profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja39%
Język polski

Konwencja - definicja

Jest to wyrazny sposob uformowania dzieła- jego formy i elementow tresci- wedlug utrwalonych zasad. Konwencje są na ogol łatwo rozpoznawalne pzrez czytelnika- np. konwencja basni, mitu, bajki. Konwencja jest pojeciem szerszym niż garunek.satysfakcja47%
Prawo

Derogacje zobowiązań w sferze praw człowieka - ocena Kontytucji RP na tle Paktu Obywatelskiego i Konwencji Europejskiej.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym,...satysfakcja57%
Socjologia

Definicje projektujące i sprawozdawcze

TEMAT : DEFINICJE PROJEKTUJĄCE i SPRAWOZDAWCZE W naszej mowie wprowadzono wyrazy według pewnej umowy. Ustanowiono że wyrazy w poszczególny sposób denotują dane przedmioty np. wprowadzając wyraz "sześcian" ustanowiono, że jest to nazwa figury...