profil

Zalecenia opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców i nauczycieli wobec dzieci z zespołem ADHD

drukuj
satysfakcja 80 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Co to jest ADHD ?

Adhd, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder to amerykańska nazwa oznaczająca zaspół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Natomiast nazwa europejska – to Hyperkinetic Disorder, czyli zespół hiperkinetyczny bądź zaburzenia hiperkinetyczne.

II. Przyczyny wystąpienia

Przyczyny i rozwój adhd nie są jeszcze do końca znane. Badania naukowe wskazują na duży udział czynników genetycznych. Czynniki te wpływają na budowę i działanie struktur mózgowych i sposób przekazywania pobudzeń w centralnym układzie nerwowym. Możemy sądzić, że przyczyną adhd jest nieprawidłowy proces dojrzewania układu nerwowego. Niektóre obszary mózgu pracują mniej skutecznie niż u innych dzieci, czego wyrazem są objawy adhd. Podatność na adhd rośnie w miarę jak zwiększa się liczba niekorzystnych czynników środowiskowych takich jak :
• komplikacje w czasie rozwoju płodowego dziecka
• toksyny obecne w pożywieniu i wdychanym powietrzu ( dym tytoniowy )

Znaczenie przypisuje się również uwarunkowaniem psychologicznym takim jak:
• relacje między rodzicami
• rozwód rodziców
oraz czynnikom psychospołecznym:
• częste zmiany miejsca zamieszkania
• trudna sytuacja w szkole

Ponieważ zespól nadpobudliwości psychoruchowej jest uwarunkowany genetycznie obserwujemy rodzinne występowanie adhd.

III. Typowe objawy ADHD


• stale wierci się na krześle • nie potrafi się skupić na jednym
• macha rękami i nogami • ma wieczny bałagan wokół siebie
• łatwo się rozprasza • śni na jawie
• wtrąca się do rozmowy dorosłych • wszystkiego musi dotknąć
• bywa agresywne • często gubi i zapomina rzeczy
• źle zapamiętuje szczegóły • nie znosi zmian
• łatwo się zniechęca • łatwo się denerwuje
• nie kończy rozpoczętych zadań • na krótko się koncentruje
• trudno przewidzieć co zrobi • jest nadwrażliwe na dźwięki
• bywa agresywne • chce natychmiastowej pochwały

Jeśli obserwujemy u swojego dziecka większość z tych zachowań, być może ma ono zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, czyli adhd.

IV. Nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia uwagi

Nadruchliwość to nadmierna aktywność ruchowa w porównaniu z innymi dziećmi na tym samym poziomie rozwoju i wieku. Dzieci z adhd mają dużą potrzebę ruchu. Nie potrafią przez dłuższą chwilę wysiedzieć w jednym miejscu.

Impulsywność to niemożność powstrzymania się przed działaniem i odczekania do momentu, gdy wykonanie czynności będzie łatwiejsze lub akceptowane przez otoczenie.

Zaburzenia uwagi to zespół trudności w skupieniu się i tendencja do rozpraszania się nawet pod wpływem delikatnego bodźca.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy