profil

Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Administracja

PE

Rodzaje i przykłady obowiązków podlegających egzekucji (zakres przedmiotowy UPEA) Organ egzekucyjny - to organ uprawniony do stosowania w całości lub części określonych ustawą środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego ich...satysfakcja82%
Administracja

Postępowanie egzekucyjne- test

GRUPA I 1. Zasada poszanowania minimum egzystencji polega na wprowadzeniu pewnych ograniczeń w prowadzeniu egzekucji administracyjnej mających głównie na celu uchronienie zobowiązanego przed pozbawieniem go określonych dóbr i praw majątkowych,...satysfakcja50%
Administracja

Postepowanie sądowo-administacyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE 1. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I JEGO WŁAŚCIWOŚĆ Organizacja Naczelnego Sądu Administracje go Na podstawie ustawy z 31 11980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks...satysfakcja78%
Prawo

Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyjaśnij pojęcie strony i podmiotów działających na prawach strony Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...satysfakcja25%
Język angielski

PE teacher - short essey

Hi! My name is Tomek and I wont to be a teacher of Physical Education. I like Basketball very much. This kind of job has got lots of advantages. The plus side of this job is that, lots of time I will be in a gym and teach children how to play...satysfakcja50%
Edukacja europejska

Instytucje Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej (zwana również Radą Ministrów) Główny organ decyzyjny Skład 15 członków Ministrowie państw członkowskich, po jednym z każdego...satysfakcja63%
Język hiszpański

Alfabet hiszpański

Alfabet hiszpański a [a] b [be] c [ce] d [de] e [e] f [efe] g [ge] h [hache] i [i] j [jota] k [ka] l [ele] m [eme] n [ene] ñ [eñe] o [o] p [pe] q [cu] r [erre] s...satysfakcja75%
Język francuski

Alfabet francuski

 A – [a]  B – [be]  C – [se]  D – [de]  E – [e]  F – [ef]  G – [rze]  H – [asz]  I – [i]  J – [rzi]  K – [ka]  L – [el]  M – [em]  N – [en]  – [o]  P – [pe]  Q – [ku]  R – [er]  S – [es]  T – [te]  U – [u]...satysfakcja76%
Prawo

Tworzenie prawa Unii Europejskiej

Tworzenie prawa pierwotnego polega na zawieraniu nowych traktatów, albo dokonywaniu uzupełnień i zmian w traktatach, na których opiera się UE. Pojęcie to obejmuje TUE, TWE, traktaty dotyczące pozostałych wspólnot oraz protokoły i deklaracje do...