimi tkankami w organizmie
-podtrzymuje i chroni narządy
-transportuje i magazynuje substancje odżywcze
-transportuje szkodliwe substancje do miejsc w, których zostaną usunięte lub wydalone

Tkanka chrzęstna –zbudowana jest z komórek chrzęstnych, które znajdują się w jamkach chrzęstnych,zanurzonych w substancji międzykomórkowej.


Występuje w przegrodzie nosowej, małżowinie usznej.W studium zarodnikowym buduje szkielet wewnętrzny kręgowcom.

Tkanka kostna – buduje szkielet większości kręgowców.Zbudowana jest z komórek i substancji międzykomórkowej.Komórki znajdują się w jamkach kostnych zanurzone w substancji między komórkowej.Substancja ta zawiera włókna białkowe, dużo soli mineralnych, zwłaszcza soli wapnia,co daje tkance twardość. Włókna białkowe tworzą blaszki kostne – podstawowe elementy tej tkanki. Komórki kostne leżą między blaszkami.


Krew i limfa – tkanki płynne, które stanowią środowisko wewnętrzne organizmu.Krew składa się z płynnego osocza, zawierającego krwinki czerwone, białe i płytki krwi.Krwinki czerwone zawierają czerwony barwnik hemoglobinę –dzięki, której transportują tlen i dwutlenek węgla.Krwinki białe chronią organizm przed mikroorganizmami.Płytki krwi biorą udział w krzepnięciu krwi.Osocze zawiera: wodę, białka, tłuszcze, witaminy, sole mineralne i inne związki chemiczne.
Krew transportuje tlen i substancje odżywcze do tkanek, a odprowadza z nich dwutlenek węgla i inne produkty przenikam zachodzących w organizmie.
Limfa zawiera wodę, sole mineralne, białka, tłuszcze i dużą liczbę krwinek białych.Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi płynów w organizmie.


Tkanka tłuszczowa –zbudowana z komórek tłuszczowych, które magazynują tłuszcz, wykorzystywany jako materiał energetyczny.Tkanka znajduje się w warstwie podskórnej i stanowi izolację termiczną.


Tkanka nerwowa – Buduje układ nerwowy. Tworzą je komórki nerwowe.Składają się z ciała komórki, jądra, krótkich wypustek dendrytów i długiej aksonu.
Dendryty przewodzą impulsy nerwowe do ciała komórki, a akson od ciała komórki do następnej komórki. Impuls – sygnał przenoszony między komórkami nerwowymi.
Aksony komórek nerwowych łączą się w pęczki, tworząc nerw.Dzięki takiej budowie komórki odbierają i przekazują informacje ze środowiska do mózgu.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału