profil

Zasady redagowania pism

drukuj
satysfakcja 68 % 186 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasady redagowania pism

Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą:


• konspekt
• przejrzystość,
• kompletność,
• sugestywność,
• zwięzłość,
• uprzejmość,
• zrozumiałość,
• używanie skrótów,
• jedna sprawa – jedno pismo,
• wyróżnianie fragmentów,
• zwracanie się do adresata.

Konspekt - Przed napisaniem pisma wskazane jest sporządzenie jego planu (konspekt).
Przejrzystość – pismo powinno być przejrzyste graficznie. W tym celu należy stosować odpowiedni układ graficzny pisma i odpowiedni układ jego treści.
treść pisma powinna się składać - w miarę możliwości - z pewnych stałych elementów.
Wstęp ( wprowadzenie ), które ma na celu zorientowanie odbiorcy listu w sprawie, którą zamierzamy w liście omówić. Podajemy najważniejsze dane w jednym lub kilku zdaniach. Jeżeli w danej sprawie była już wymiana pism, to powołujemy się na poprzednią korespondencje, Np. Odpowiadając na Pani pismo z dnia.... lub W związku z pismem dotyczącym ... albo W odpowiedzi na Państwa pismo nr...... z dnia....
Przedstawienie zagadnienia - jest to część główna i najistotniejsza przedstawia problem, który jest przedmiotem sprawy. W naszym interesie leży, aby ta część pisma była zredagowana zwięźle, wyczerpująco, precyzyjnie i jednoznacznie.
Uzasadnienie - część przekonywująca - nadawca pisma przekonuje adresata o słuszności swojego stanowiska. Część ta zawiera więc motywy i szczegółowe uzasadnienie związane z przedmiotem sprawy. W decyzjach administracyjnych mogą wystąpić uzasadnienia faktyczne i prawne.
Uzasadnienie faktyczne wskazuje, które fakty przyjmujemy za udowodnione i na podstawie jakich dowodów, Np. Na podstawie protokołu..... sporządzonego przez.... stwierdzam, że straty związane z powodzią zostały usunięte do dnia....
Uzasadnienie prawne zawiera podstawowe prawna i umotywowana pod względem prawnym ocenę stanu faktycznego, Np. Na podstawie.... stwierdzamy, że postąpiła Pani zgodnie z prawem.
W uzasadnieniu wszystkie argumenty powinny być przedstawione przejrzyście, logicznie i konsekwentnie. Ta część pisma powinna być bardzo przekonująca, wyczerpująca i prowadzić do wniosków końcowych.
Wnioski - jest to część końcowa pisma, która może stanowić rzeczowe podsumowanie całości. W zależności od rodzaju pisma ta końcowa jego część ma na celu:
- spowodowanie określonego działania,
- wywołanie określonego stanowiska lub postawy,
- wywarcie na adresacie określonego wrażenia,
- sformułowanie wniosków.
Nie każde pismo musi zawierać wszystkie wymienione części, Np.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Wersja ściąga: zasady_redagowania_pism.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
13.5.2009 (02:59)

kolejna z moich prac kontrolnych

ocena dobra

życzę miłego korzystania

Rozkład materiału