profil

Wybierz przedmiot
Prace 10
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja60%
Chemia

Zastosowanie wodoru

Wodór jest używany w tzw. ogniwach paliwowych, czyli w urządzeniach wytwarzających energię elektryczną z wodoru i tlenu. Sumarycznie proces zachodzący w ogniwie paliwowym można zapisać: Na katodzie ogniwa paliwowego zachodzi redukcja tlenu: Na anodzie ogniwa paliwowego zachodzi utlenianie wodoru: Podczas pracy ogniw paliwowych wytwarzany jest tylko prąd elektryczny i ciepło, tak więc ogniwa te nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, osiągają także większą...satysfakcja32%
Chemia

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Historia odkrycia niektórych pierwiastków Symbol:Cl Nazwa polska: Chlor Nazwa łacińska: Chlorum Grupa: VII A (17) - fluorowce Okres: 3 Liczba atomowa: 17 Masa atomowa: 35.4527 Stan skupienia (20C, 1 atm.): gaz Kolor: żółto-zielony...satysfakcja60%
Chemia

Referat o 5 pierwiastkach

Złoto Nazwa: Złoto Nazwa łacińska: Aurum Nazwa angielska: Gold Symbol: Au Liczba atomowa: 79 Masa atomowa 196,96654 Gęstość 19,3 g/cm3 Temperatura topnienia 1064,2oC Temperatura wrzenia 2800oC...satysfakcja57%
Chemia

Izotopy wodoru

IZOTOPY WODORU: wodoru, deuteru oraz trytu (proporcje: 1 :1,5-10-4:10-18). Jądro deuteru składa się z protonu i neutronu, natomiast tryt posiada oprócz protonu także dwa neutrony. W roku 1973 radzieckim naukowcom udało się uzyskać metaliczny,...satysfakcja44%
Chemia

Zastosowanie wodoru.

Wodór jest to najprostszym i najlżejszym pierwiastkiem chemicznym, rozpoczynającym układ okresowy. W 1661r. R. Boyle działając na żelazo roztworem kwasu siarkowego otrzymał po raz pierwszy palne powietrze- wodór, jednak nie zainteresował się nim...satysfakcja79%
Chemia

Wodór i jego właściwości.

Temat: Wodór i jego właściwości. Wodór- symbol H, gęstość=0,0899g/dm3 Wodór był już prawdopodobnie znany alchemikom, powstaje bowiem w reakcjach metali z kwasami. Wodór odkrył i opisał jako pierwszy...satysfakcja80%
Chemia

Wodór - zastosowanie i występowanie

Zastosowanie Wodór stosuje się jako surowiec do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego - amoniaku, chlorowodoru, metanolu i benzyny syntetycznej. Jest używany do prowadzenia procesów redukcji (np. tlenków metali) i uwodarniania...satysfakcja37%
Chemia

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Symbol: Cl Nazwa polska: Chlor Nazwa łacińska: Chlorum Grupa: VII A (17) - fluorowce Okres: 3 Liczba atomowa: 17 Masa atomowa: 35.4527 Stan skupienia (20C, 1 atm.): gaz Kolor: żółto-zielony Zapach: drażniący, charakterystyczny...satysfakcja52%
Chemia

Wodór

Wodór Wodór H- gaz, bez koloru, słabo rozpuszczalny w wodzie, najlżejszy gaz, łaczy się z niemetalami, nie podtrzymuje spalania Odkrycie Wodór został odkryty w 1766 przez Henry\'ego Cavendisha. • Wyodrębniony i zidentyfikowany jako...satysfakcja74%
Chemia

Tlen i wodór (historia odkrycia, zastosowanie i występowanie)

WODÓR - symbol H (z łac. hydrogenium) Historia odkrycia: W 1661 roku Robert Boyle, wielki chemik XVII stulecia, opublikował pracę, w której opisał ciekawe doświadczenie. Działając rozcieńczonym kwasem solnym na opiłki żelazne, zauważył...