profil

Odnawialne źródła energii wady i zalety.

drukuj
satysfakcja 76 % 648 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Energia odnawialna
To energia uzyskiwana z innych źródeł niż nieodnawialne zasoby ziemi: gaz, węgiel czy ropa. Ten typ energii Jest całkowicie ekologiczny i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub geologiczne Ziemi. Powstaje dzięki zjawiskom naturalnym, takim jak wiatr, słońce, fale morskie czy ciepło ziemi. W niedługim Czasie, kiedy zabraknie surowców nieodnawialnych, będzie to jedyne źródło energii na Ziemi.


=>Energetyka Jądrowa<= zajmuje się pozyskiwaniem
I przetwarzaniem energii jądr. Zawartej w pierwiastkach rozszczepialnych energia jest wyzwalana w reaktorze atomowym gł. W postaci
Ciepła (ok.95%) i wykorzystywana bezpośrednio do ogrzewania, albo przetwarzana na energię mech. lub elektr. O rozwoju e. at. Zadecydowały
Względy ochrony środowiska oraz wyczerpanie zasobów tradycyjnych paliw. Źródło Gazeta Wyborcza

=>Energetyka geotermiczna<= zajmuje się pozyskiwaniem
i przetwarzaniem ciepła wnętrza Ziemi, którego źródłem są przemiany promieniotwórcze, reakcje chem. Oraz inne procesy zachodzące w skorupie ziemskiej. Źródło Gazeta Wyborcza

=>Energetyka wodna<= zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mech. i elektr. Przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów siłowniach wodnych (np. młynek) oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń. Źródło Gazeta Wyborcza

=>Energetyka wiatrowa<= zajmuje się przetwarzaniem energii wiatru (za pomocą silników wiatrowych) w elektrowniach i siłowniach wiatrowych. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru, w wielu regionach warunki klimatyczne nie sprzyjają wykorzystywaniu energii wiatru.


=>Energetyka słoneczna<= zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem energii promieniowania
Słońca. Niemal cała energia tego promieniowania jest skoncentrowana w promieniowaniu widzialnym i podczerwonym promieniowanie słoneczne też jest przyczyną wielu zjawisk występującym na Ziemi i w energii
(wiatrów, fal i prądów mor., powstawania opadów atmosferycznych zasilających rzeki. Źródło Gazeta WyborczaElektrownie atomowe
-ZALETY

Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla.


Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie
nieszkodliwe.
Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.

-WADY
Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.
Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa.
Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

Elektrownie geotermiczne
-ZALETY
Wśród głównych zalet energii geotermicznej wyróżniamy dużą zdolność generowania energii przy zachowaniu znikomego wpływu na środowisko naturalne. Dysponując technologiami pozwalającymi na perforację 10km w głąb Ziemi, mogłoby to być źródło energii dostępne w prawie każdym miejscu planety.

-WADY
Drogie instalacje.
Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń.
Odpowiednie skały występują w niewielu
miejscach na świecie.
Uwalnia się radon i siarkowodór.

Elektrownie wodne
-ZALETY
Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.
Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.
Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.

-WADY
Zależność od opadów deszczu.
Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi,
co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne.

Energia wiatru
-ZALETY
Czyste źródło odnawialnej energii.
brak zanieczyszczeń środowiska energia wiatru jest darmowa możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych zmniejszenie bezrobocia (stałe zatrudnienie dla ok. 5000 osób)

-WADY
Wysokie koszty budowy i utrzymania.
Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..
Hałas turbin.
Zależność od wiatru.
Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.

Energia słoneczna
-ZALETY
nieograniczone zasoby energii, wszechobecność jej dostępu, najmniejszy ujemny wpływ na
środowisko i brak emisji szkodliwych substancji, możliwość bezpośredniej konwersji
na inne formy energii, łatwy montaż kolektorów
.
-WADY
Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).
Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary.
Trudność korzystania z tego źródła energii wynika m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego. Do wad należy również mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2,

by Hubert J


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
16.6.2011 (08:42)

nawet misie to troche przydało

Rozkład materiału